inteligencja obliczeniowa neurony logiczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inteligencja Obliczeniowa Neurony logiczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inteligencja Obliczeniowa Neurony logiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Inteligencja Obliczeniowa Neurony logiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Inteligencja Obliczeniowa Neurony logiczne. Wykład 3 Włodzisław Duch Katedra Informatyki Stosowanej UMK Google: W. Duch. Szybka Powtórka BCM, Najprostsza pamięć asocjacyjna Macierze korelacji Zastosowania: pamięć rozpoznawcza. BAM, dwukierunkowa pamięć asocjacyjna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inteligencja Obliczeniowa Neurony logiczne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inteligencja obliczeniowa neurony logiczne

Inteligencja ObliczeniowaNeurony logiczne

Wykład 3

Włodzisław Duch

Katedra Informatyki Stosowanej UMK

Google: W. Duch

co to takiego
Szybka Powtórka

BCM, Najprostsza pamięć asocjacyjna

Macierze korelacji

Zastosowania: pamięć rozpoznawcza

BAM, dwukierunkowa pamięć asocjacyjna.

Rzut oka na dalsze wykłady

Co to takiego?
szybka powt rka
Inspiracje biologiczneInspiracje, nie modelowanieRys historyczny

Możliwości i cele modelowania Ogólne własności modeli neuronowychInteligentne zachowania

Główne aspekty modeli neuronowych

Reguła Hebba

Inne reguły adaptacji

Neurony progowe

Modele synchroniczne i asynchroniczne.

Separowalność i możliwości neuronów logicznych.

Szybka powtórka
pami autoasocjacyjna
Pamięć autoasocjacyjna
 • Autoasocjacja
  • pozwala na dopełnianie wzorców
  • rozpoznawanie uszkodzonych
 • Reguła Hebba Wzmacniaj korelacje jednocześnie aktywnych Wystarczą binarne połączenia
najprostsza pami autoasocjacyjna bcm binary correlation matrix
Zapamiętaj wektory binarne 110000 i 010001

To samo na wejściu i wyjściu, 6 bitów.

Macierz

Wij=d(xi xj,1)

czyli Wij=xi xj

  1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

Najprostsza pamięć autoasocjacyjna: BCM (Binary Correlation Matrix)
macierz korelacji wej i wyj po pierwszym prezentowanym wektorze
Macierz korelacji wejść i wyjść po pierwszym prezentowanym wektorze

  1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

110000

macierz korelacji wej i wyj po drugim wektorze
Macierz korelacji wejść i wyjść po drugim wektorze

  1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

110000

010001

dzia anie modelu bcm
Czy 010001 znane?

Suma kolumn A = W2+W5= 120002

Neuron logicznyQ(A;q=2)= 010001,znane!

Czy 010100 znane?

Suma kolumn A = W2+W4= 110001

Neuron logiczny Q(A;q=2)= 000000, nieznane!

Działanie modelu BCM

Obliczanie aktywacji jest równoważne obliczeniu funkcji progowej Q(W*X - q)

Obniżenie progu pozwala na identyfikację „prawie znanych” wektorów, a więc generalizację nauczonych faktów.

cechy binarnej pami ci autoasocjacyjnej
Zdolność do rozpoznawania uszkodzonych wzorców – adresowalność kontekstowa.

Czas nie zależy od liczby zapamiętanych wzorców.

Uszkodzenie części macierzy połączeń nie prowadzi do zapomnienia konkretnych wzorców - brak lokalizacji.

Interferencja (mylenie się) dla podobnych wzorców jest częstsza niż dla wzorców odmiennych.

Przepełnienie pamięci (macierzy wag) prowadzi do chaotycznego zachowania.

Cechy binarnej pamięci autoasocjacyjnej
wnioski
Wnioski
 • Nawet najprostszy model sieci neuronowej zachowuje się podobnie do pamięci asocjacyjnej człowieka!
 • Sekret inteligencji – połączenia, skojarzenia, rozproszone przetwarzanie + ?
 • Argumenty dualistów – umysł jest tylko odbiornikiem pozaświatowej rzeczywistości – nie mogą być słuszne – skrajnie proste modele dają coś umysłopodobnego.
przyk ad zastosowania bcm pami rozpoznawcza
Przykład zastosowania BCM: pamięć rozpoznawcza.
 • Czy dane słowo istnieje w słowniku?

Kodowanie: (litera, pozycja) zamiast bitów na wejściu.

35 liter języka polskiego.

Wyraz (l1,l2 ,... lN) => ciąg (000...1...0)

Dlaczego nie kodASCII (7 bitów)?

Wyrazy do 20 liter, 7 bit.literę, wyraz < 140 bitów.

