slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Conferința de lansare a proiectului „Inovare academică și succes pe piața muncii”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Conferința de lansare a proiectului „Inovare academică și succes pe piața muncii” - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Conferința de lansare a proiectului „Inovare academică și succes pe piața muncii” POSDRU/18/1.2/G/11495. Conv. univ . dr. Mihai Păunescu Managerul Proiectului Prezentarea generală a proiectului. Ruxandra – Elena Frâncu Expert organizare evenimente

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Conferința de lansare a proiectului „Inovare academică și succes pe piața muncii”' - sven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Conferința de lansare a proiectului

„Inovare academică

și

succes pe piața muncii”

POSDRU/18/1.2/G/11495

conv univ dr mihai p unescu managerul proiectului prezentarea general a proiectului
Conv. univ. dr. MihaiPăunescuManagerulProiectuluiPrezentareagenerală a proiectului
slide3
Ruxandra – Elena Frâncu

Expert organizare evenimente

Succintă prezentare a activităților proiectului

slide4
Activitatea 1 –A presupus investigarea necesarului de competențe solicitate pe piața muncii pentru cele trei specializări

Activitatea 2 – A vizat crearea unui Centru de Suport pentru e-learning - Școala Digitală

Activitatea 3 – În cadrul acestei activități se va realiza adaptarea conținuturilor educaționale în conformitate cu cerințele pieței muncii

Activitatea 4 – Va avea ca finalitate adaptarea în cadrul catedrelor a programelor analitice pentru cursurile incluse în noile planuri de învățământ

Activitatea 5 – Va avea ca rezultat adaptarea curriculumului universitar pentru e-learning

slide5
Conf. dr. Marius Precupeţu

Prezentarea Activității 1

Investigarea necesarului de competenţe solicitate pe piaţa muncii pentru absolvenţii FSP-SNSPA ai celor 3 specializări: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Sociologie

echipa de cercetare
Echipa de cercetare
 • Manager proiect: Mihai Păunescu
 • Coordonator cercetare: Marius Precupeţu
 • Experti seniori cercetare: Gabriel Hâncean,

Bogdan Iancu, Florian Niţu

 • Experte junioare cercetare: Cristina Boboc, Anca Drăghia, Diana Neaga
 • Expert organizare evenimente: Ruxandra-Elena Frâncu
obiectiv
OBIECTIV:
 • Investigarea necesarului de competenţe solicitate pe piaţa muncii pentru absolvenţii FSP-SNSPA ai celor 3 specializări:

ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, sociologie.

 • Scopul investigaţiei: o mai bună adaptare a programei de învăţământ la cerinţele pieţei muncii.
instrumente de cercetare aplicate
Instrumente de cercetare aplicate
 • Chestionar online pentru absolvenţi ai FSP – SNSPA

(156 participanţi, 120 chestionare finalizate. Rata de răspuns: 77%)

 • Discuţii de grup focalizate: 3 FG cu absolvenţi şi 7 FG cu angajatori
slide9
În ce măsură apreciaţi că v-a fost utilă calitatea de absolvent al FSP-SNSPA pentru a vă angaja la actualul Dvs. loc de muncă?
slide10
În ce masură apreciați că v-a fost utilă calitatea de absolvent al FSP-SNSPA pentru a vă angaja la actualul Dvs. loc de muncă?
relevan a domeniului de preg tire universitar pentru locul de munc ocupat
Relevanţa domeniului de pregătire universitară pentru locul de muncă ocupat

Lucru în afara domeniului: secretariat, contabilitate-servicii financiare, activităţi administrative, administrare site IT, relaţii clienţi, jurnalism, avocatură.

focus grup angajatori i absolven i centrat pe urm toarele aspecte
FOCUS GRUP ANGAJATORI ŞI ABSOLVENŢIcentrat pe următoarele aspecte:
 • Caracteristicile şi evoluţia pieţei muncii pentru absolvenţii specializărilor FSP
 • Practici de accesare a locului de muncă. Recrutarea absolvenţilor
 • Expertiza absolvenţilor
 • Competenţe dobândite în facultate - competenţe dobândite după angajare
 • Cunoştinţele necesare la locul de muncă şi strategiile de formare ale angajatorilor
 • Percepţiile angajatorilor cu privire la “FSP – SNSPA” şi la „absolvent al FSP SNSPA”
 • Recomandări cu privire la oferta educaţională a FSP
caracteristici ale pie ei muncii
Caracteristici ale pieţei muncii
 • Piaţă a muncii saturată (odată cu încheierea perioadei de preaderare a României la UE şi ca efect al crizei economice şi al reducerilor de personal)
 • Piaţă a muncii slab structurată (îndeosebi pentru absolvenţii de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice)
caracteristici ale absolven ilor fsp perspectiva angajatorilor
Caracteristici ale absolvenţilor FSP- perspectiva angajatorilor -
 • Prestigiul FSP-SNSPA se răsfrânge şi asupra absolvenţilor
 • Imagine preponderent pozitivă: extrovertiţi (“volubili”), au abilităţi analitice şi capacitate de sinteză. Alte calităţi: curiozitate, deschişi în gândire
 • Bună pregătire teoretică, au viziune de ansamblu asupra lucrurilor

