Upplysningstiden i världen - PowerPoint PPT Presentation

upplysningstiden i v rlden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upplysningstiden i världen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upplysningstiden i världen

play fullscreen
1 / 18
Upplysningstiden i världen
290 Views
Download Presentation
sugar
Download Presentation

Upplysningstiden i världen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Upplysningstiden i världen • Franska och Amerikanska revolutionen • Hög status ex advokater och affärsmän • Påverkade av upplysningsfilosofin • Även kallat upptäckternas och enväldets tid • Intresserad av vetenskapen och forskningen • Filosofen hade inte alltid rätt - Vetenskap genom uträkningar och experiment

 2. Carl von Linné • 23 maj 1707 Kronobergs län • Pappa hade botanisk trädgård • Delade in växter, djur och mineraler i olika sexualsystem • Studerade på egen hand • Aldrig nöjd • Ville uppnå nya saker • Påbörjade ett naturligt system • Dog 1778

 3. Sverige under upplysningstiden • Ingen bra framtid • Europa mycket kunniga om vetenskap • Linné ledare för vetenskapsakademi • Sverige ledande och utvecklande land - Handel förändrades genom bra kvalitet och blomstrade • Böcker översattes • Jordbruksmaskiner

 4. Jämställdhet • Alla lika värda, dock ej kvinnan - Mannens ägodel • Feminism växte fram • Kvinnan saknade männens förnuft • Fick ej vara politiskt aktiva • Naturrätt - Kvinnan: hemmet, barnen - Männen: jordbruk och fabriker

 5. FÖRFATTARE:

 6. FÖRFATTARE: -Voltaire

 7. FÖRFATTARE: -Voltaire -Daniel Defoe

 8. FÖRFATTARE: -Voltaire -Daniel Defoe -Jonathan Swift

 9. FÖRFATTARE: -Voltaire -Daniel Defoe -Jonathan Swift -Benjamin Franklin

 10. FÖRFATTARE: -Voltaire -Daniel Defoe -Jonathan Swift -Benjamin Franklin -Isaac Newton

 11. Litteraturen under Upplysningstiden

 12. Medveten Litteratur - Författaren • Kämpar om upplysning • Böcker på nationalspråken • Författarens åsikter och personliga prägel

 13. Läsaren • Enskilt nöje • Populärt med personliga, analyserande texter • Politik och resor

 14. Tidskrifter • Noveller om filosofi och moral • Masspridning • Följetonger

 15. Läsning i lägre samhällsskikt • Böcker var dyra • Spådom, astrologi, sagor och visor • Ingen personkarakteristik • Ofina och illa omtyckta • Folkvisor och folksagor inom den ”fina” litteraturen

 16. Kända verk • Robinson Crusoe – Daniel Defoe • Resebok • Ensam överlevare på en ö • Erfarenheter • Enväldig härskare

 17. Gullivers Resor – Jonathan Swift • Andra kulturer • Politiska åsikter och samhällskritik

 18. Candide – Voltaire • Resor till andra kulturer • Kritik mot klassamhället och kyrkan