brukerm te byggesak n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Brukermøte Byggesak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Brukermøte Byggesak - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Brukermøte Byggesak. 16. Februar 2011. Program. 14.00 Velkommen 14.05 Nytt og nyttig i Bærum 14.20 PBL 2008 14.40 Avviksmeldinger 14.45 Tilsyn i Bærum pause 15.10 Dialog/spørsmål/kommentarer. Felles mål. God og varig kvalitet i bygg og omgivelser Rask avklaring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brukermøte Byggesak' - stella


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brukerm te byggesak

Brukermøte Byggesak

16. Februar 2011

program
Program
 • 14.00 Velkommen
 • 14.05 Nytt og nyttig i Bærum
 • 14.20 PBL 2008
 • 14.40 Avviksmeldinger
 • 14.45 Tilsyn i Bærum

pause

 • 15.10 Dialog/spørsmål/kommentarer
felles m l
Felles mål
 • God og varig kvalitet i bygg og omgivelser
 • Rask avklaring
 • Forsvarlig prosjektering og gjennomføring
ny kommuneplan
Ny kommuneplan
 • 450 boliger i året

Plankrav:

 • Uregulerte områder
 • 800 og 1200 kvm tomtestørrelse
 • Deling av eiendom > 3200 kvm
 • All riving, bortsett fra ikke SEFRAK uthus
 • Eget krav om ”harmonisert tilpasning”
ny kommuneplan1
Ny kommuneplan

Unntak plankrav:

 • Villamessig (ene- og tomannsboliger)
 • Inntil 4 boenheter
 • Påbygg, tilbygg, garasje mv
 • Midlertidig bruksendre (fam.b.hage, hjemmekontor)
 • Bruksendre + Utvide næringsbygg 200 kvm
ny kommuneplan2
Ny kommuneplan

Materielle krav:

 • Flom: 2,5 meter over høyvann
 • MUA: inntil 20% kan dekkes på terrasser
 • Støykrav (T-1442)
 • Parkering 18 kvm (BYA)
 • U-grad bortfaller, %BYA = 20%, 1980 (tidl. 1975)
 • Eget kap: avklaring ift eksisterende planer
 • %BYA = 10% uregulerte områder RPR
 • Eksist boliger i LNF-område 200 kvm BRA
skaper plunder og heft
Skaper plunder og heft
 • Dårlige søknader
 • At søknaden ikke tilfredsstiller grunnleggende kvalitetskrav:

- Vei/vann/avløp og slokkevann

- vei/bane-støy

-

gir usikkerhet
Gir usikkerhet
 • Fylkesmannen
 • Andre myndigheter
 • Markaloven
 • Naboskap
 • Politisk nivå
 • Bruksendring/ombygging og forholdet til nye krav (§ 31-2)
 • Dispensasjoner
hjemmesider
Hjemmesider

www.baerum.kommune.no/byggesak

 • Blanketter fritt tilgjengelig
 • Byggesaksinfo mv
 • Navning av filer ved e-post
 • post@baerum.kommune.no
 • byggesak@baerum.kommune.no
slide10
HUSK

IKKE SEND BÅDE MAIL OG SLOW-POST !

IKKE SEND ARKIVVERDIG MATERIALE TIL SAKSBEHANDLERNES MAIL-ADRESSE

…OG IKKE TIL BYGNINGSSJEFEN

ny pbl
Ny PBL

Overgangsregler

 • Dispensasjon, ny bestemmelse fra 1.7.2009
 • Søknad sendt før 01.07.2010
 • Endringssøknad: fortsetter etter system for opprinnelig søknad
 • TEK10: valgfrihet til 01.07.2011, bortsett fra avfallsplan og grunnlag for FDV-dok.
 • TEK10: også mulighet etter 01.07.2011, dersom prosjektering påbegynt før 01.07.2010
ny pbl1
Ny PBL
 • Skulle gi bedre oversikt og lesbarhet – ryddejobb
 • Pga justisdept krav om at lovtekst ikke skal gjentas i forskrift så må lov og forskrift nå leses i sammenheng – oppleves lite lesevennlig
ny pbl2
Ny PBL

VEI – VANN - AVLØP

 • § 18-1
 • § 27-1, 27-2, 27-3 og 27-4, tinglyst dokument

SØKNADSPLIKT

 • §§ 20-1, 20-2 og 20-3
 • Våtrom (SAK § 2-1)
 • Bruskendring, presisert (SAK § 2-2)
 • Landbruksbygg…..
ny pbl3
Ny PBL

NABOVARSEL § 21-3

 • før søknad sendes inn
 • ikke gjenpart til kommunen
 • redegjørelse for naboens merknader i alle saker (også ”meldinger”)
 • unnta varsling når eier er ukjent, eller når naboens interesser bare ”i liten grad” berøres
 • foreldet etter 1 år
ny pbl4
Ny PBL

SLUTTKONTROLL / FERDIGATTEST

 • § 21-10, FDV-dok
 • FA, også ved ”bagatellmessige” mangler
 • SAK § 7-1, 3 uker FA og brukstill
 • § 21-7, kan automatisk tas i bruk 3 uker etter at nødv dok til FA er mottatt i kommunen
 • Kommunen kan forfølge saken og aktørene 5 år etter FA
ny pbl5
Ny PBL
 • § 21-6 Privatrettslige forhold
 • Kap. 23 – Klargjøring av ansvar
 • KPR/KUT bortfaller, inngår i foretakenes system
 • §§ 22- og 22-3 Sentral og Lokal godkjenning
 • (Uavhengig) kontroll fra 1.7.2011 (??)
 • Kap. 25 – Tilsyn
 • Kap. 32 - Sanksjoner
ny pbl6
Ny PBL
 • Visuelle kvaliteter, arkitektonsik utforming
 • Universell Utforming
 • Energi
 • Skilt- og reklameinnretninger
 • Midlertidige konstruksjoner og anlegg
 • Tilknytningsplikt fjernvarme
ny pbl7
Ny PBL

PBL § 23-4 og SAK § 12-2 – Søkers ansvar

 • Gjennomføringsplan !!
 • Identifisere/avklare ansvarsområder
 • Påse avfallsplan, miljøsan.bskr., sluttrapport mv
 • Påse nødv. Sikringstiltak (pbl § 28-2)
 • Påse samordning av foretak
 • Samsvarserklæringer og Ktr.erklæringer skal ikke til kommunen, oppbevares av søker
 • Overlevering av grunnlaget for FDV
tidsbegrenset tilsyn
Tidsbegrenset tilsyn

Statlig ”pålegg”, 2 år fra 1.1.2011

 • Avfallsplan
 • Sluttdokumentasjon

Energi og UU fra 1.1.2013

system med avviksmeldinger
System med avviksmeldinger
 • Kommunen ønsker bedre kvalitet på søknadene, raskere behandling
 • Avviksmelding ved identifiserte avvik
 • Lukkes ved mottatt avviksrapport
 • Ved mottakskontroll, og senere behandling
 • Er tilsyn med søkere
 • Fra 1.3.2011