latvijas pa vald bu izpilddirektoru asoci cijas san ksme
Download
Skip this Video
Download Presentation
Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme. 2010. gada 3. decembrī Ādažos. LPIA VALDES ATSKAITE. par darbības laiku no 2009. gada 11. decembra līdz 2010. gada 3. decembrim. Pārvēlēšanas 2009. gada 11. decembrī Jelgavā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme' - watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lpia valdes atskaite

LPIA VALDES ATSKAITE

par darbības laiku

no 2009. gada 11. decembra līdz 2010. gada 3. decembrim

p rv l anas 2009 gada 11 decembr jelgav
Pārvēlēšanas 2009. gada 11. decembrī Jelgavā

Iepriekšējā un esošā valde, priekšsēdētāji un padomnieki ar UDITE priekšsēdētāju

lpia skait os
LPIA skaitļos

No 01.06.2009. Latvijā 118 pašvaldības (9 pilsētas un 109 novadi)

LPIA dalībnieki (141):

 • Pilsētu un novadu izpilddirektori (9+89)
 • Pārvalžu vadītāji (1+42)

Regulāri sanāksmes apmeklē ap 70—90!

san ksmes r g 2010 gada 1 pusgad
Sanāksmes Rīgā 2010. gada 1. pusgadā
 • 06.01. — par ēku apsaimniekošanu
 • 03.02. — par sociālo palīdzību, pakalpojumiem un par veselības pieejamību, medicīnisko pakalpojumu reformu, t.sk. par ģimenes ārstu praksēm un FVP
 • 07.04. — par izglītības jautājumiem (pamatizglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība, sports, apmaksas sistēma)
 • 05.05. — par ceļu un ielu apsaimniekošanu, t. sk. par meža ceļiem.
sia jaunalko alkoholiskie dz rieni
SIA “Jaunalko” (alkoholiskie dzērieni)
 • Izpilddirektori vēro produktus...
san ksmes r g 2010 gada 2 pusgad
Sanāksmes Rīgā 2010. gada 2. pusgadā
 • 08.09. — zemes politikas jautājumi (zemes reformas pabeigšana, kadastrs, zemes politika u.c.)
 • 06.10. — drošība un civilā aizsardzība (valsts un pašvaldību policijas sadarbība, atskurbtuves, plūdu riski un drošība u.c.)
izbraukuma san ksmes 2 pusgad
Izbraukuma sanāksmes 2. pusgadā

20.08. — Ludzas novadā

valmiera 05 11
Valmiera 05.11.

Kā dzīvot labāk ar elektronisko iepirkumu sistēmu — teorija un prakse.

m c bu projekti
Mācību projekti
 • Izpilddirektoru kursi Pašvaldību mācību centrā Rīgā
 • Dažādi citi kursi, semināri LPMC, PKC un LPDA, kuros arī piedalījās ID un darbinieki
2 dienu semin rs 16 17 j nij p rgaujas novad
2 dienu seminārs 16.—17. jūnijā Pārgaujas novadā
 • Pašvaldību sadarbība ar NVO un iedzīvotājiem tīras vides uzturēšanā
 • Par līdzdarbības pasākumiem teritorijas sakopšanā
p rgaujas novada apskate
Pārgaujas novada apskate

Raiskuma pārvalde

“Augstrozes”

atkritumu apsaimnieko ana
Atkritumu apsaimniekošana
 • Pašvaldību loma, dalītā atkritumu vākšana, deponēšana, apsaimniekošanas reģionu noteikšana u.c.
 • Publiskā iepirkuma procedūras, noslēgtie līgumi
zaao praktisk pieredze
ZAAO praktiskā pieredze

Savāktās stikla pudeles — deponēšanas problēma

Sapresētas PET pudeles — pārstrādei

semin rs valmier 05 11
Seminārs Valmierā 05.11.

PAR MĀJU APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMIEM:

 • Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā
 • Dzīvokļu īpašumu likums
 • Dzīvojamo māju apsaimniekošana — problēmas un risinājumi
 • LPS pozīcija par dzīvokļu pabalstiem sociālā tīkla stratēģijas ietvaros.
slide32
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas

Valmierā – veiksmes stāsts?

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

starptautisk sadarb ba
Starptautiskā sadarbība

Mācību un pieredzes vizītes:

23.—30.05. Austrija — izpilddirektoru pieredzes apmaiņas brauciens (atkritumu saimniecība, sadarbība, LEADER u.c.)

08.—13.08. Čehijas izpilddirektoru pieredzes vizīte Latvijā (paldies Bauskas, Rundāles, Jelgavas novadiem un Rīgai!)