DAR:

 • Prezintă deficienţe în privinţa abilităţilor practice, aplicative
recomand ri i
RECOMANDĂRI (I)
 • Creşterea importanţei acordate practicii de specialitate a studenţilor FSP (parteneriate de substanţă cu potenţiali angajatori)
 • Introducerea unor cursuri de drept (drept constituţional, drept administrativ, dreptul muncii – în special pentru specializările SP și RISE)
 • Dezvoltarea competenţelor de design şi realizare a cercetărilor sociale
 • Perfecţionarea seminariilor şi laboratoarelor de statistică, metode de cercetare, softuri de analiză a datelor (SPSS, Excel, analiză calitativă)
recomand ri ii
RECOMANDĂRI (II)
 • Cursuri de politici sectoriale: sociale, politici economice, studii culturale centrate pe marile regiuni ale lumii
 • Introducerea unor cursuri de consultanţă
 • Competențe de comunicare scrisă: redactarea rapoartelor de cercetare, scriere academică, executive writing, web design
 • Cunoştinţe de management şi relaţionare cu clienţii
slide25
Lector drd. Florian Nițu

Expert senior cercetare calitativă

Prezentarea rezultatelor cercetării

pentru specializarea științe politice

tiin e politice
Științepolitice
 • Dificultăți substanțiale la angajare:

Piața muncii slab conturată (puține locuri de muncă dedicate direct și fără echivoc absolventilor de stiinte politice)

Puțini angajatori (preponderent din sfera sectorului public)

Specializarea este una de factură „generalistă” cu puține accente sectoriale.

tiin e politice1
Științepolitice
 • Angajatori:

I. Organizaţii publice centrale cu responsabilităţi în elaborarea de politici publice: guvern, ministere, parlament, etc.

II. Organizaţii publice locale cu rol în elaborarea de politici publice : consilii judeţene şi consilii locale.

II. Partide politice

IV. Organizaţii de consultanţă, evaluare şi analiză în domeniul politicii şi al politicilor publice.

tiin e politice2
Științepolitice
 • Particularități ale pieței muncii
 • O piață dominată de angajatori din sfera publică
 • Organizațiile publice locale interesate mai degrabă de competențe în domeniul administrației publice decât în domeniul științelor politice
 • Variații anuale substanțiale generate de ciclurile electorale
 • Organizațiile publice recrutează absolvenți în domeniul științelor politice printr-un proces puțin transparent
 • Subvalorificare a competențelor absolvenților de știinte politice și utilizarea lor ca absolvenți în domeniul administrației publice
 • Poziția dominantă este cea de Consilier (politici publice). Relația consilier-client implică un anumit grad de încredere de unde preferința de recrutare a consilierilor din rândul persoanelor deja cunoscute
 • Rol substanțial în analiza/evaluarea de probleme și politici
tiin e politice3
Științepolitice
 • Direcţii de îmbunătăţire a programei:
 • Creşterea importanţei acordată practicii de specialitate. 

Utilitate:

- formarea de abilitaţi practice

 • familiarizare cu piaţa muncii
 • construire de relaţii în vederea unei  viitoare angajări

b. Introducerea de cursuri de consiliere/consultanţă -  majoritatea absolvenţilor ce îşi găsesc un loc de muncă în domeniul ştiinţelor politice ocupa un loc de consilier.

c. Introducere cursuri de drept - în special drept constituţional şi drept administrativ.     

d. Accent pe dezvoltarea competentelor de design şi realizare de cercetări sociale:  eşantionare , elaborarea chestionarelor sociologice, utilizarea SPSS. 

e. Introducere cursuri de redactare de rapoarte – înlocuirea stilului academic cu un stil de scriere executiv.

