Tema:
Download
1 / 28

Tema: - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Updated On :

Tema:. Barns romforståelse Plasseringsord Ulike geometri. Romforståelse. ” med romforståelse mener vi forståelse av rommet og en selv i forhold til rommet. ” (Det matematiske barnet, s.45). Begrep som er viktig for romforståelsen kaller vi ”rombegrep.”. Eksempler på rombegrep:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema:' - swain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Tema:

Barns romforståelse

Plasseringsord

Ulike geometri


Romforst else l.jpg
Romforståelse

” med romforståelse mener vi forståelse av rommet og en selv i forhold til rommet. ” (Det matematiske barnet, s.45)


Begrep som er viktig for romforst elsen kaller vi rombegrep l.jpg
Begrep som er viktig for romforståelsen kaller vi ”rombegrep.”

Eksempler på rombegrep:

 • Avstander

 • Bredde

 • Dybde

 • Retninger

 • Lukkethet

 • Bevegelse


Romforst else utforskning l.jpg
Romforståelse-utforskning ”rombegrep.”

 • Barn erfarer avstand gjennom bruk av kroppen

 • Når barn kan forflytte seg ved egen hjelp gjør det mange erfaringer med avstand retninger i det horisontale planet.

 • Gjennom bøying, strekning, ved å reise seg og etter hvert begynne å klatre blir barna kjent med avstander i vertikal retninger.

 • Barn vurderer dybder og høyder.(redselen for dybder kan se ut til å være medfødt.


Romforst else utforskning opplevelse av og samspill med omgivelsene l.jpg
Romforståelse-utforskning ”rombegrep.”Opplevelse av og samspill med omgivelsene

 • Beveger seg horisontal og vertikalt

 • Finne frem og nå opp

 • Beregne avstand, retning, høyde,plassering


Romforst else utforskning6 l.jpg
Romforståelse-utforskning ”rombegrep.”

 • Utforskning av gjenstander

 • Under stol og spissebord

 • Klatre i træ og trapper

 • Ta opp ting og slippe ned ting


Barn i bevegelse l.jpg
Barn i bevegelse ”rombegrep.”

 • Endring av perspektiv- ligge på riggen- snu seg rund - krabbe og sitte- gå


Barn i bevegelse8 l.jpg
Barn i bevegelse ”rombegrep.”

 • Ufordringer og hindringer- Beregne avstand til ting (kollidere)- Smale rom (åle seg mellom stoler)


H yde l.jpg
Høyde ”rombegrep.”

 • Barn utforsker omgivelsene

 • Utvidet aksjonsradius

 • Smertefulle erfaringer- Falle ut av senga- Falle ned trappa- klatre opp i stellstol og falle ned

 • redselen for dybder/ høyder kan se ut til å være medfødt


Frihet sveve i pent rom l.jpg
Frihet - sveve i åpent rom ”rombegrep.”

 • << Disse er det kjekkeste jeg vet >> sier Hellene(3 år). Hun må ha hjelp til å komme i gang ved at en voksen dytter litt, …

  Hun svinger seg høyt opp i luften før hun daler ned igjen.(se side 50, Det matematiske barnet) - Helene opplever bevegelse i et slags << tomrom >>. Dette betyr noe for hennes romfølelser.


Plassering orientering l.jpg
Plassering – orientering ”rombegrep.”

 • Barna lærer om plassering gjennom utforskning av avstander, retninger, bevegelse.

 • Barn viser romforståelse ved at de finner frem.


Barns orienteringsevne l.jpg
Barns orienteringsevne ”rombegrep.”

 • Barn bygger modeller og tegner kart

 • Avstander stemmer ikke overens

 • Plasseringsrekkefølge viktigere enn avstand


Plasseringsord l.jpg
Plasseringsord ”rombegrep.”

 • Barn utvider sitt territorium, får samtidig større språkforståelse

 • Plasseringsord (se gjerne Det matematiske barnet, s.58)- Avstander- Retninger- Plassering i forh. til lukkethet (innenfor, utenfor)- Rekkefølge i forh. til orientering i rommet


Geometriske begreper l.jpg
Geometriske begreper ”rombegrep.”

 • Jean Piaget (1896-1980) hevder at:

 • << barn først danner såkalte topologiske begreper, dernest projektive, og til slutt euklidske.>>


Litt om euklid l.jpg
Litt om Euklid ”rombegrep.”

 • Euklid- Levde omtrent 265-325 f.Kr.- Var greker- Skrev << Elementer>>, som har blitt brukt som lærebok i geometri helt frem til våre dager.- Bygget opp geometrien fra et litt sett aksiomer (grunnleggende sannheter) og definisjoner.


Ulike geometrier l.jpg
Ulike geometrier ”rombegrep.”

 • Vi kan måle:

  - Avstand (lengde)

  - Retning ( vinkel i graden)

  - Størrelser ( høyde, bredde og dybde)

 • Dette hører med til et Euklidsk rombegrep

 • Noen rombegreper er ikke Euklidske:- Lukkethet- Rekkefølger

 • Disse kaller vi for topologiske rombegreper


Topologi l.jpg
Topologi ”rombegrep.”

 • Ordet << topologi >> betyr stedslære.

 • Topologiske begreper er globale som er uavhengige størrelse og form

 • Viktige begreper knyttet til topologigen :-Lukkethet - Plassering ( innefor, utenfor, mellom)


Eks topologi l.jpg
Eks. topologi ”rombegrep.”


Inne eller ute l.jpg
Inne eller ute? ”rombegrep.”

 • Fem barn leker med dukkestua som base. Noen av barna er inne, og noen er ute. Den voksne oppdager at de bytter på å være inne og ut, og ser at det er mange muligheter å gjøre på. Den voksne støtter barna i samtale med dem. Et av barna stiller segi døråpningen med den ene foten inne og den andre ute og spør den voksne: er jeg inne eller ute? (Det matematiske barnet, s.61)


Projektive rombegreper l.jpg
Projektive rombegreper ”rombegrep.”

 • Parallelle linjer møtes i et punkt

 • Stor ting ser små ut på avstand

 • Sammenheng med kunst – perspektivtegning

 • Piaget har fått kritikk i forhold til sin påstand:

 • << barn først danner såkalte topologiske begreper, dernest projektive, og til slutt euklidske.>>

 • Det hevds også at barn utvikler topologiske, projektive, og euklidske rombegreper partallet.


Ett punkts perspektiv l.jpg
Ett-punkts perspektiv ”rombegrep.”


To punkts perspektiv l.jpg
To-punkts perspektiv ”rombegrep.”


Forvirret en liten oppsummering l.jpg
Forvirret? ”rombegrep.”En liten oppsummering

 • Euklidsk geometri fokuserer på egenskaper som:- lengde- Kanter - vinkel- bredde

 • Den ”tradisjonelle” skolegemetrien


Topologiske geometri l.jpg
Topologiske geometri ”rombegrep.”

 • Fokusere på egenskaper som:- åpenhet- lukkethet- hull- vridd - krysset

 • Samme figurer- ulike fokus!!


Projektiv geometri l.jpg
Projektiv geometri ”rombegrep.”

 • 3D  2D

 • Prespektivtegning

 • Sørrelser, forhold