Macierz korelacji1402 =19600 b= 2450 B= 2.4 KB!

Czy można tak zakodować dowolnie duży słownik?

pami rozpoznawcza
Pamięć rozpoznawcza.

Dla zbyt wielu słów i „gęstego kodowania”

Macierzy korelacji ma same 1.

p(bi = bj =1) a więcW(i,j)=1.

Efekt:

każdy wyraz będzie kojarzony z wyrazem złożonym z samych liter o nieistniejącym dla litery alfabetu kodzie 1111111. Dlatego kodowanie w oparciu o 35-bitowe litery ma w stosunku do kodowania binarnego liter pewne zalety.

pami rozpoznawcza cd
Pamięć rozpoznawcza - cd.

JeśliW(i,j)=1 to dla ciągu A z n bitów zawszeQ(A;q=n)= 1111111, same znane wyrazy!

Kodowanie rzadkie może tego uniknąć.

Kod temperaturowy, 35-bitów na literę.

Wymiar macierzy Wzależy od kodowania.

35 liter, max. 20-liter, 20×35=700.

7002 Bitów < 60 KB, nadal niewiele.

Interesujące korelacje: bliskie litery, dla dalszych brak korelacji.

Duży słownik: litery (1,5)wszystkie możliwe, więc W(l1,l5)=1

pami rozpoznawcza cd1
Pamięć rozpoznawcza - cd.

Macierz dla sieci po prezentacji 2 wyrazów: aba i cab.

pami rozpoznawcza cd2
Pamięć rozpoznawcza - cd.

Brak informacji w odległych połączeniach – można je usunąć.

Ograniczenia topologii sieci:tylko lokalne połączenia, np. liter oddalonych o 3 jednostki.

Efekt: blokowa struktura macierzy W.

pami rozpoznawcza cd3
Pamięć rozpoznawcza - cd.

Struktury wyższych rzędów: kombinacje lub fragmenty wyrazów.

F. lokalna N(l) = {bi},znak =>ciąg bitów, np. N(l) = (0...1...0)

F. nielokalnaN(lk;lk-1;lk+1 ...) = {bi}, np.

NS(l)= (0,N(l)) dla liter l z podzbioru S

NS(l)= (N(l), 0) dla pozostałych liter l.

Kodowaniek-literowych kombinacji Wk

Możliwości kodowania: od „gęstego” do „rzadkiego”:

binarne log2 (Nlit)kdo (Nlit)k bitów/k-liter

pami rozpoznawcza s ownik
Pamięć rozpoznawcza - słownik.

Używając korelacji par, trójek, fragmentów tworzymy pamięć rozp.

Jak najmniejsza macierz korelacji, jak najmniej błędów.

Przykład: słownik na macierzy korelacji + generator nowych słów.

Pary liter, kodowanie temperaturowe.

Wyłapuje literówki, ale „rozpoznaje” nieistniejące wyrazy.

argulacać argulachać argulachnyargulach argulacja argula argultacjaargultacji argultacjonalnyargultacjonność argultarzać argultarzały argultarz argultar argultatargultać argultałcać argultałca argultałcencja argultałcenielargultałcenie argultałcent argultał argulta argumeniać argumeniaargumenictwo argumeniczać argumeniczny argumeniczy argumenieć argumenieargumenika argumenik argumenić argumeni argumentacja argumentacjeargumenta argument argumiadać argumiad argumialenie argumialenioargumialent argumialeć argumialiwić argumializować argumialność

pami rozpoznawcza szukanie
Pamięć rozpoznawcza - szukanie.

Heteroasocjacja i inne możliwości kodowania:

wyraz => alfabetycznie uporządkowanyciąg liter, np.

"alfabet - aabeflt"

"alfabet - (al)(lf)(fa)(ab)(be)(et)" lub posortowane

"alfabet - (ab)(al)(be)(et)(fa)(lf)"

Przykład: szukanie zbiorów na dysku.

 • Liczy ile par liter się zgadza i pokazuje nazwy zbiorów przy różnych progach zgodności dopuszczając coraz więcej pomyłek, od najwyższego progu.

Np.: NTWIN =>WINNT; PROAMI => AMIPRO

cmm correlation matrix memory
Kohonen 1972, CMM (Correlation Matrix Memory) lub

ACMM (AutoCorrelation Matrix Memory).

Heteroasocjacja (X(k),Y(k)), np. nazwa <=> obraz.

Macierz korelacji:

Zapamiętuje asocjacje; dla ortogonalnych Y dostaniemy z obrazu nazwę lub odwrotnie:

CMM, Correlation Matrix Memory
cmm cd
CMM cd.

