slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyzika a Informatika MAGNETICKÉ POLE ZEME MAGNETICKÉ PÓLY A INDUKČNÉ ČIARY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyzika a Informatika MAGNETICKÉ POLE ZEME MAGNETICKÉ PÓLY A INDUKČNÉ ČIARY

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
stesha

Fyzika a Informatika MAGNETICKÉ POLE ZEME MAGNETICKÉ PÓLY A INDUKČNÉ ČIARY - PowerPoint PPT Presentation

415 Views
Download Presentation
Fyzika a Informatika MAGNETICKÉ POLE ZEME MAGNETICKÉ PÓLY A INDUKČNÉ ČIARY
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fyzika a InformatikaMAGNETICKÉ POLE ZEME MAGNETICKÉ PÓLY A INDUKČNÉ ČIARY Digitálny učebný materiál Vypracoval: Ing. Ján Motešický

 2. Permanentný (trvalý) magnet je dipól = má dva póly [N (north) - severnýpól a S (south) - južnýpól], ktoré sú navzájom neoddeliteľné. severný magnetický pól južný magnetický pól neutrálne pásmo N S magnetické pole V okolí permanentného magnetu je magnetické pole (magnetické indukčné čiary) pôsobiace na okolité telesá magnetickými silami.

 3. Nesúhlasné póly dvoch rôznych magnetov sa priťahujú, súhlasné sa odpudzujú. Magnetka - voľne otáčavý ľahký magnet a jeho vylepšená podoba – kompas. Moment magnetických síl magnetku otočí do polohy, v ktorej je výsledný moment magnetických síl nulový.

 4. Magnetické účinky elektrického prúdu dokázal HansChristianOersted. Oerstedov pokus: Magnetka sa v blízkosti vodiča s prúdom vychýli zo severo-južného smeru. A

 5. Magnetická indukčná čiara: • je priestorovo orientovaná krivka, ktorej dotyčnica v danom bode má smer osi veľmi malej magnetky umiestnenej v tomto bode S N

 6. Magnetická indukčná čiara: • je priestorovo orientovaná krivka, ktorej dotyčnica v danom bode má smer osi veľmi malej magnetky umiestnenej v tomto bode • orientácia od južného k severného pólu magnetky určuje smer indukčnej čiary • na rozdiel od elektrických siločiar nie je možné oddeliť severný a južný pól magnetu S N

 7. Ampérovej pravidlo pravej ruky popisuje orientáciu magnetických indukčných čiar pri prechode elektrického prúdu priamym vodičom , poprípade cievkou . Ak palec pravej ruky ukazuje smer elektrického prúdu vo vodiči, potom pokrčené prsty ukazujú orientáciu magnetických indukčných čiar.

 8. Magnetické pole zeme - je priestor okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru.

 9. Zem má dva druhy pólov, geografické a magnetické. Geografické póly – tie, čo sa zvyčajne ukazujú na mapách – sa nachádzajú na presne určených miestach, spojnicou ktorých je os, okolo ktorej sa otáča Zem. severný geografický pól Zeme os Zeme N S južný geografický pól Zeme

 10. Magnetické pólynie sú pevné. Stále sa pohybujú v rámci magnetickej deklinácie. Južný magnetický pól (na ktorý ukazuje kompas) sa v súčasnosti nachádza pri pobreží ostrova EllefRingnes v arktickej oblasti Kanady. Severný magnetický pól sa nachádza pri AdélieCoast v Antarktíde.  severný geografický pól Zeme južný magnetický pól Zeme N N S južný geografický pól Zeme severný magnetický pól Zeme

 11. Severný magnetický pól

 12. Magnetické pole hviezdy tauBootis

 13. Ďakujem za pozornosť • Zdroje: • učebnice Fyziky pre stredné školy • http://www.fpv.umb.sk/kat/kf/ • http.//www.upjs.sk • V. Lank, M. Vondra- Fyzika v kocke pre stredné školy • P. Tarábek a kol. – Zmaturuj z fyziky • PhysicsJavaApplets