SAMHÄLLSEKONOMI - PowerPoint PPT Presentation

sylvester-haynes
samh llsekonomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMHÄLLSEKONOMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAMHÄLLSEKONOMI

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
SAMHÄLLSEKONOMI
204 Views
Download Presentation

SAMHÄLLSEKONOMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAMHÄLLSEKONOMI och hur den påverkar och påverkas av din privatekonomi

 2. När jag var ung trodde jag att pengar var det viktigaste i livet, nu när jag är gammal vet jag att det är så Oscar Wilde, författare (1854-1900)

 3. Behov och önskemål Vi har: • Basbehov: syre, mat, vatten, kärlek, bostad etc. • Önskemål: hur många som helst… Problem: Behoven › resurserna = prioriteringar = EKONOMI

 4. Det ekonomiska kretsloppet

 5. SAMHÄLLSEKONOMI Ekonomisk politik

 6. Konjunktur≈ ekonomiska situationen/utvecklingen för ett land eller en marknad

 7. Tillväxt Tillväxt = ökningen av ett lands produktion Bruttonationalprodukten = Värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år i ett land

 8. BNP per capita

 9. Problem med BNP BNP används för att mäta hur rikt ett land är. Problemet är att BNP mäter rikedom inte välfärd.

 10. EKONOMINS SJUKDOMAR • Arbetslöshet = de som söker arbete men inte får något • Konjunktur- och strukturarbetslöshet • Inflation = stigandepriser • Efterfråge-, kostnads-, importerad inflation • Budgetunderskott = när statens utgifter är större än inkomsterna • Statsskuld = lån staten tagit för att täcka budgetunderskottet • ”Bubblor” → Finanskris/börsras

 11. Konjunktur≈ ekonomiska situationen/utvecklingen för ett land eller en marknad Lågkonjunktur kännetecknas av: Högkonjunktur kännetecknas av:

 12. EKONOMISK POLITIK Sveriges ekonomisk politiska mål: Full sysselsättning Stabila priser – låg inflation Balans i utrikeshandeln Ekonomisk tillväxt Jämnare inkomstfördelning Miljömål – alla ekonomisk-politiska ska ta hänsyn till miljön

 13. Problemet?

 14. Hur går det för Sverige just nu?

 15. Att agera eller inte agera, det är frågan

 16. Ekonomisk politik BOTEMEDEL mot de ekonomiska sjukdomarna

 17. Ekonomisk-politiska medel: Riksbanken Svenska statens bank ReporäntanRiksbankens ränta när de lånar ut till bankerna, vilken påverkar den ”vanliga” bankräntan. Penningpolitik (Riksbanken) • Reporäntan – höja/sänka Finanspolitik (Regeringen) • Budgeten – under- eller överbalansera • Skatter och bidragen – minska/höja Arbetsmarknadspolitik (Regeringen) • Utbildning • Beredskapsarbete Valutapolitik(Regeringen) • Växelkursen ex. devalvera Underbalanserabudgetennär utgifterna är större än inkomsterna Överbalanserabudgetennär inkomsterna är större än utgifterna Devalvera skriva ned värdet av valutan (kräver fast växelkurs)

 18. Finanskris

 19. SAMHÄLLSEKONOMI Arbetsuppgifter • Ge exempel på hur din och andras privatekonomi påverkas av beslut som fattas av • Finansministern • Riksbanken • EU • Ge exempel på hur samhällets ekonomi påverkas av beslut du och andra fattar om er privatekonomi. • Ge exempel på vad som talar för respektive emot att stater ska agera när de ekonomiska ”sjukdomarna” uppstår? Ta ställning. Ge exempel på vad anser du att Sverige ska prioritera vad gäller ekonomisk politik. Motivera!

 20. slut…