slide30
Lector drd. Bogdan Iancu

Expert senior cercetare calitativă

Cristina Boboc

Expert junior cercetare calitativă

Prezentarea rezultatelor cercetării pentru specializarea sociologie

sociologie
Sociologie
 • Piaţa muncii

2005-2008:

 • Evoluţie accelerată - studenţii şi absolvenţii de sociologie erau recrutaţi chiar şi fără să fi trimis aplicaţii
 • numărul absolvenţilor de sociologie a crescut şi a creat o uşoara „inflaţie”

2009-2010:

 • Temperarea pieţii
 • piaţa absoarbe mai puţini absolvenţi, o mare parte dintre aceştia îşi fac alte proiecte de carieră
sociologie1
Sociologie
 • Sectorul public:

- departamentele de resurse umane, inspectoratele de poliţie (studii, analize, cercetare în devianţă socială şi delincvenţă), în institute de cercetare, în consultanţă

 • Sectorul privat:

- departamentele de resurse umane, cercetare de piaţă, marketing, comunicare

sociologie2
Sociologie
 • Recrutarea:

- Sectorul public – angajarea pe baza concursurilor anunţate oficial

 • Sectorul privat:
 • posturi inferioare - direct din facultăţi pe baza programelor de practică; anunţuri pe site-uri de specialitate

b. posturi cheie: recomandări, promovări interne

 • Sectorul non-profit: voluntariat, stagii de practică
sociologie3
Sociologie
 • Concurenţa:
 • Universitatea Bucureşti
 • Universitatea Babes-Bolyai
 • ASE Bucureşti - Facultăţii de Marketing
sociologie4
Sociologie
 • Profilul median al absolvenţilor de sociologie SNSPA

Pozitive:

-capacitatea de a dezbate şi de a elabora analize în profunzime, capacitatea de interpretare a datelor, capacitatea de sinteză, cunoştinţe în întocmirea unui chestionar, eşantionare (tipuri de eşantionare avantaje/dezavantaje), analize descriptive, analize avansate, redactarea analitică şi coerentă a rapoartelor de cercetare

Negative:

-“boem”, “fiţos”, “sofisticat”, orgolios, are dificultăţi în a lucra în echipă, cunoştinţe insuficiente a softurilor SPSS, EXCEL, ACCESS, POWER POINT

sociologie5
Sociologie
 • Recomandări:
 • Programele de practică adaptate intereselor studenţilor.
 • Teoria ar trebui completată cu actualizarea cursurilor de statistică, metode, tehnici (şi softuri) de cercetare îmbunătăţirea şi actualizarea cursurilor de redactare a materialelor cu conţinut ştiinţific, cursuri de sociologia internetului

Implicarea studenţilor în proiecte colective pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă

Actualizarea materialelor bibliografice studiate

slide37
Asist. univ. dr. Gabriel Hâncean

Expert senior cercetare calitativă

Prezentarea rezultatelor cercetării pentru

specializarea relații internaționale și studii europene

mobilitate nalt pe pia a muncii pentru absolven ii de rise
Mobilitate înaltă pe piaţa muncii pentru absolvenţii de RISE

Există o piaţă a muncii pentru absolvenţii de RISE?

 • Piaţa muncii pentru absolvenţii RISE nu s-a cristalizat încă;
 • Absolvenţii se pot angaja oriunde pe piaţa muncii, pe baza competenţelor transversale dobândite în facultate;
 • Absolvenţii de RISE pot accesa locurile de muncă vacante, pentru care angajatorii sunt dispuşi să ofere formare ulterioară, pentru nevoile specifice pe care le au;
 • Foarte puţini absolvenţi lucrează în domeniu,pentru care s-au pregătit, pentru că piaţa nu este dezvoltată încă.

RISE

strategii specifice de recrutare i selec ie ale angajatorilor de pe pia a rom neasc a muncii
Strategii specifice de recrutare şi selecţie ale angajatorilor de pe piaţa românească a muncii

Cât de mult mai contează diploma de studii în domeniul RISE?

Sectorul public: modalitatea de angajare este definită legal – angajarea absolvenţilor RISE depinde de conţinutul anunţului de scoate la concurs al poziţiei vacante;

Sectorul privat: angajarea se face, indiferent de diploma pe care candidaţii o deţin, pe baza recomandărilor, potenţialului candidatului şi prestanţei de la interviul de selecţie.

