Poduka korisnika to mo e knji nica
Download
1 / 20

Poduka korisnika: što može knjižnica? - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Poduka korisnika: što može knjižnica?. Jelka Petrak Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Središnja medicinska knjižnica. Najvažniji razlozi za poduku s aspekta visokoškolske knjižnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Poduka korisnika: što može knjižnica? ' - sylvester-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poduka korisnika to mo e knji nica

Poduka korisnika: što može knjižnica?

Jelka Petrak

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Središnja medicinska knjižnica


Najva niji razlozi za poduku s aspekta visoko kolske knji nice
Najvažniji razlozi za poduku s aspekta visokoškolske knjižnice

 • Današnja informacijska tehnologija i broj informacija nameću nužno potrebu korisnike naučiti tražiti i pristupati informacijama te ih kritički vrjednovati.

 • Promjene u formalnoj akademskoj naobrazbi (npr. bolonjski proces):

  • Student u središtu obrazovnoga procesa

  • Priprema za cjeloživotno učenje

  • Samostalno učenje pri kojemu se koriste informacijski izvori koje su studenti sami pronašli.

  • Programi naobrazbe često sadržavaju i sadržaje usmjerene razvoju informacijske pismenosti.


To je posebno va no u medicinskoj naobrazbi ili o emu medicinska knji nica mora voditi ra una
Što je posebno važno u medicinskoj naobrazbi ili o čemu medicinska knjižnica mora voditi računa?

 • Učenje putem rješavanja problema,

 • Stjecanje znanja, ali i praktičnih vještina

 • Koncept best evidence ili evidence-based

 • Učenje tijekom cijeloga profesionalnoga života, jer:

  • brzo zastarijeva znanje,

  • mijenja se tehnološka osnovica medicine,

  • bolesnik sve više informiran

 • U općim standardima za poboljšanje kvalitete WFME-a (World Federation for Medical Education) na više se mjesta mogu naći načela i preporuka po kojima medicinski fakulteti trebaju kroz cijeli nastavni programpodučavati studente načelima znanstvene metode i medicine utemeljene na dokazima, što uključuje analitičko i kritičko promišljanje i trebaju u naobrazbu uključiti djelotvornu uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije

 • Nastavni planovi i programi medicinskih fakulteta u nekim zemljama sadržavaju i smjernice za djelovanje knjižnica, a Medicinski fakultet u Zagrebu povjerio im je STVARNI zadatak!


Iskustva medicinskoga fakulteta u zagrebu
Iskustva Medicinskoga fakulteta u Zagrebu medicinska knjižnica mora voditi računa?

 • Sudjelovanje knjižnice u nastavnom programu započelo 60-tih godina prošloga stoljeća u poslijediplomskom predmetu “Metodika znanstvenog rada”

  • sadržaj: traženje medicinskih informacija i organizacija bibliografskih bilješki.

 • Od 90-tih godina knjižnica sudjeluje u izvođenju izbornih predmeta u suradnji s nastavnicima.


Uvod u znanstveni rad u medicini diplomski studij
Uvod u znanstveni rad u medicini medicinska knjižnica mora voditi računa?diplomski studij

 • Od 1994. godine obvezni predmet Uvod u znanstveni rad u medicini

 • Predmet sačinjavaju 4 nastavne cjeline: znanstveni način mišljenja, znanstveno istraživanje, znanstvena informacija i znanstveno djelo.

 • SMK izvodi cjelinu “znanstvena informacija” kao 2-satno predavanje (plenarno) i 3-satnu vježbu (skupine do 10 studenata u računalnoj učionici) na 2. godini studija

 • Ostatak kolegija odvija se na 6. godini.


Sadr aj
Sadržaj medicinska knjižnica mora voditi računa?

1. Narav i ustrojstvo sustava medicinskih informacija (osnovna obilježja, neformalni i formalni način prijenosa, primarni, sekundarni i tercijarni izvori)

2. Medicinske informacije dostupne na internetu (ključne bibliografske baze, e-časopisi i e-knjige, informacije usmjerene javnosti, prosudba vrsnoće e-izvora)

3. Traženje medicinskih informacija (put traženja informacija, pronalaženje izvornoga dokumenta).


Vje be
Vježbe medicinska knjižnica mora voditi računa?

