Download
vakbibliotheek den bell anet gebruikersdag 15 juni 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAKBIBLIOTHEEK DEN BELL Anet-gebruikersdag 15 juni 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAKBIBLIOTHEEK DEN BELL Anet-gebruikersdag 15 juni 2011

VAKBIBLIOTHEEK DEN BELL Anet-gebruikersdag 15 juni 2011

249 Views Download Presentation
Download Presentation

VAKBIBLIOTHEEK DEN BELL Anet-gebruikersdag 15 juni 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VAKBIBLIOTHEEK DEN BELLAnet-gebruikersdag 15 juni 2011

 2. ONTSTAAN -Een nieuwe instelling  sinds 1 jaar operationeel -Tot 2009 : Administratie stad en OCMW verspreid over meer dan 30 locaties Vakliteratuur apart besteld en aangekocht voor elke dienst -Vanaf 2009 : Verhuis backoffice diensten naar den Bell Opstart vakbib  onderscheid centrale vakbibliotheek/groepsbibliotheek 2

 3. DOELSTELLINGEN • Saneren van de collecties • Opstarten van de dienstverlening en collectiebeleid • Rationalisatie van het abonnementenbeheer • Ontsluiten van materialen in een online beheersysteem • Opzetten van een portaalsite • Uitwerken van een pedagogisch project 3

 4. OPSTARTFASE • Uitpakken en eerste selectie voor opname in vakbib • Plaatsing op tijdelijke rekken in grote onderwerpsclusters • Tijdelijke registratie leentransacties in Excel • Keuze van plaatsingssysteem  systematische indeling • Opstart catalografie 4

 5. HERBESTEMMING • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience • Halfjaarlijkse boekenverkoop Openbare bibliotheken Antwerpen • Dynamisch Archief Den Bell/Stadsarchief Antwerpen • Herverdeling over groepsbibliotheken • Afvoer van werken niet geschikt voor herbestemming 5

 6. UITLENINGEN • Maandelijkse stijging aantal ontleningen • 85% uit eigen collecties • 15% via Impala 6

 7. POPULAIRE THEMA’S • Management • Geschiedenis van Antwerpen • Communicatie • Recht • Techniek • Maatschappelijke thema’s 7

 8. PEDAGOGISCH PROJECT Doel: het bestaan en de werking van de vakbibliotheek is bekend • Het intranet van den Bell als toegangspoort tot de vakbibliotheek • Introductiesessies voor alle medewerkers • Contactpersonen in elke bedrijfseenheid (bibantennes) • Samenwerking met vormingsverantwoordelijken om het gebruik van de vakbib te stimuleren 8

 9. INTERNE WERKING -Doelgroep : ambtenaren van de stad en haar dochters die werken in het Bell-gebouw -Uitgebreid : ambtenaren buiten Den Bell -Externen  Impala 9

 10. CONCLUSIE -Vakbibliotheek den Bell = een plek waar kennis wordt gedeeld “Er is meer vakkennis in huis dan je denkt” -Uitdaging : uitbouwen van devakbibliotheek tot het digitaal kenniscentrum voor de ambtenaren van de stad en haar dochters 10

 11. EN TOT SLOT … DE FOTO’S 11