RISE

criterii determinante la angajare
Criterii determinante la angajare

Ce au în vedere angajatorii atunci când angajează candidaţi?

 • Criteriile de angajare sunt slab conectate cu expertiza candidatului în domeniul de pregătire
 • Decisive sunt trăsăturile de caracter şi personalitate ale angajatului (e.g. punctualitate, onestitate, seriozitate, dorinţa de a învăţa şi de a rămîne în firmă o perioadă cât mai mare de timp) şi referinţele pe care acesta le are

RISE

profilul posturilor ocupate de absolven ii rise
Profilul posturilor ocupate de absolvenţii RISE

Sectorul privat: poziţia cea mai des întâlnită este cea de junior(i.e. poziţie de new-entry, aflată la baza piramidei), promovarea făcându-se, ulterior, în funcţie de performanţele demonstrate

Sectorul public: poziţia cea mai des întâlnită este cea de expert, promovarea făcându-se, ulterior, în funcţie de specificaţiile legale

RISE

profilul absolven ilor rise
Profilul absolvenților RISE

Care este imaginea pe care angajatorii o au cu privire la absolvenții de RISE?

Imaginea generală = foarte bine pregătiţi teoretic, dar cu o capacitate slab dezvoltată de a realiza lucruri practice;

Sectorul public: absolvenţilor de RISE le lipsesc cunoştinţele teoretice pentru domenii conexe (e.g. de dreptul muncii, de drept constituţional, de drept administrativ)

Sectorul privat: absolvenților de RISE le lipsesc abilități de genul: managementul aplicat și abilitățile de a comunica cu clienții

RISE

sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educa ionale a fsp n domeniul rise
Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educaționale a FSP în domeniul RISE

1. oferta educaţională RISE a FSP are nevoie de o latură practică mult mai pronunțată (e.g. creşterea numărului de laboratoare în planul de învăţământ);

2. operaţionalizarea sistemului de credite transferabile, pentru a le oferi absolvenţilor RISE posibilitatea de a-şi decide singuri profilul de cursuri pe care să le urmeze;

3. modificarea ofertei de cursuri, în sensul introducerii de discipline complementare (e.g. logica, alte limbi străine decât engleza şi franceza, economia sectorului public, micro şi macroeconomie, epistemologie, metode şi tehnici de cercetare socială, statistică etc.);

RISE

sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educa ionale a fsp n domeniul rise1
Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educaționale a FSP în domeniul RISE

4. creşterea coerenţei disciplinelor din planul de învăţământ, în sensul de a elimina, pe de o parte, cursurile redundante (e.g. care repetă acelaşi conţinut informaţional), iar pe de altă parte, fragmentarea ofertei educaţionale (introducerea unor cursuri de an, în cazul disciplinelor cheie – e.g. teoria relaţiilor internaţionale);

5. existenţa unei corespondenţeîntreconţinutul fişelor de disciplină şi conţinutul cursurilor şi seminarilor;

6.actualizarea şi adaptarea cursurilor (e.g. bibliografie de actualitate, ajustare la cererea de pe piaţa muncii).

RISE

sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educa ionale a fsp n domeniul rise2
Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei educaționale a FSP în domeniul RISE

7. condițiile de promovare a disciplinelor trebuie să fie mai severe (i.e. acest moment condițiile sunt laxe şi permit un nivel înalt de promovabilitate);

8. oferta de practică: a. dezvoltarea de parteneriate instituţionale cu angajatori din domeniu, entru realizarea stagiilor de practică; b. evaluarea, de către facultate, a stagiilor de practică realizate de studenții RISE.

RISE

slide46
Adaptarea conținuturilor educaționale

Prezentarea Activității 3:

Conf. univ. dr. Doina-Olga Ştefănescu

slide47
În cadrul proiectului vor fi organizate seminarii pentru spcializările:

- sociologie (25 noiembrie)

- relaţii internaţionale şi integrare europeană (26 noiembrie)

- ştiinţe politice (30 noiembrie)

Acestea vor urmări realizarea următoarelor finalităţi:

