Jo maz ka bibliot ka jo mier g ka dz ve
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Jo mazāka bibliotēka – jo mierīgāka dzīve?. Mārīte Purmale Limbažu novada Viļķenes bibliotēkas vadītāja Mediju seminārs ”Vai viegli būt bibliotekāram?” Salaspilī 21.03.2012. Viļķenes pagasta raksturojums. Teritorija – 225 km 2 Iedzīvotāji - 1400. Viļķenes pagasta raksturojums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - suzuki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jo maz ka bibliot ka jo mier g ka dz ve

Jo mazāka bibliotēka – jo mierīgāka dzīve?

Mārīte Purmale

Limbažu novada Viļķenes bibliotēkas vadītāja

Mediju seminārs ”Vai viegli būt bibliotekāram?” Salaspilī

21.03.2012.


Vi enes pagasta raksturojums
Viļķenes pagasta raksturojums

 • Teritorija – 225 km2

 • Iedzīvotāji - 1400


Vi enes pagasta raksturojums1
Viļķenes pagasta raksturojums

 • Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

 • 2 publiskās bibliotēkas – Viļķenē un Vitrupē

 • Pasta nodaļa

 • Doktorāts

 • Aptieka

 • Frizētava

 • Kurpnieku darbnīca

 • 5 veikali

 • 5 kokapstrādes uzņēmumi

 • Zemnieku saimniecības


Ar ko savas bibliot kas sniegum vad t js lepojas visvair k
Ar ko savas bibliotēkas sniegumā vadītājs lepojas visvairāk?

 • Projektu izstrāde kopš 1997.g. – 36 realizēti projekti

 • Bibliotēkas datorizācija un automatizācija 1997.g.

 • SIPP kopš 2000.g.

 • Novadpētniecības datu bāzes, digitālās kolekcijasJo maz ka bibliot ka jo mier g ka dz ve
Kā mainījušās bibliotēkas funkcijas, 2011.g.rādītājikā izmaiņas ietekmējušas bibliotēkas vad. uzdevumus, pienākumus un darba ikdienu?

Bibliotēkas vadība:

 • Budžeta plānošana

 • Projektu izstrāde, vadība, īstenošana

 • Materiālā atbildība

 • Sadarbība ar partneriem

 • Publicitāte


Bibliotek ra funkcijas 1 darbinieka bibliot k bibliotek r darba procesi
Bibliotekāra funkcijas 1 darbinieka bibliotēkā - bibliotekārā darba procesi

Krājuma organizēšana:

 • komplektēšana

 • apstrāde

 • grāmatu individuālā un summārā uzskaite

 • kataloģizācija

 • norakstīšana

 • kārtojums plauktos…


Bibliotek ra funkcijas 1 darbinieka bibliot k bibliotek r darba procesi1

Pasākumu organizēšana: bibliotekārā darba procesi

Izstādes

Literārie pasākumi: tikšanās, konkursi, literāras pēcpusdienas…

Pasākumi bērniem, “Bērnu žūrija”

Citas aktivitātes: ekskursijas, talkas…

Bibliotekāra funkcijas 1 darbinieka bibliotēkā - bibliotekārā darba procesi


Bibliotek ra funkcijas 1 darbinieka bibliot k bibliotek r darba procesi2
Bibliotekāra funkcijas 1 darbinieka bibliotēkā - bibliotekārā darba procesi

Novadpētniecības darbs:

 • Materiālu vākšana, komplektēšana, tematiskās mapes, stendi

 • Sarakste u.c. saziņa ar novadniekiem

 • Intervijas, publikācijas, pasākumi

 • “Novadnieku galerija”

 • Digitālās kolekcijas

 • Tūrisma info nodrošinājums


Bibliotek ra funkcijas 1 darbinieka bibliot k bibliotek r darba procesi3
Bibliotekāra funkcijas 1 darbinieka bibliotēkā - bibliotekārā darba procesi

Darbs ar tehnoloģijām:

 • 8 datorizētas darba vietas – ikdienas datoru apkope (failu defragmentācija, dzēšana u.tml.)

 • Konsultācijas ar novada datorspeciālistu, KIS

 • Jaunāko programmatūru pārzināšana

 • Mājas lapas www.vilkene.lv administrēšana


Bibliotek ra funkcijas 1 darbinieka bibliot k bibliotek r darba procesi4
Bibliotekāra funkcijas 1 darbinieka bibliotēkā - bibliotekārā darba procesi

Lietotāju apmācība informācijas meklēšanā, interneta lietošanā:

 • Individuālas konsultācijas

 • Grupu apmācības = problemātiski


Bibliotek ra funkcijas 1 darbinieka bibliot k telpu uzkop ana
Bibliotekāra funkcijas 1 darbinieka bibliotēkā – bibliotekārā darba procesi telpu uzkopšana

 • 110 m2 uzkopšana

 • 10 logi ar 6 vērtnēm (jeb 88 logu rūtis, abpusēji tīrāmas)

 • Apmācība WC lietošanā

 • Dubļi, smiltis…


Secin jums 1 cilv ka bibliot ka cilv ks or estris
Secinājums: 1 cilvēka bibliotēka bibliotekārā darba procesi = cilvēks - orķestris


Vai vad t bibliot ku iet izaicin jums likte a apbalvojums gandar jums

Agrāk: bibliotekārā darba procesi

Plāni, atskaites

PSKP materiālu propaganda

Sabiedriskais darbs – lopu skaitīšana, sienasavīžu, plakātu gatavošana, aģitators, vēlēšanu komisijas “brīvprātīgais” darbinieks

Centralizēta bibliotēku sistēma (komplektēšana, materiāltehniskā apgāde)

Tagad:

Patstāvība budžeta plānošanā, komplektēšanā

Patstāvība ideju ģenerēšanā - finanšu piesaistei projektos

Plašas sadarbības un publicitātes iespējas

Tehnoloģiju atbalsts

Vai vadīt bibliotēku šķiet: izaicinājums, likteņa apbalvojums, gandarījums?


3 va i no k atkar ga bibliot kas norm la darba ikdiena
3 vaļi, no kā atkarīga bibliotēkas normāla darba ikdiena

 • Pietiekams, sabalansēts finansējums

 • Tehnoloģiju atbalsts

 • Profesionāls atbalsts


3 va i no k atkar ga bibliot kas att st ba
3 vaļi, no kā atkarīga bibliotēkas attīstība ikdiena

 • Pietiekams, sabalansēts finansējums

 • Tehnoloģiju atbalsts – attīstība

 • Telpu, inventāra, aprīkojumu piemērotība


3 aktu l kie jaut jumi kurus grib tu main t bibliot k
3 aktuālākie jautājumi, kurus gribētu mainīt bibliotēkā

Kam nepieciešams lielāks sabiedrības un lēmumu pieņēmēju atbalsts un izpratne?

1) Fiziskā vide - telpu paplašināšana, piemērotība bibliotēkas funkciju izpildei

2) Papildus darbinieks (vismaz 0,5 slodze)

3) Pietiekams finansējums jaunajām tehnoloģijām: datoriem, programmatūrai, e-grāmatām u.c.


Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! bibliotēkā

 • Mārīte Purmale

  • tel.: 64063243; 26186410

  • vilkenes_biblioteka@limbazi.lv