slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE : PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANOTACE :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
sybil-nunez

ANOTACE : - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
ANOTACE :
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANOTACE : Prezentace slouží k procvičení učiva v předmětu Český jazyk a literatura ve 2.ročníku - párové souhlásky na konci slov. METODICKÉ POKYNY : • Žáci společně odůvodňují pravopis párových souhlásek na konci slov. Každý list obsahuje obrázek daného slova ( list č.5 - 14 ). • Doplňují správnou párovou souhlásku k obrázkům. • Po kliknutí myší se objeví správná odpověď ( list č.15 ). • Na listě č.16 se nacházejí použité zdroje.

 2. DATUM VYTVOŘENÍ : 1.4.2012 KLÍČOVÁ SLOVA : párové souhlásky na konci slov.

 3. PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV D - T

 4. sud t Slyšíme , d píšeme . u sudu bez sudu hodně sudů

 5. had t Slyšíme , d píšeme . u hada bez hada hodně hadů

 6. med t Slyšíme , d píšeme . bez medu hodně medu lžička medu

 7. hrad t Slyšíme , d píšeme . u hradu bez hradu hodně hradů

 8. t Proč píšeme ve slově hrát si na konci ? hráti si

 9. led t Slyšíme , d píšeme . u ledu bez ledu hodně ledu

 10. Proč píšeme ve slově let ( např. letadla ) na konci ? t letí létání

 11. plod t Slyšíme , d píšeme . u plodu bez plodu hodně plodů

 12. t Proč píšeme ve slově plot na konci ? u plotu bez plotu hodně plotů

 13. t Proč píšeme ve slově květ na konci ? bez květu hodně květů

 14. Odůvodni pravopis. sud hrad med 3. 2. 1. dort had květ 6. 4. 5.

 15. Použité zdroje : Program Microsoft Office 2010 Prvouka MediaDIDA