slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rīga, 2008.gada 29.novembris

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Rīga, 2008.gada 29.novembris - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Konference “Jauna partnerība – jaunas iespējas. Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (AFA). AFA Ētikas kodekss un Sadarbības Memorands. Rīga, 2008.gada 29.novembris. Jauna partnerība – jaunas iespējas. Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (AFA).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rīga, 2008.gada 29.novembris' - swain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Konference “Jauna partnerība – jaunas iespējas

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko

firmu asociācija (AFA)

AFA Ētikas kodekss un SadarbībasMemorands

Rīga, 2008.gada 29.novembris

slide2
Jauna partnerība – jaunas iespējas

Starptautisko inovatīvo

farmaceitisko firmu asociācija (AFA)

 • Apvieno 21 biedru
 • AFA biedri:
 • Pārstāv aptuveni 55% Latvijas zāļu tirgu
 • Pasaulē lielākie farmaceitiskās produkcijas ražotāji
 • Ražo, izstrādā un izpēta jaunus medikamentus

Rīga, 2008.gada 29.novembris

slide3
Jauna partnerība – jaunas iespējas

2004.gadsApstiprināts EFPIA Zāļu reklamēšanas prakses kodekssAFA iestājas EFPIA2005.gadsAFA apstiprinaZāļu reklamēšanas prakses kodeksu (saskaņotu ar EFPIA kodeksu)AFA un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija vienojas par kopīgu Zāļu reklamēšanas prakses kodeksu (saskaņotu ar EFPIA kodeksu)

AFA un EFPIA (Eiropas Farmaceitisko ražotāju un asociāciju federācija) ētikas normu attīstība

Rīga, 2008.gada 29.novembris

slide4
Jauna partnerība – jaunas iespējas

2007.gadsEFPIA apstiprina Kodeksu par parakstāmo medikamentu reklāmu un sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiemun Prakses kodeksu attiecībām starp farmaceitisko rūpniecību un pacientu organizācijāmAFA paraksta SADARBĪBAS MEMORANDU starp Veselības ministriju, pacientu organizācijām un farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām2008.gadsAFA apstiprinaKodeksu par recepšu zāļu reklamēšanu un sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem un pacientu organizācijām (Ētikas kodekss)

AFA un EFPIA

ētikas normu attīstība

Rīga, 2008.gada 29.novembris

afa tikas kodekss un sadarb bas memorands
Jauna partnerība – jaunas iespējasAFA Ētikas kodekss un Sadarbības memorands
 • Jābūt noslēgtam rakstiskam līgumam par tiešu vai netiešu finansiālu vai nefinansiālu atbalstu pacientu organizācijai
 • Vienas farmācijas firmas kopējā finansiālā atbalsta apmērs gadā vienai pacientu organizācijai nedrīkst pārsniegt 50% no šīs organizācijas kopējā gada budžeta
 • Visiem pasākumiem, kurus organizē vai sponsorē farmācijas firmas jānotiek atbilstošā vietā, kas saskan ar pasākuma nolūku. Visa veida viesmīlības izmaksas, kuras farmaceitiskās firmas sniedz pacientu organizācijām, jāsamēro ar pasākuma līmeni
 • Katrai kompānijai jādara zināms sabiedrībai pacientu organizāciju saraksts, kurām tā sniedz atbalstu

Rīga, 2008.gada 29.novembris

aptauja par tikas kodeksa un sadarb bas memoranda normu iev ro anu
Jauna partnerība – jaunas iespējasAptauja par Ētikas kodeksa un Sadarbības memoranda normu ievērošanu
 • Aptaujas dalībnieku skaits – 12

Veidojot pacientu organizāciju un farmācijas kompāniju sadarbību, jānodrošina pacientu organizāciju, viņu politisko spriedumu un darbības neatkarība.

Visos sadarbības aspektos svarīga ir procesa un savstarpējo atbildību caurredzamība. Tā veicina sadarbības partneru savstarpēju uzticamību.

