2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása - PowerPoint PPT Presentation

svetlana-velika
2 3 int zked s a h tr nyos helyzet emberek k zt k a rom k foglalkoztathat s g nak jav t sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása
86 Views
Download Presentation

2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása

 2. 2.3. Intézkedés Intézkedés célja: Esélyteremtés a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésére. Intézkedés célcsoportja: Alacsony iskolai végzettségű munkanélküli emberek (köztük romák), de különösen • a 45 év feletti emberek; • büntetőeljárásban terheltnek minősülő emberek; • fogyatékossággal élő emberek; • hátrányos helyzetű fiatalok; • szenvedélybeteg emberek.

 3. 2.3. Intézkedés Kik pályázhatnak? Kedvezményezetti kör: • non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) • egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei (önálló jogi személyiségű szervezeti egysége, az egyház vallásos célra létesített önálló jogi személyiségű szervezete, intézménye, egyházközsége). Konzorciumi partnerek: • non-profit szervezetek • helyi-, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, állami vagy önkormányzati intézmények • vállalkozások (mint foglalkoztatók)

 4. 2.3. Intézkedés pályázatai 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül 2. komponens: az 1. komponenst megvalósító non-profit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése A 2.) komponensre önállóan – az 1.) komponensre benyújtott pályázat nélkül – pályázni nem lehet. Az 1.) komponensre viszont önállóan is lehet pályázni. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, pályázatát csak az I. vagy a II. komponensrenyújthatja be. A pályázó konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat.

 5. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek alternatív munka-erőpiaci képzése és foglalkoztatása

 6. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Célkitűzések • a jelenleginél több integrált megközelítésű alternatív képzési projekt létrejöttének elősegítése • a projektek gerincét a képzés részeként csoportban, védett körülmények között végzett, de idővel a piac kihívásainak is megfelelni tudó termelés vagy szolgáltatás (a foglalkoztatás) képezze • az alternatív foglakozatásba ágyazott képzést vállaló non-profit szervezetek szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése • a munkanélküliek segítését szolgáló helyi erőforrások fejlesztése • az integrált megközelítésű, alternatív képzési modell intézményesülésének elősegítése

 7. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül A várt eredmények • egy projektben legalább 12, legfeljebb 36 munkanélküli ember képzése és a képzés részeként megvalósuló foglalkoztatása • legalább 85 %-uk szakképzettséghez jutása • legalább 70 %-uk – elsősorban szakképzettségének megfelelő munkakörben történő – elhelyezkedése és tartós (legalább 6 hónapos) munkában maradása, önálló megélhetésének biztosítása

 8. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül A támogatás mértéke : 100 % (önerő nem szükséges) A támogatás minimális összege: 35,7 millió forint (12 fő projektrésztvevő esetén) A támogatás maximális összege: 107,1 millió forint (36 fő projektrésztvevő esetén)

 9. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül A projekttevékenység szakaszai a projektek időtartama maximum 22 hónap, melyen belül a foglalkoztatással összekapcsolt képzés ideje 13-15 hónap 1. Előkészítő szakasz (max. 3 hónap) • a foglalkoztatás és képzés materiális feltételeinek biztosítása • a célcsoport tájékoztatása • a projektrészvevők felkutatása, kiválasztása, ráhangolása, motiválása, pályaorientációja • hiányzó alapismereteik pótlásának megkezdése

 10. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül 2. A foglalkoztatási, képzési szakasz (13-15 hónap) • a hiányzó alapismeretek pótlása, felzárkóztatás; a kulcsképességek fejlesztése • a résztvevők tanulási és munkamotivációinak erősítése • a résztvevők foglalkoztatással összekapcsolt képzése • gyakorlati és elméleti oktatása; köztes és záró vizsgák szervezése • a foglalkoztatás során előállított termékek vagy a szolgáltatások értékesítése • számítógép-felhasználói ismeretek oktatása; idegen nyelv oktatása • az elhelyez(ked)és előkészítése; a leendő munkáltatók felkészítése a képzésből kilépők (el)fogadására, munkahelyi beilleszkedésének támogatására

 11. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül 3. A pszichoszociális támogatások biztosítása a projekt teljes ideje alatt, beleértve a nyomon követés és utógondozás szakaszát is (max. 22 hónap). 4. Záró szakasz (6 hónap) • az elhelyezkedés segítése; • az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, • munkahelyi beilleszkedésük segítése. • A projekt lezárása és értékelése, az eredmények elterjesztése.

