bibelvetenskaplig introduktion n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bibelvetenskaplig introduktion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bibelvetenskaplig introduktion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Bibelvetenskaplig introduktion - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Bibelvetenskaplig introduktion. Grundkursen ht 2013, delkurs 3 Hans Leander hans.leander@teol.uu.se. Föreläsning 1: Introduktion. Om bibelvetenskap Om kursen Några viktiga termer Bibeln på 10 min Quiz Några viktiga översättningar Bibeln och populärkulturen. Om bibelvetenskap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bibelvetenskaplig introduktion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bibelvetenskaplig introduktion

Bibelvetenskaplig introduktion

Grundkursen ht 2013, delkurs 3

Hans Leander hans.leander@teol.uu.se

f rel sning 1 introduktion
Föreläsning 1: Introduktion
 • Om bibelvetenskap
 • Om kursen
 • Några viktiga termer
 • Bibeln på 10 min
 • Quiz
 • Några viktiga översättningar
 • Bibeln och populärkulturen
om bibelvetenskap
Om bibelvetenskap
 • Varför Bibeln
  • Troende
  • Samhälle, kultur, språk, lagstiftning
om bibelvetenskap1
Om bibelvetenskap
 • Vetenskap
 • Kyrka och akademi
 • Guds ord?
 • Moralisk auktoritet?
om kursen
Om kursen
 • Två huvudsyften
  • Kunskaper
  • Färdigheter
 • Undervisning
 • Examination
 • Bedömning
 • Kurslitteratur
n gra viktiga termer
Några viktiga termer
 • Bibeln
 • Testamente
  • Förbund, diatheke, berith
  • ”Gamla” och ”nya”
  • Noa, Abraham, Mose, Jesus
 • Tanak: Tora (lagen), Neviim (profeterna), Ketuvim (skrifterna)
 • Septuaginta (LXX)
 • Apokryfer
 • Kanon, kanonisering
bibeln p 10 minuter
Bibeln på 10 minuter
 • Gamla testamentet (GT) eller Hebreiska bibeln
 • Tillägg till GT (Apokryfer)
 • Nya testamentet (NT)
slide8

GAMLA TESTAMENTET / HEBREISKA BIBELN

1-5 Mos

Jos, Dom

Rut

1-2 Sam 1-2 Kung

1-2 Krön

Esr Neh

Est

Ett bibliotek:

 • Historiska böcker
 • Poesi och vishet
 • Profetiska böcker

Job

Ps

Ords

Pred

Höga v

Jer

Jes

Klag

Hes

Dan

Tolvprofetboken

slide9

Tillägg till GT (apokryfer)

grekiska Ester

Mackabeer-böckerna

Manasses bön

Salomos vishet

Baruk

Jeremias brev

tillägg till Daniel

Judit

Tobit

Jesus Syraks vishet

slide10

NYA TESTAMENTET

Evangelier

Apg

Rom, 1 Kor, 2 Kor, Gal

1 Thess, 2 Thess

Filem

Ef, Fil, Kol

1 Tim, 2 Tim, Tit

Hebr

Jak

1 Petr, 2 Petr

Jud

Upp

1 Joh, 2 Joh, 3 Joh

slide11

Gamla testamentet

Första Moseboken 1 Mos

Andra Moseboken 2 Mos

Tredje Moseboken 3 Mos

Fjärde Moseboken 4 Mos

Femte Moseboken 5 Mos

Josua Jos

Domarboken Dom

Rut Rut

Första Samuelsboken 1 Sam

Andra Samuelsboken 2 Sam

Första Kungaboken 1 Kung

Andra Kungaboken 2 Kung

Första Krönikeboken 1 Krön

Andra Krönikeboken 2 Krön

Esra Esr

Nehemja Neh

Ester Est

Job Job

Psaltaren Ps

Ordspråksboken Ords

Predikaren Pred

Höga visan Höga v

Jesaja Jes

Jeremia Jer

Klagovisorna Klag

Hesekiel Hes

Daniel Dan

Hosea Hos

Joel Joel

Amos Am

Obadja Ob

Jona Jon

Mika Mik

Nahum Nah

Habackuk Hab

Sefanja Sef

Haggaj Hagg

Sakarja Sak

Malaki Mal

Tillägg till Gamla testamentet

De apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna

Tobit Tob

Judit Judit

Ester enligt

den grekiska texten Est Gr

Första Mackabeerboken 1 Mack

Andra Mackabeerboken 2 Mack

Salomos vishet Vish

Jesus Syraks vishet Syr

Baruk Bar

Jeremias brev Jer br

Tillägg till Daniel Till Dan

Manasses bön Man

Nya testamentet

Matteusevangeliet Matt

Markusevangeliet Mark

Lukasevangeliet Luk

Johannesevangeliet Joh

Apostlagärningarna Apg

Romarbrevet Rom

Första Korinthierbrevet 1 Kor

Andra Korinthierbrevet 2 Kor

Galaterbrevet Gal

Efesierbrevet Ef

Filipperbrevet Fil

Kolosserbrevet Kol

Första Thessalonikerbrevet 1 Thess

Andra Thessalonikerbrevet 2 Thess

Första Timotheosbrevet 1 Tim

Andra Timotheosbrevet 2 Tim

Titusbrevet Tit

Filemonbrevet Filem

Hebreerbrevet Heb

Jakobsbrevet Jak

Första Petrusbrevet 1 Pet

Andra Petrusbrevet 2 Pet

Första Johannesbrevet 1 Joh

Andra Johannesbrevet 2 Joh

Tredje Johannesbrevet 3 Joh

Judasbrevet Jud

Uppenbarelseboken Upp

Förkortningar till enskilda bibelböcker

bibelquiz
Bibelquiz

Står detta i Bibeln? I vilken bibelbok i så fall?

 • ”Gud som haver barnen kär”.
 • ”Fader vår som är i himmelen”
 • ”Tryggare kan ingen vara”
 • ”Allt har sin tid”
 • ”Kasta inte era pärlor åt svinen”
 • ”Kärleken är tålmodig och god”
 • ”Från var och en efter förmåga till var och en efter behov”
bibelquiz1
Bibelquiz

Den rätta raden

 • Nej
 • Ja (Matt 6:9)
 • Nej
 • Ja (Pred 3:1)
 • Ja (Matt 7:6)
 • Ja (1 Kor 13:4)
 • Nej
n gra viktiga bibel vers ttningar
Några viktiga bibelöversättningar
 • Vulgata

Hieronymus, 405 eKr

(eng. Jerome)

n gra viktiga bibel vers ttningar3
Några viktiga bibelöversättningar
 • 1917 års översättning
bibeln i popul rkulturen
Bibeln i populärkulturen
 • Bibeln används inte bara i kyrkorna
 • Skönlitteratur och film
bibeln i popul rkulturen1
Bibeln i populärkulturen
 • Parafras
 • Paratextuell referens
 • Fragmentarisk intertextualitet
dead man walking1
Dead Man Walking

”Du skall inte dräpa”

(Thoushalt not kill)

2 Mos 20:13 (dekalogen)

Den som utgjuter människoblod,

hans blod skall utgjutas av människor,

1 Mos 9:6 (förbundet med Noa)

dean man walking
Dean Man Walking

”Jesus pratar om nåd och försoning”

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda.

Matt 5:38

”Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga”

Matt 5:45

dead man walking3
Dead Man Walking

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.

Rom 13:1-2