 • Informēti par ētikas normām sadarbībā ar pacientu organizācijām – 12 biedri
 • Finansiāli neatbalsta un nesadarbojas ar pacientu organizācijām – 6
 • Tikai sadarbojas – 2
 • Tikai finansiāli atbalsta – 1
 • Sadarbojas un finansiāli atbalsta – 3

Rīga, 2008.gada 29.novembris

aptauja
Jauna partnerība – jaunas iespējasAptauja

* Farmācijas kompānijām jāatturas no pacientu organizāciju rīcības ietekmēšanas, piemēram, lūdzot atbalstīt savu produktu lietošanu un noieta veicināšanu vai izsakot vēlmi apstiprināt pacientu organizāciju publicētos un izdotos materiālus

* Farmācijas kompānijām jāizvairās no maksājumu veikšanas trešajām pusēm, piemēram, publisko attiecību aģentūrām vai citiem pakalpojumu piegādātājiem

 • Trešās puses darbībai, kas tiek veikta pacientu organizāciju vārdā ar farmācijas firmas finansiālu atbalstu, jābūt pilnīgi atklātai un savstarpēji saskaņotai, rakstiski vienojoties.
 • Lūgumi zāļu lietošanas veicināšanu vai pacientu organizāciju publicēto materiālu apstiprināšanu – nav
 • Pacientu organizāciju logotipa izvietošana bez piekrišanas uz firmas materiāliem vai interneta mājas lapā – nav
 • Maksājumi trešajai pusei – nav

Rīga, 2008.gada 29.novembris

aptauja1
Jauna partnerība – jaunas iespējasAptauja

Farmācijas kompānijas neveido pacientu organizācijas

Par vēlamu tiek uzskatīta pacientu organizācijas sadarbība ar vismaz 2 - 3 farmācijas kompānijām, kā arī finansējuma avotu piesaiste ārpus farmācijas industrijas.

Vienas farmācijas kompānijas kopējā finansiālā atbalsta apmērs gadā vienai pacientu organizācijai nedrīkstētu pārsniegt 50% no šīs organizācijas kopējā gada budžeta. Ieteicamais vienas farmācijas kompānijas kopējais finansiālais atbalsts gada laikā ir līdz 25%

 • Vienīgais sponsors pacientu organizācijai – 0
 • Citu sponsoru skaits pacientu organizācijai no farmācijas jomas

– no 2 līdz 9

 • Finansējuma īpatsvars – no 0,25 līdz 25% no kopējā pacientu organizācijas budžeta

Rīga, 2008.gada 29.novembris

aptauja2
Jauna partnerība – jaunas iespējasAptauja

Tiek veicināta ilgt spējīga sadarbība, tāpēc ir vēlama sadarbības līgumu slēgšana vismaz uz 2 - 3 gadiem

Noslēgto līgumu skaits

 • uz konkrētu pasākumu – 1 līgums
 • uz gadu – 9 līgumi
 • uz 2 gadiem – 4 līgumi
 • līgumi netiek slēgti – 1 firmas gadījumā

Rīga, 2008.gada 29.novembris

aptauja par tikas kodeksa un sadarb bas memoranda normu iev ro anu1
Jauna partnerība – jaunas iespējasAptauja par Ētikas kodeksa un Sadarbības memoranda normu ievērošanu

Pacientu organizācijas un farmācijas kompānijas piekrīt publiskot to savstarpējās sadarbības aspektus (t.sk. finansu un trešās puses darbības, kas tiek veiktas pacientu organizāciju vārdā ar farmācijas firmas finansiālu atbalstu), kā arī par tiem informēt Veselības ministriju

Pacientu organizāciju saraksta publiskošana, kurām 2008.gadā sniegts atbalsts:

 • jau publisko – 2
 • publiskos 2009.gadā firmas interneta lapā – 2
 • publiskos 2009.gadā AFA interneta lapā - 1

Rīga, 2008.gada 29.novembris

secin jumi
Jauna partnerība – jaunas iespējasSecinājumi
 • Aptauja pašlaik ir indikatīva – tajā piedalījušies nedaudz vairāk kā 50% AFA biedru un,iespējams, vairums to, kas Ētikas normas ievēro
 • Kopš Memoranda un AFA jaunā Ētikas kodeksa ieviešanas pagājis nepilns gads - konkrētāki rezultāti būs redzami 2009.gadā
 • Sākotnējie dati norāda, ka 100% AFA biedru zina par Ētikas kodeksu un Memorandu (zināšanas ir pirmais solis uz ievērošanu)
 • Nav norādījumu uz klajiem ētikas kodeksa pārkāpumiem
 • Šo normu ievērošana ir būtiska ilgtermiņā, lai veicinātu uzticību pacientu organizācijām

Rīga, 2008.gada 29.novembris

slide12
Jauna partnerība – jaunas iespējas

Paldies!

Lūdzu Jūsu jautājumus!

Rīga, 2008.gada 29.novembris

ad