 • Vježba: rješavanje postavljenoga kliničkoga problema s pomoću pretrage bibliografske baze Medline

 • Pismena provjera:

  Pitanje 11

  • U bazi podataka PubMed, koristeći MeSH Database pronađite članak koji govori o vezi kardiovaskularne bolesti (Cardiovascular Diseases) i prekomjerne težine (Obesity).

  • Pregledajte u Hrčku koliko je radova objavio Z. Petanjek u časopisu Collegium Antropologicum?


Struktura metodika i funkcioniranje znanstvenoga rada doktorski studij
Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenoga rada medicinska knjižnica mora voditi računa?doktorski studij

 • Skupina metodoloških predmeta na 1. godini doktorskoga studija

 • Sadržaj: znanost i znanstveno istraživanje, logičke zakonitosti znanstvenog rada i najčešće pogreške, osobitosti formalnoga priopćajnoga sustava na području medicine, zaštita intelektualnoga vlasništva u medicini, znanstvena karijera od diplome do HAZU itd.


Sudjelovanje knji nice
Sudjelovanje knjižnice medicinska knjižnica mora voditi računa?

 • 1 sat predavanja, 3 sata vježbi

 • Predavanje: ključne osobitosti priopćajnoga sustava, obilježja najvažnijih izvora (medicinski časopisi, baze podataka, mrežni izvori)

 • Vježbe: pretraživanje Medlinea i patentne baze [email protected] u svrhu rješavanja postavljenih pitanja


Jo smk u doktorskome studiju
Još SMK u doktorskome studiju medicinska knjižnica mora voditi računa?

 • Vođeni praktikumi:

  • Pretraživanje baza podataka PubMed i Web of Science za potrebe izrade doktorata (predavanje 1 sat, praktični rad 5 sati)

  • Pretraživanje mrežnih izvora o vrijednosti i opravdanosti terapijskih postupaka (Cochrane Library)


Program stalnog medicinskog usavr avanja
Program stalnog medicinskog usavršavanja medicinska knjižnica mora voditi računa?

 • Modul: znanstveni rad

 • Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije: PRONALAŽENJE I VRJEDNOVANJE MEDICINSKIH INFORMACIJA

 • Trajanje: 16 sati

 • Polaznici: liječnici, znanstveni novaci, specijalizanti

 • Prijava i kotizacija

 • Prijavljeno Hrvatskoj liječničkoj komori koja je tečaj vrednovala s 11 bodova


Nastava na zdravstvenom veleu ili tu
Nastava na Zdravstvenom veleučilištu medicinska knjižnica mora voditi računa?

 • Knjižničari iz Središnje medicinske knjižnice vode za svaki diplomski studijski smjer kolegij o metodici znanstveno istraživanja


RASPORED NASTAVE 1. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB


Povratne informacije
Povratne informacije STUDIJA FIZIOTERAPIJE, ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA ZAGREB

 • Anketa među studentima prvoga turnusa druge godine provedena je tijekom listopada 2009. godine (n=115)

 • Anketa je sadržavala četiri pitanja


Mislite li da ovaj sadr aj treba biti sastavni dio nastavnoga plana i programa na mf
Mislite li da ovaj sadržaj treba biti sastavni dio nastavnoga plana i programa na MF?


To dr ite najkorisnijim iz sadr aja uzr i
Što držite najkorisnijim iz sadržaja UZR I? nastavnoga plana i programa na MF?


To to smo saznali najvi e e mi koristiti
To što smo saznali najviše će mi koristiti: nastavnoga plana i programa na MF?


Upoznavanje ovog sadr aja tijekom studija doprinosi
Upoznavanje ovog sadržaja tijekom studija doprinosi: nastavnoga plana i programa na MF?


Poruka
Poruka nastavnoga plana i programa na MF?

 • Sudjelovanje u izvođenju nastavnoga plana i programa :

  • poboljšava percepciju važnosti informacija i vještine njihova korištenja

  • poboljšava percepciju uloge knjižnice u informacijskome opismenjavanju

  • ojačava položaj knjižnice u njezinu akademskom okruženju.


ad