03.—06.10. Čehija — asociācijas rudens konference (IT jautājumi, e-iepirkumi)

ehu asoci cija stmou latvij
Čehu asociācija (stmou) latvijā

Bauskas novadā

Rundālē

dal ba udite
Dalība UDITE:
 • Izpildkomitejas un Pārvaldes padomes sēdes Spānijā un Strasbūrā
 • UDITE kongress Strasbūrā
 • Mūsu priekšlikumi un sekas
l dzdal ba lps instit cij s
Līdzdalība LPS institūcijās
 • komitejās un darba grupās
 • sarunu grupās ar ministrijām
 • LPIA pārstāvība LPS valdē, domē un kongresā
gada lpia bud ets
Šī gada LPIA budžets:

Ienākumi:

plānoti — 42 218 Ls

faktiski — 44 268 Ls

 • 13 218 Ls — atlikums gada sākumā
 • 31 050 Ls — dalības maksas

Izdevumi:

plānoti — 30 318 Ls

faktiski — 25 780 Ls

 • Algas un soc. nodoklis — 10 800 Ls
 • Saimnieciskie izdevumi — 5500 Ls
 • Dalība UDITE — 1406 Ls
 • Pasākumi — 8075 Ls
paldies par darbu lpia valdei
Paldies par darbu LPIA valdei
 • Normunds Tropiņš (Kurzeme, Talsi) — priekšsēdētājs
 • Āris Vilšķērsts (Vidzeme, Madona) — priekšsēdētāja vietnieks
 • valdes locekļi:
  • Dmitrijs Pavlovs (Rīga, Latgales priekšpilsēta)
  • Irēna Škutāne (rep.pils., Jelgava)
  • Gunārs Kurlovičs (Zemgale, Dobele)
  • Guntars Jākobsons (Pierīga, Sēja)
  • Vanda Kezika (Latgale, Daugavpils)
paldies par sadarb bu un l dzdarb bu
Paldies par sadarbību un lĪdzdarbību!
 • Latgales izpilddirekcijai un Sandai
 • Loga meitenēm Guntai un Dainai
 • LPS padomniekiem un darbiniekiem
 • PKC un LPMC
 • Ministriju un citu institūciju pārstāvjiem
 • Talsu, Gulbenes, Ludzas un Ādažu novadiem un Valmieras pilsētai
 • Jums katram, kas darbojas LPIA un sauc to par savu asociāciju!
1 pusgada pl ns 2011 gadam
1. pusgada plāns 2011. gadam
 • 5. janvārī, 2. februārī — Rīgā
 • Skatāmie jautājumi janvārī — budžeti, ceļu fonds, atlīdzības sistēma; februārī — VRAA, ēdināšana skolās
 • 4. martā — izbraukuma sanāksme Smiltenes novadā
 • 8. aprīlī — sanāksme un seminārs Sējas novadā par Būvniecības likumu, ekspertīzēm, specifikācijām, iepirkumiem u.c.)
 • 11. maijā — Rīgā
 • Skatāmie jautājumi (kas aktuāli? Lemt 1—2 sēdes iepriekš, gaidām priekšlikumus no jums!)
 • 3. jūnijā — izbraukuma sanāksme Balvu novadā
 • Pieredzes apmaiņas brauciens (ČR) — 05. beigas
2 pusgada pl ns 2011 gadam
2. pusgada plāns 2011. gadam
 • Ikmēneša sanāksmes Rīgā
 • Izbraukuma sanāksmes augustā Vecumnieku novadā un gada sapulce Mālpils novadā
 • Seminārs — Kurzemes novadā (Kuldīgas?)
darbi i 2011 gadam
Darbiņi 2011. gadam
 • Kas LPIA tiešām ir aktuāli, noderīgi visiem?
 • Saikne ar pārvalžu vadītājiem (vai izveidojies pārdomāts, veiksmīgs sadarbības tīkls? Vai izmantojam LPIA piedāvāto?)
 • Semināri LPIA biedriem 1 reizi pusgadā
 • Konkurss LPIA biedru un pašvaldību darba novērtējumam
 • Sadarbība ar ārvalstu kolēģiem (čehi, lietuvieši, igauņi, slovāki, varbūt zviedri un norvēģi?)
 • Twinning projekta iesniegšana
 • Citas aktivitātes?
goda biedri
Goda biedri

Iedibināta jauna tradīcija 2009. gadā:

1. Bruno Otersons

2. Vitālijs Aizbalts

3. Juris Zutis

4. Šogad piepulcinām Mudīti Priedi!

paldies par sadarb bu 2010 gad

Paldies par sadarbību 2010. gadā!

Jauku Adventes laiku, priecīgus, baltus Ziemassvētkus un svētītu 2011. gadu!

ad