Download
jak symulowa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak symulować ?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak symulować ??

Jak symulować ??

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Jak symulować ??

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak symulować ??

 2. Cele zajęć: Ukazanie roli symulacji na kursie pierwszej pomocy Poznanie zasad przygotowywania symulacji Określenie oczekiwań wobec kursanta Pokazanie wagi podsumowania symulacji oraz informacji zwrotnej

 3. Symulacja Krótka gra ratownicza z udziałem jednego lub dwóch pozorantów. Pozwala kursantowi przyswoić i praktycznie przećwiczyć wybrane zagadnienia kursu pierwszej pomocy.

 4. Zasady przygotowania symulacji • Realizm • Sytuacji ( miejsce jest potencjalnie znane kursantowi) • Obrażenia (częstotliwość wystąpienia) • Pozoracje ran i obrażeń • Rekwizyty • Gra aktorska pozoranta • Ustalenie oczekiwań wobec kursanta

 5. Realizm • Organizując symulację starajmy się by scenariusz był potencjalnie możliwy do realizacji. Supertajne laboratorium chemiczne - zatrucie iperytem, Ameryka Północna jest rok 1788- wychłostany niewolnik , Amstrong i Gagarin – zderzenie statków kosmicznych • Obrażenia muszą być adekwatne do sytuacji Omdlenie- w badaniu uraz miednicy i krwotok z brzucha Poszkodowany z wieszakiem w odbytnicy

 6. Pozoracje ran i obrażeń • Im lepiej upozorujemy rany i inne obrażenia tym łatwiej kursantowi będzie działać (właściwie rozpoznać uraz) • Im lepiej upozorujemy rany i inne obrażenia tym mniejsze będzie ryzyko błędu w rzeczywistości

 7. Rekwizyty • Pomagają zbudować sytuację • Wymuszają pewnego rodzaju działania Przygnieciony ciężkim przedmiotem, rozbity rower, wrak samochodu, kask, świece dymne, petardy, flary.

 8. Rekwizyty

 9. Gra Aktorska • Urealnia • Wpływa na emocje WYMAGA DOBREGO PRZYGOTOWANIA PRZEZ POZORANTA !!!

 10. Ustalenie oczekiwań PO CO ??

 11. Ustalenie oczekiwań • Ułatwia ocenę • Nie dopuszcza do niejasności • Zapobiega konfliktom • Przyspiesza działania • Pomaga przygotować informację zwrotną

 12. Informacja zwrotna Przekazujemy własną ocenę poczynań kursanta Informacja zwrotna musi być: • Zrozumiała dla kursanta • Krótka i zwięzła • Konstruktywna • Pozytywna ( metoda kanapki)

 13. PYTANIA ??

 14. Podsumowanie • Symulacje w toku kursu PP HSR pomagają kursantom przyswoić wiedzę i umiejętności • Muszą być przygotowane zgodnie z zasadami dydaktycznymi i etycznymi • Dobre podsumowanie pomaga wyciągnąć dobre wnioski

 15. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Autor: Michał Dusza