CMM można tworzyć iteracyjnie minimalizując błąd:

Zmiana wag prop. do błędu i danych wejściowych (reguła delta)

Efekty pamięci krótkotrwałej – nowe wzorce są lepiej pamiętane.

Dla autoasocjacji chcemy WX(k)= X(k), czyli wektory Xto wektory własne macierzyWdo wartości wł. =1

X+ to macierz pseudoodwrotna;XX+X=X, X+XX+=X+X+Xi XX+to macierze Hermitowskie.

bam pami dwukierunkowa
Bi-directional Associative Memory, Kosko 1987

Model pamięci asocjacyjnej:

Czas rozpoznania nie powinien zauważalnierosnąć wraz z liczbą nowych struktur.

Struktury lekko zniekształcone powinny byćrównież rozpoznawane jako znane.

Obraz X – np. matryca 8x8;nazwaY– znaki ASCII (ciągi bitów).

Algorytm iteracyjny: wzorce binarne 0, 1; wagi pobudzające i hamujące 0, ±1, przy prezentacji wektorów (X,Y) zmiana: DWij(X,Y) = 2d(Xi,Yj)-1

BAM:pamięć dwukierunkowa
bam tworzenie macierzy wag
Przykład:

(X1,Y1) =(011101, 1100),

(X2,Y2) =(100100, 1010),

końcowe W

BAM: Tworzenie macierzy wag
bam odtwarzanie nazwy
Przykład:

(X1,Y1) =(011101, 1100), (X2,Y2) =(100100, 1010).

Q((X1,X2)T W) = (Y1,Y2)

BAM: odtwarzanie nazwy
bam odtwarzanie obrazu
Przykład:

(X1,Y1) =(011101, 1100), (X2,Y2) =(100100, 1010).

Q(W . (Y1,Y2)) = (X1,X2), ale czasami potrzebne są iteracje.

BAM: odtwarzanie obrazu
bam algorytm
1. Zeruj W, X, Y

2. Wczytaj X, Ydla kolejnego skojarzenia

3. Uczenie: W(i,j) = W(i,j) - 1 if A(i).xor.B(j) else

W(i,j) = W(i,j) + 1

BAM: algorytm

4. Jeśli są jeszcze skojarzenia do nauczenia wróć do p. 2.

Odtwarzanie: wczytaj X

6. Iteruj z X do Y:

Y(j)=1 jeśli suma X(i)*W(i,j) > 0, w przeciwnym przypadku Y(j)=0

7. Iteruj z Y do X:

X(i)=1 jeśli suma Y(j)*W(i,j) > 0, w przeciwnym przypadku Y(i)=0

Powtarzaj 6 i 7 aż ustaną wszelkie zmiany.

dlaczego bam dzia a
Q- funkcja progowaneuronu; wektory o wartościach 0,1Dlaczego BAM działa?

Znany wzorzec na wejściu da:

Drugi człon (przesłuch) zwykle jest zwykle mały, dla wektorów ortogonalnych równy zero – wtedy po 1 iteracji mamy zbieżność.

dlaczego bam dzia a cd
Można zdefiniować funkcję typu energii: Dlaczego BAM działa? Cd.

W czasie iteracji funkcja ta musi maleć, osiągając minimum.

Niech po prezentacji Y wektor X zmieni się o DX, gdzie DXj = +1 tylko jeśli Ij = (WY)j > 0, lub DXj = -1 tylko jeśli Ij = (WY)j < 0

Zmiana DXj ma ten sam znak co Ij.

Pojemność BAM: niewielka, mniej wzorców niż min długości X, Y

przyk ad dzia ania bam
Program BAM:

Obrazy: 100 bitów, 10 x 10 elementów, litery, cyfry.

Nazwy: 7 bitów

Szum dodawany do wag – sprawdza odporność na uszkodzenia.

Zbieżność: kilka iteracji.

Podobieństwoobrazów lub nazw psuje zapamiętywanie.

Czy mogą siępojawić cykle?

Przykład działania BAM
skojarzenia
Chociaż sieci oparte na korelacjach są najprostszymi biologicznie inspirowanymi modelami mogą opisywać procesy zachodzące w korze.

Korelacyjna teoria działania kory Hecht-Nielsena (2003)

Skojarzenia

Tokeny: elementarne ruchy, cechy, sylaby, słowa.

Przewidujemy słowo na pozycji 5 znając 4 poprzedzające słowa. Każdemu przypisujemy p(ik|j), a za końcowe j wybieramy max p(j), każde obliczane metodą najsłabszego ogniwa.

co dalej
Sieci bez wag

Inne proste modele binarne

Sieci Hopfielda

Sieci Hebbowskie i modele mózgu

Perceptrony proste

Perceptrony wielowarstwowe

Co dalej?