Download
projekt edukacyjny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt edukacyjny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt edukacyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt edukacyjny Filozofia sposobem poszukiwania mądrości.

 2. KTO TO JEST FILOZOF? Człowiek zajmujący się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia i rzeczywistości, poznawalnością prawdy czy tym, jakie działanie jest pożądane.

 3. Co to jest filozofia? Dziedzina nauki zajmująca się zagadnieniami związanymi istnieniem świata i człowieka. Przedstawia różne poglądy na cel i sens życia

 4. Kto to jest mędrzec? Osoba o bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu.

 5. Co to jest mądrość? Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.

 6. Pytania filozoficzne: • Czy filozofia sprawia, że więcej wiemy niż wiedzieliśmy, czy jedynie daje nam dowody tego, że tak naprawdę nie wiemy niczego i utwierdza nas w tym przekonaniu? • Istnieje jakakolwiek droga do porozumienia wszystkich ludzi i możliwe jest kompletne zjednoczenie człowieka? • Czy istnieją jakiekolwiek prawa będące "ponad" ludzi, czy też każdego jesteśmy autorami i każde wzięło się z nas, nie jest natomiast tworem czegoś większego?

 7. Dlaczego często nie potrafimy się sami krytykować ? • Dlaczego ludzie mówią innym to co chcą usłyszeć, a nie to co myślą ? • Dlaczego istnieje cierpienie na świecie ? • Co jest w życiu najcenniejsze? • Co jest początkiem wszystkiego? • Dlaczego człowiek żyje tak krótko ? • Co to jest Dusza ?

 8. Platon: Grecki filozof. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim. Ur. 427 p.n.e. prawdopodobnie w Atenach, zm. 347 p.n.e. w Atenach.

 9. Arystoteles: Był twórcą opozycyjnego do platonizmu i równie spójnego systemu filozoficznego, który bardzo silnie oddziałał na filozofię i naukę europejską. Zapoczątkował nurt filozoficzny nazywany arystotelizmem. Założyciel szkoły filozoficznej w ogrodach Lykeionu - stąd wzięło się później słowo "liceum".

 10. Zenon z Kition: Grecki filozof, założyciel szkoły stoików. Pozostawał pod wpływem Sokratesa, potem cyników, których obyczaje go zraziły. Jego szkoła miała być odpowiedzią na ogród Epikura. Za życia stał się najsławniejszym filozofem w Atenach, a na jego wykłady ściągali uczniowie ze wszystkich stron Grecji. Dał początek kierunkowi zwanemu stoicyzmem, który nakazuje zachować spokój zarówno w cierpieniu jak i w szczęściu. Nie należy poddawać się emocjom i namiętnościom. Jego powiedzenie: "Fortuna kołem się toczy".

 11. Platon: Ur. 427 p.n.e. prawdopodobnie w Atenach, Zm. 347 p.n.e. w Atenach. Grecki filozof. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim.

 12. Sokrates Urodził się około 470 p.n.e. w Atenach, a zmarł w 399 p.n.e. w Atenach. Był greckim filozofem. Jest on, obok Platona i Arystotelesa uważany za największego filozofa starożytności. Z tego powodu wcześniejsza filozofia nazywana jest filozofią przedsokratejską.

 13. Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia http://pl.wikiquote.org/wiki/Filozof http://filozofy.blox.pl/2011/12/Filozofia.html http://zapytaj.onet.pl/Category/002,002/2,4273200,co_to_jest_filozofia_.html http://pl.wiktionary.org/wiki/m%C4%99drzec http://malygosc.pl/doc/1122322.Lamie-mi-sie-wiara http://www.pinger.pl/szukaj/po_tagu/p/6/?t=brian%20tracy http://www.azorawski.com/ http://zadane.pl/zadanie/508245 http://zapytaj.onet.pl/Category/015,006/2,1014348,Pytania_filozoficzne_.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Platon http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles http://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_z_Kition http://www.emito.net/user/48586 http://pl.wikipedia.org/wiki/Epiktet http://www.imperiumromanum.edu.pl/zlote_mysli_rzymian.html http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechtigkeitstheorien http://pl.wikipedia.org/wiki/Platon

 14. Autorami projektu, są: Jowita Domasik Natalia Polok Natalia Kubies