informatizacija poslovanja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMATIZACIJA POSLOVANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMATIZACIJA POSLOVANJA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

INFORMATIZACIJA POSLOVANJA - PowerPoint PPT Presentation

sue
139 Views
Download Presentation

INFORMATIZACIJA POSLOVANJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INFORMATIZACIJA POSLOVANJA pred. mr. sc. Tatjana Listeš, dipl. inž. tatjana.listes@oss.unist.hr

  2. Tatjana Listeš Materijali: Skripta:Klasić K.: ” Informatizacija poslovanja” , Veleučilište u Splitu, Zagreb, svibanj, 2002. Predavanja: http://moodle.oss.unist.hr/

  3. 7. Ergonomija radnih mjesta s računalima

  4. 7. Ergonomija radnih mjesta s računalima Ergonomija je znanstvena disciplina koja istražuje na koji se način radna okolina i alati koji se koriste u poslu mogu prilagoditi tjelesnim i psihičkim osobinama ljudi koji na tim mjestima rade, odnosno kako treba oblikovati radno mjesto da bi se zaposlenik osjećao udobnije, da bi posao koji radi obavljao bolje i bez nepotrebnog umaranja, te da bi se na najmanju moguću mjeru smanjili zdravstveni rizici zaposlenika na radnom mjestu. ISO 9241 - ergonomske zahtjeve za rad u uredima s videoterminalima (1992. godine) EN 29241 - norma koju je donijela Europska zajednica na temelju ISO 9241, sa rokom primjene do kraja 1996. godine.

  5. Utvrđeni su čimbenici koji utječu na primjenu informacijske tehnologije u uredu: • računalna oprema, • programska oprema, • radna okolina i • umor. • Ergonomija računalne opreme odnosi se na: • računalo, • monitor (videoterminal), • tipkovnicu, • miš.

  6. Računalo ne utječe negativno na zdravlje čovjeka, osim ako je neprikladno smješteno na radnoj plohi; Nema dokaza da dugotrajni rad za ekranom utječe na vid, no svakako treba voditi računa o kvaliteti monitora, njegovoj veličini, odgovarajućoj radnoj udaljenosti. Potrebno je spriječiti ili barem smanjiti utjecaj refleksije svijetlih predmeta iz okoline na zaslon, jer to dovodi do zamora oka, suzenja, a često i do pojave glavobolje. Kod neergonomski oblikovanih tipkovnica dolazi do bolova u šaci, podlaktici i ramenu. Visinu tipkovnice uvijek treba prilagoditi ruci. Kod intenzivnog korištenja miša može doći do umora ruke zaposlenika zbog toga što mu je cijelo vrijeme rada lakat u zraku.

  7. Ergonomija programske opreme odnosi se na korisničko sučelje kojim se osigurava komunikacija između zaposlenika i računala. Grafičko korisničko sučelje uglavnom je blisko korisniku, odnosno zaposlenici ga rado koriste, posebno kada osim miša mogu za kretanje koristiti i tipkovnicu. • Ergonomska svojstva vezana uz način izravne komunikacije zaposlenika sa računalom su : • način davanja naloga računalu (tipkovnica, miš) • način prikaza dobivenih rezultata (monitor, zvučnik, pokretni mehanizmi), • kvaliteta prikaza na zaslonu monitora, • vrijeme odziva višekorisničkog računalnog sustava, • jezik kojim korisnik komunicira s računalom (materinji, engleski,..), • mogućnost potpune kontrole rada sustava.

  8. Ergonomija radne okoline odnosi se na: • Radni stol, pri čemu je preporuka nabaviti stol koji je oblikovan za rad sa računalom, iako je prihvatljiv i svaki radni stol koji je dovoljno velik i čija ploha ne odražava direktno i indirektno svjetlo iz okoline. • Radni stolac, pri čemu se preporuča anatomski stolac, kojemu se može prilagoditi visina i naslon. • Rasvjeta jer je potrebno što više smanjiti odbljeske od zaslona monitora, tipkovnice, radnog stola i dokumenata. Posebno treba pripaziti na položaj monitora pri dnevnoj rasvjeti i odraza sunčeve svjetlosti. • Buka koju treba smanjiti na najmanju mjeru jer izaziva napetost, zamor, razdražljivost i uzrok je greškama u radu. Računalna oprema ne proizvodi glasnu buku. Smetnja je ako zaposlenik radi u prostoru u kojem više ljudi međusobno glasno razgovara, telefonira ili sluša glazbu.

  9. Mikroklima jer temperatura radne okoline ne smije biti previsoka, ni preniska. S obzirom da i računalo zagrijava prostoriju, treba ju redovno provjetravati. • Prevencija pojavljivanja umora kod zaposlenika koji rade na računalu provodi se posebnim fizičkim vježbama koje se izvode u određenim razmacima. Potrebno je da poslodavac zaposleniku osigura jedan dulji dnevni odmor i više kratkih tijekom koji se mogu obavljati propisane vježbe. Takva aktivna relaksacija koju preporučaju stručnjaci rijetko se provodi u praksi.