Sprakenshus-umas.se sprakenshus-umas.se - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprakenshus-umas.se sprakenshus-umas.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprakenshus-umas.se sprakenshus-umas.se

play fullscreen
1 / 27
Sprakenshus-umas.se sprakenshus-umas.se
196 Views
Download Presentation
maina
Download Presentation

Sprakenshus-umas.se sprakenshus-umas.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.sprakenshus-umas.se www.sprakenshus-umas.se/arabic

  2. Sprklig kod Uttrycksdel lexikon grammatik fonologi Innehllsdel begreppsbildning Pragmatik sprkliga regler sociala regler

  3. Kontextoberoende sprklig socialisering Ett samhlle dr barn uppfostras Den vuxne tar barnets perspektiv i samtal med barnet Babytalk verdriven prosodi Sprket bryts ner i smdelar Anpassat uttal och grammatik Vuxna verbaliserar vad barn gr Samtal i form av frgor och svar, ven sagolsning

  4. Kontextberoende sprklig socialisering Ett samhlle dr barn vxer upp, barngruppen viktig Barnet frvntas anpassa sig till den aktuella kommunikativa situationen Observation och demonstration Sprket lrs ut som en helhet Upprepningar nr barnet inte frstr Vuxna verbaliserar inte vad barnen gr Frgor r kta frgor

  5. Socialisationsmnster turkiska och somaliska barn (Obondo, Nauclr) Skriftsprkande inte samma trning hemifrn Sagoberttandet innebr en sammanhngande berttelse i dessa kulturer Barnen blir duktiga p berttargrammatik skiljer ut huvudhandlingen, hller en rd trd Inte vana att svara p frgor om berttelsen Svensk personal frgar tvsprkiga barn mindre Viktigt att tala kring texten s att den anknyter till egna erfarenheter

  6.

  7.

  8.

  9. Lexikal utveckling Mycket tidig differentiering av lexikon p olika sprk Ordfrrdet distribueras ver tv eller flera sprk Lexikonen olika i olika sprk

  10. Tid fr tillgnandet av ett andrasprk Collier1987

  11. Lexikal bedmning

  12. Test fr lexikal storlek och organisation PPVT-III fr lexikal storlek, versatt till svenska och arabiska. Svenska ldersreferenser finns Fr arabiska; 40 barn 10-11 r testade i Syrien Kent-Rosanofflistan (1910) fr associationer versatt till svenska och persiska av Namei (2002), mjlighet att jmfra med svenska och flersprkiga (svensk-persiska) data

  13. Ordfrrdets organisation Lagrat i speciella ntverk ljudlika associationer, klang rim som hund rund ljudlikhet som katt matta syntagmatiska relationer hund ? skller (ord som logiskt fljer i en sats) hund ? farlig (kan bli fras: en farlig hund) paradigmatiska relationer hund ? katt hund ? djur hund ? tax hund ? koppel, svans

  14. Sprkfrstelse, antal block PPVT r 4

  15. Svenska resultat fr PPVT-III

  16. Arabiska resultat fr PPVT-III

  17. Associationstest Kent-Rosanoff listan

  18. Associationstest Kent-Rosanoff listan

  19. Associationstest Kent-Rosanoff listan

  20. Associationstest Kent-Rosanoff listan

  21. Lexikal organisation svenska

  22. Lexikal organisation arabiska

  23. Resultat svenska Kent-Rosanoff

  24. Resultat arabiska/persiska Kent-Rosanoff

  25. Flersprkiga barn med ls- och skrivsvrigheter (Hedman 2009) Om stndigt exponerad fr texter som inte gr att frst finns stor risk att lsning uppfattas som meningsls Metalingvistisk frmga en grundfrutsttning fr lsning av L2, t ex relationen fonem-grafem Positiva samband mellan sprkbehrskning p L1 och lsfrmga p L2 Fonologisk medvetenhet br testas p bda sprken Svrt att bedma, men diskrepans mellan goda muntliga frdigheter och lga resultat p lsning av ord en indikation p ev ls- och skrivsvrigheter hos barn i lgre klasser Underdiagnostik viktigt att bedma bda sprken

  26. Semantiska associationer Nettelbladt, Hkansson, Salameh 2007 Kategori Funktion Kontext Beskrivning Likhet Vilken passar den ihop med? Vad anvnds den till? Var kan man hitta den? Kan du beskriva den? Vad liknar den?

  27. Framgngsfaktorer (Thomas & Collier 1997) Modersmlsundervisning Undervisning i engelska som andrasprk mnesstudier p modersmlet mnesstudier p andrasprket Sociokulturellt stdjande milj Hga frvntningar Frldrasamverkan