 12. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása2. komponens: az 1. komponenst megvalósító non-profit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése 2. komponens: az 1. komponenst megvalósító non-profit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése Várt eredmények • az integrált megközelítésre épülő, alternatív képzési projektet végrehajtó non-profit szervezetek erőforrásainak gyarapodása; • a képzési projekt és a megvalósításában közreműködő szervezetek, intézmények, vállalkozások közti együttműködés tartóssá válása. Támogatható tevékenységek Az első komponens eredményes végrehajtása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében • a projektszemélyzet tagjai tudásának, készségeinek, • magának a projektet megvalósító szervezetnek a fejlesztése, • a konzorcium tagjai közti együttműködés erősítése.

 13. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása2. komponens: az 1. komponenst megvalósító nonprofit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése A támogatása mértéke: 100 % A támogatás minimális összege: 3.800.000 forint (12 fő projektrésztvevő esetén): A támogatás maximális összege: 10.000.000 forint (36 fő projektrésztvevő esetén): A 2.) komponensre önállóan – az 1.) komponensre benyújtott pályázat nélkül – pályázni nem lehet. Az 1.) komponensre viszont önállóan is lehet pályázni.

 14. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatásEgy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, pályázatát csak az I. vagy a II. komponensrenyújthatja be. A pályázó konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat.CélkitűzésekMinél több hátrányos helyzetű ember számára – az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex – foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása,Azon hátrányos helyzetű emberek programba vonása, akik még nem részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásokban,A helyi szükségleteket és közös érdekeiket felismerő szervezetek (non-profit, önkormányzati és állami szervek és intézmények, vállalkozások) összefogásának erősítése a cél érdekében

 15. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 1.komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés A várt eredmények • A projekt végére a célcsoportból bevont ügyfeleknek (300-800 fő) legalább 30%-át, 3 hónapon túl munkába helyezi – erről az ügyfélnek és a munkáltatónak is nyilatkoznia kell • Egy tanácsadó 12 hónap alatt min. 100 fő munkanélkülit kell, hogy bevonjon a programba • a 3 hónapon túli munkába helyezett ügyfelek minimum 70%-a igazolhatóan tartós munkanélküli Támogatható tevékenységek A célcsoportokba tartozó emberek – kiemelt hangsúlyt fektetve a 12 hónapon túli munkanélküliekre – munkaerő-piaci renintegrációjának segítése, intenzív tanácsadással, gyors munkába – szükség esetén – képzésbe helyezéssel

 16. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás Az elvárt eredmények A projekt végére a célcsoportból bevont ügyfeleknek legalább 50%-át munkába, illetve képzésbe segíti Támogatható tevékenységek A munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű célcsoportokba tartozó, összetett személyi, pszichoszociális és társadalmi hátrányai miatt komplex fejlesztő szolgáltatásokat igénylő emberek munkaerő-piaci reintegrációjának segítése, személyiség – és képességfejlesztéssel, lehetőség szerint az ügyfelek családjának bevonásával.

 17. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 1.komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés Támogatás mértéke:100% (önerő nem szükséges) Támogatás minimális összege: 21.000.000 Ft (300 fő bevonásával ebből min. 90 fő 3 hónapon túli összefüggő munkaviszonyba helyezéssel) Támogatás maximális összege: 56.000.000 Ft (800 fő bevonásával, ebből min. 240 fő 3 hónapon túli összefüggő munkaviszonyba helyezéssel.) Fajlagos költség egy fő projektbe bevont ügyfélre vetítve: 70.000 Ft

 18. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás Támogatás mértéke:100% (önerő nem szükséges) Támogatás minimális összege: 20.000.000 Ft 50 fő bevonásával, melyből min.50% képzésbe, illetve munkába helyezését vállalni kell Támogatás maximális összege: 80.000.000 Ft. 200 fő bevonásával, melyből min. 50% képzésbe, vagy munkába helyezését vállalni kell Fajlagos költség egy fő projektbe bevont ügyfélre vetítve: 400.000 Ft

