Rammebetingelser og prosess
Download
1 / 10

Rammebetingelser og prosess - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Rammebetingelser og prosess. Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011. 2006 var et unormalt godt år. Dette var besparelsene:. Mer momskompensasjon investeringer 3,8 Større rammetilskudd 2,1 Mer inntektsutjevning 6,5 Større kompensasjonstilskudd 1,5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rammebetingelser og prosess' - stacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rammebetingelser og prosess

Rammebetingelser og prosess

Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


2006 var et unormalt godt r
2006 var et unormalt godt år

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Dette var besparelsene
Dette var besparelsene:

Mer momskompensasjon investeringer 3,8

Større rammetilskudd 2,1

Mer inntektsutjevning 6,5

Større kompensasjonstilskudd 1,5

Merinntekter 800 Skatt - Rammetilskudd 14,0

lavere rentekostnad 7,0

Høyere renteinntekt 3,0

Større kalkulatoriske renter/avskrivninger 2,0

Besparelser 850 Finansposter 12,0

besparelser rådmann med stab 0,5

besparelser andre felleskostnader 2,0

gjenværende reserve til lønnsoppgjør med mer 3,6

Total besparelse felleskostnader 6,0

netto besparelser oppvekstenhetene 0,1

merforbruk barn og familie -1,5

besparelser helse - rehab 2,3

besparelser p.o. Inkl Staupshagen 1,5

besparelse bygg og eiendom 0,2

merinntekter drift og anlegg 0,3

merforbruk kirke, næring og kultur -0,9

Total besparelse resultatenhetene 2,0

Sum positive avvik pr 14.02 34,0

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Rammene fra vedtatt k plan
Rammene fra vedtatt øk.plan

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Rammer i vedtatt budsjett 2007
Rammer i vedtatt budsjett 2007

Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%)

og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%)

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Rammene er alt redusert
Rammene er alt redusert

 • Med nye folketall pr 1.1, er allerede 5,1 mill av inntektene forsvunnet

 • Noen av enhetene har et budsjett for 2007 som er lavere enn 2006-aktiviteten

 • Renteoppgangen har starta

 • Lønnsoppgjør ikke avklart. Hver % 4,5 mill!

 • Vi må revidere budsjettet allerede etter 1. kv.

 • Disse endringer vil ha betydning også for resten av økonomiplanperioden

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Noen makrobetraktninger
Noen makrobetraktninger

 • Høgkonjunktur – mangel på (kompetent) arbeidskraft - Lønnskostnader stiger – Det må strammes inn

 • Regjeringa kan stramme inn i 2008 og vise til at den lovte veksten alt er oppfylt!

 • Veksten ikke jevnt fordelt, jfr Øystein sine kurver fra i går.

 • Renteoppgangen vil fortsette

 • Kommunene må investere i seniortiltak mm

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Noen utfordringer for lk
Noen utfordringer for LK

 • Etterslep på vedlikehold av folk og infrastruktur (ikke minst veg)

 • Vi må få til større stillinger for deltidstilsatte. Bedre turnuser?

 • Kommunestyret har vedtatt ambisiøs plan for lærlinger

 • Psykiatrireformen

 • Barnehagereformen

 • Vi må satse mye mer på IKT. Investering og drift. Særlig i skole og PO.

 • Så ligger det alt en kraftig opptrapping på kultur (særlig svømmehall –idrettshall i økonomiplanen)

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Dette betyr
Dette betyr

 • Sjøl om vi ligger ”foran skjema” etter 2006 kreves ytterligere effektivisering og hard prioritering i 2007 og ikke minst i planperioden 2008-2011.

 • Dette blir mer krevende når alle snakker om hvor mye penger kommuene har fått

  • Vi har ikke ”penger nok”

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Rshjul 2007
Årshjul 2007

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


ad