Gimnazjalny projekt edukacyjny - PowerPoint PPT Presentation

sylvia
gimnazjalny projekt edukacyjny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gimnazjalny projekt edukacyjny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gimnazjalny projekt edukacyjny

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Gimnazjalny projekt edukacyjny
148 Views
Download Presentation

Gimnazjalny projekt edukacyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gimnazjalny projekt edukacyjny Woda źródłem życia

 2. Jakie jest znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka? • Zapewnienie warunków życia • Udział w krążeniu materii oraz w powstawaniu i przeobrażaniu skał, minerałów i gleb • Regulacja stosunków cieplnych • Rola krajobrazotwórcza • Źródło energii i funkcji komunikacyjnej • Zapewnienie higieny i rekreacji

 3. Woda w przyrodzie i w życiu człowieka.

 4. Jakie jest zużycie wody w domach?

 5. Co dzieje się z naszymi ściekami? Aby poznać historię ścieków postanowiliśmy wybrać się do oczyszczalni na ul Mazurską.

 6. Metody oczyszczania ścieków:Mechaniczna polega na zatrzymywaniu zanieczyszczeń na specjalnych kratach.

 7. Biologiczna polega na wykorzystaniu bakterii, którerozkładająmaterię organiczną.

 8. Chemiczna polega na stosowaniu środków chemicznych.

 9. Działanie oczyszczalni ścieków- schemat

 10. Źródła informacji • Pakiet edukacyjny „Woda’’- ROEE Kraków. • Chemia a ochrona środowiska- N.W.Skinder. • Strony internetowe (www.wikipedia.pl) • Własne obserwacje i notatki.

 11. Autorzy prezentacji • Zespół „B’’ akademii uczniowskiej • Łukasz Samson • Kamil Laskowski • Milena Dąbrowska • Patryk Mielczarek • Marta Lemanowicz • Aleksandra Łączyńska • Za uwagę dziękujemy.