1 / 20

Indvandrere og efterkommere i ungdomsuddannelserne

Indvandrere og efterkommere i ungdomsuddannelserne. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST. Erhvervsskole - gymnasium. Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Kbh. NV Fusioner: 1998, 2004, 2005, 2007 Årselever: 2988 1500 erhvervsuddannelse 1200 hhx, htx og stx 250 kursus, lederuddannelse og AMU

sylvia
Download Presentation

Indvandrere og efterkommere i ungdomsuddannelserne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Indvandrere og efterkommere i ungdomsuddannelserne Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST

 2. Erhvervsskole- gymnasium • Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Kbh. NV • Fusioner: 1998, 2004, 2005, 2007 • Årselever: 2988 • 1500 erhvervsuddannelse • 1200 hhx, htx og stx • 250 kursus, lederuddannelse og AMU • 38 erhvervsrettet (lokomotivfører) • Personale: 400 • Omsætning kr. 242 mio.

 3. Erhvervsuddannelser • Krop og stil: frisør, kosmetiker og fitnessinstruktør (H) • Sundhed omsorg og pædagogik: tandklinikassistent (G) • Bygnings- og brugerservice: serviceassistent (G) • Produktion og udvikling: beklædningshåndværker (H) og smed (H) • Strøm, styring og IT (elektriker G) • Merkantil: Kontorassistent (H), butiksassistent (H), sundhedsservicesekretær (H)

 4. Indvandrere og efterkommere på Vestegnen og i landet i procentBefolkning Indvandrere og efterkommere i % af samlet befolkning jan. 2000 2008 jan. 2000 2008 Albertslund 29.289 27.602 19,1 25,0 Brøndby 34.473 33.831 20,6 23,9 Glostrup 20.280 20.673 8,3 11,5 Hvidovre 49.372 49.380 11,0 13,8 Høje Taastrup 45.893 47.158 14,0 19,1 Ishøj 21.035 20.687 23,5 30,6 Rødovre 36.471 36.144 9,5 13,3 Vallensbæk 12.149 12.399 7,7 13,1 Vestegnen i alt 248.962 247.874 14,3 18,8 Hele landet i alt 5.345.168 5.505.995 7,1 9,6

 5. Globaliseringsstrategi • Mindst 85 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 % i 2015 • Mindst 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015

 6. Strategi • Vinderstrategi • Stærkt kvalitetsudviklingsarbejde • Udviklingsarbejde • Konsekvenspædagogik og kærlig omsorg • Handlingsplan for fastholdelse • Tæt virksomhedssamarbejde • Tæt samarbejde med UU centre og 10. klasse • Stærkt samarbejde med socialemyndigheder og SSP • Stærkt netværk af uddannelsesinstitutioner

 7. De stærke – videre uddannelse • Fokus på det studieforberedende • Rollemodeller • Stimulering til innovation og iværksætteri • Fokus på internationalisering

 8. Danmarksmestre:Ishøj 2000 og 2001

 9. DM Young Enterprise 2006

 10. DM Young Enterprise 2007

 11. Unge forskere htx 2007

 12. Årsager til frafald • Manglende sproglige kompetencer • Manglende faglige kompetencer • Sociale forhold • Manglende trivsel • Manglende praktikplads • Ulyst til at gøre uddannelsen færdig • Adgangsbegrænsning

 13. Brugfor alle unge - de svage • Trindeling • Ny mesterlære • Vejledning - integrationskonsulent • Samarbejde med kommuner, UU og SSP • Samarbejde med virksomhederne, coaching • Mentorordninger • Lektiecafé og lektiehjælp • Ekstra undervisning og ekstra lærere • Miljømedarbejder • Videncenter for integration, kontaktlærerkursus • Modelkommuneforsøget

 14. Task Forceaktiviteter • Mentorordning udbygges • Uddannelse i konflikthåndtering • Sprog i fag - dansk som andetsprog • P-kontaktlærere uddannes – valgfag • Mangfoldighedsparathed – ansættelse af nydanskere

 15. UU-center og erhvervsskole • Direkte kommunikation • Samarbejde om brobygning og præsentation • Samarbejde med gennemførselsvejledningen • Samarbejde med kommunernes forvaltninger • Hurtig opsamling af frafaldne elever • Mange nye, fælles initiativer • Samarbejde om modelkommuneforsøg • Analyse og statistik

 16. Mange mindre egnede vælger stx. ”Børnene møder i hele deres opvækst kun folk, der kender det almene gymnasium indefra - ingen, der kender erhvervsuddannelserne.” ”Om tre uger skal vi på rådhuset i kjole og hvidt sammen med dronningen og overvære, at op mod 100 dygtige unge får medaljer for deres svendeprøver. Det kommer ikke i avisen.Men når fulde studenter render rundt om hesten på Kgs. Nytorv, så kommer det i avisen!”

 17. Brug for alle unge - erhvervsuddannelser • Synliggøre erhvervsuddannelserne som andet og mere end en nødløsning for de svage • Synliggøre indtægtsmulighederne • Synliggøre attraktive arbejdspladser • Synliggøre videreuddannelses- og karrieremulighederne • Forbedre skolemiljøet – opgør med Reform 2000 • Forbedre og tydeliggøre det faglige miljø på skolen • Rumme både stærke og svage unge

 18. Özkan får Glostrups ungdomspris

More Related