 19. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés Az 1. komponens szakmai tartalma (A projektek időtartama 12 hónap, ezen belül a foglalkoztatás, képzés időtartama: maximum 3 hónap) • Előkészítő szakasz, toborzás • Célcsoport felkutatása, • Az érdeklődőkkel igényfelmérő beszélgetés, • Információ nyújtása a programról és annak szolgáltatásairól, • Felvétel a projektbe, • Egyéni állapot-, helyzet-, képesség és szükségletfeltárás

 20. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés • Felkészítés a munkavállalásra • Diagnóziskészítés, • Egyéni cselekvési- terv kidolgozása, • Mentális gondozás, • Álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás, • Állásfeltárás • Munkába (és képzésbe) helyezés • Állás felajánlása, • Munkaerő-közvetítés, • Munkaviszony létrejöttének regisztrálása • Foglalkoztatási szakasz (3 hónap) • Az ügyfél nyomonkövetése, beilleszkedési problémák kezelése, • segítségnyújtás a munkahelyen maradásban

 21. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés • Utókövetés • Sikeres teljesítés regisztrációja: nyilatkozatok beszerzése az ügyféltől és munkaadótól a 3 hónapon túli munka igazolásáról. • Minőségügyi rendszer fejlesztés, modellérték fejlesztés, szervezetfejlesztés • A projekt lezárása és értékelése, az eredmények elterjesztése, mely kizárólag a szolgáltatási tevékenységet legalább egy éve folytató szervezeteknél támogatható (nem kötelező tartalmi elem)

 22. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás A projektek szakmai tartalma • Előkészítő szakasz • a célcsoport felkutatása, bevonása és motiválása • egyéni állapot-, helyzet-, képesség és szükségletfelmérés, • egyéni fejlesztési tervek, pályatervek készítése • Fejlesztési szakasz (a célcsoport tagjai részére csak ebben a szakaszban fizethető ösztöndíj, képzési támogatás) • személyiség és kulcsképességek fejlesztése, • pályaorientáció, tanácsadás, • tanulási és munkamotiváció erősítése, • alapismeretek pótlása, felzárkóztatás, az alapfokú képzettség megszerzésének elősegítése, • tanácsadói és segítő hálózatok működtetése, • képzések szervezése, lebonyolítása (pl.: idegen nyelvi, informatikai), • munkatapasztalat szerzés, foglalkoztatás elősegítése, • a munkahelyek és képző intézmények felkészítése a kliensek fogadására

 23. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás • Képzésbe, illetve munkába helyezés elősegítése • képzési, illetve munkavállalási lehetőségek feltárása, • gyakorlati segítségnyújtás álláskereséshez, munkába álláshoz, oktatásba, képzésbe való integrációhoz, • a munkaadók, képzőhelyek motiválása a hátrányos helyzetű emberek alkalmazására, • közreműködés az esetlegesen meglévő fenntartások, előítéletek leküzdésében, diszkriminatív eljárások kiküszöbölésében, • munkahelyi beilleszkedés elősegítése • Utógondozás (6 hónap) • utógondozás, nyomon követés, • támogatószolgálat kialakítása és fenntartása a munkában, illetve képzésben maradás érdekében.

 24. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás • Alternatív szolgáltatási hálózatok kialakítása, fejlesztése, mely kizárólag a szolgáltatási tevékenységet legalább egy éve folytató szervezeteknél támogatható (nem kötelező tartalmi elem) • Pszichoszociális támogatás, testi és mentális állapot javítása, amely a szolgáltatás teljes időszakában, valamint a munkába, illetve képzésbe helyezést követően is nyújthatók a szükségleteknek és a projekt logikájának megfelelően • A projekt lezárása és értékelése, az eredmények elterjesztése

 25. 2.3. Intézkedés pályázatai További információ • ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., 1385 Budapest, Rb. 818. címen. (tel.: 1/471-7696, fax: 1/471 7675, www.esf.hu) • EUtamogatas@esf.hu