- adaptarea planurilor de învăţământ

- actualizarea profilurilor de formare ale fiecărei specializări

- adecvarea metodelor de predare-învăţare-evaluare

slide48
La seminariile organizate în cadrul proiectului vor participa reprezentanţi ai următoarelor grupuri ţintă:
 • angajatori
 • cadre didactice
 • absolvenţi ai cursurilor universitare de licenţă
 • studenţi în anii terminali
slide49
Rezultatele activității derulate în cadrul seminariilor vor consta în trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor contribui, prin sugestiile formulate la:
 • remodelarea profilului de formare pentru fiecare specializare FSP;
 • reconstrucţia curriculară în vederea creşterii gradului de adaptare a ofertei curriculare la cerinţele pieţei forţei de muncă;
 • adaptarea a documentelor definitorii pentru programele educaţionale (programa analitică şi fişa disciplinei) la profilul conturat prin competenţe al absolventului.
slide50
Activitatea 3, ca parte importantă a proiectului,

va contribui la redefinirea specializărilor FSP în vederea înscrierii adecvate a fiecărui absolvent al facultăţii în spaţiul

economic şi social oferit de realitatea românească actuală.

de ce avem nevoie de e learning n universitate
De ce avem nevoie de e-learning în universitate?

Mai folosește cineva e-learning la mine în universitate? Vreau să știu mai multe!

Pentru că folosim tehnologia oricum

Pentru că e la modă. E cool!

Cum mă poate ajuta e-learning?

Pentru că e accesibil, flexibil și mai dinamic

Ce înseamnă e-learning?

Chiar am nevoie de e-learning?

alte ntreb ri esen iale c nd vine vorba de e learning
Alte întrebări esențiale când vine vorba de e-learning
 • Cum înțelegem învățarea și procesele ei?
 • În ce măsură cursurile în formatul actual produc învățarea pe care ne-o dorim?
 • Cum am putea să reorganizăm cursurile astfel încât acestea să devină mai relevante din perspectiva învățării?
 • Ce instrumente e-learning există și cum aș putea să le selectez?
 • De ce abilități am nevoie să pot utiliza e-learning?
teorii ale nv rii
Teorii ale învățării
 • Behaviorsim
 • Cognitivism
 • Constructivism
 • Învățare bazată pe activitate
 • Învățare situațională social
 • Învățare prin experiență directă
 • Învățare sistemică
 • Mediul conversational
 • Comunitati de practici
ghid pentru revizuirea cursurilor pa i de urmat
Ghid pentru revizuirea cursurilor: pași de urmat
 • Analiza structurii actuale a cursului (nr. de ore, obiective, competențe, activități planificate, rezultate așteptate, evaluare)
 • Identificarea elementelor din structura actuală de curs care ar putea fi potențate cu ajutorul e-learning (puncte tari, puncte slabe)
 • Planificarea activităților de învățare cu ajutorul e-learning
 • Revizuirea formatului cursului în sistem blended learning
practic ce nseamn revizuirea cursului
Practic, ce înseamnă revizuirea cursului?
 • Definirea activităților de învățare în concordanță cu obiectivele, competențele și rezultatele așteptate
 • Listarea unor “miniactivități” de învățare
 • Precizarea elementelor de context ale invatarii (resurse si constrangeri)
 • Planificarea evaluarii (context, instrumente interpreatare)
exemplul 1 brainstorming pornind de la un un concept fundamental
Exemplul 1:brainstorming pornind de la un un concept fundamental

Posibile variante de activități de învățare:

 • Discuții pe un forum online asicron
 • Discuții într-un chat online organizat sincron
 • Discuții timp de 1 ora într-un seminar față în față
 • Tema individuală – întocmirea unei hărți mentale pornind de la conceptul repsectiv
exemplul 2 culegerea de informatii pe o tem dat
Exemplul 2: culegerea de informatii pe o temă dată

Variante posibile de activități de învățare

 • Tema individuală în care indică studentului surse, inclusiv virtuale (site-uri, portaluri etc.)
 • Tema de grup – fiecare grup își distribuie sarcini astfel încât să acopere o cât mai mare varietate de surse
 • Prin împărtășirea experiențelor personale ale grupului
 • Tema individuală online prin utilizarea unui tutorial
exemplul 3 autoevaluarea competen elor
Exemplul 3:autoevaluarea competențelor

Variante posibile:

 • Discuții personalizate profesor-student
 • Evaluare în perche între studenți
 • Un instrument online de autoevaluare
 • Un instrument e tip benchmark deschis și vizibil pe o platforma de învățare
ce am planificat s facem prin proiect
Ce am planificat să facem prin proiect?

Centrul de resurse e-learning

 • Ghiduri, instrumente, resurse
 • Asistență personalizată în revizuirea cursurilor
 • Sesiuni de formare în e-learning și în utilizarea platformei Moodle
ad