slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deel II Samenwerking in de watersector PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deel II Samenwerking in de watersector

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Deel II Samenwerking in de watersector - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Deel II Samenwerking in de watersector. Projecten : 1. Governance Models and Partnerships in the Urban Water Sector. A framework for analysis and evaluation Cor van Montfort en Ank Michels Universiteit van Tilburg & Universiteit Utrecht 2. Burgerbetrokkenheid in de watersector

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Deel II Samenwerking in de watersector


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Deel II

Samenwerking in de watersector

Projecten:

1. Governance Models and Partnerships in the Urban Water Sector.

 • A framework for analysis and evaluation
 • Cor van Montfort en AnkMichels
 • Universiteit van Tilburg & Universiteit Utrecht
 • 2. Burgerbetrokkenheid in de watersector
 • AnkMichels (Universiteit Utrecht)

Scriptie:

3. Samenwerken in de Waterketen

Een onderzoek naar criteria voor succesvolle duurzame samenwerking

RianneTheeuwen (Universiteit van Tilburg)

Oasen Gouda

slide2

Partnerships tussen staat – markt en samenleving

overheid

samenleving

markt

Oasen Gouda

onderzoeksprojecten
Onderzoeksprojecten

(project 1) Ontwikkelen van evaluatiemodelvoorsamenwerking (‘welk model werktonderwelkeomstandigheden’):

 • Collectieveactie: (waarom) komtsamenwerking (niet) tot stand?
 • Goedbestuur: effeciëntebedrijfsvoering
 • Publiekewaarden: aanvaardbaretarieven
 • Maatschappelijkeopbrengsten: schoon water

(project 2) Onderzoeknaarburgerbetrokkenheid in watersector

 • Voorlichten of betrekken? Casusonderzoek

Oasen Gouda

scriptie
Scriptie
 • Onderzoeknaarsamenwerking in drie cases:
  • Delfluent
  • Sanitatieproject in Sneek
  • Waternet
 • Vraagstelling
   • Welkesucces- en faalfactorenvoorduurzaamsuccesvollesamenwerkingkomenuit de theorie en in welke mate spelen die ook in de praktijkin de drie cases eenrol?

Oasen Gouda

soorten en vormen van partnerships
Soorten en vormen van partnerships
 • Soorten
 • Projecten
 • Netwerken
 • Ketens
 • Publiek-private samenwerking
 • Vormen
 • Intentieverklaring
 • Convenant
 • Contract / Concessie
 • Joint venture
 • Fusie

Voorbeelden uit eigen praktijk?

Oasen Gouda

waarom samenwerken
Waaromsamenwerken?

Doelen

 • Efficiency
 • Effectiviteit
 • Kwaliteit en innovatie
 • Motieven
 • Kansenbenutten
 • Noodzaak
 • Complementairekennis en ervaringbenutten
 • Spreiden van de risico’s en kosten

……. Anderedoelen ?…….

……. Anderemotieven ?…….

Oasen Gouda

wanneer is een samenwerking duurzaam succesvol
Wanneer is een samenwerking (duurzaam) succesvol?

als doelmatigheid verbetert

als innovatie tot stand komt

als zicht op kosten toeneemt

als transparantie toeneemt

als draagvlak (burgers betrekken) toeneemt

als benchmarken mogelijk wordt

Anders, nl. ….

Oasen Gouda

wat zijn voorwaarden voor succes
Wat zijn voorwaarden voor succes?
 • Juiste scope
 • Creatieveconcurrentie
 • Goedvastleggen van risicoverdeling
 • Onderlingvertrouwen
 • Goedprocesmanagement
 • Goede manager
 • Meerwaarde van samenwerking
 • Gemeenschappelijkevisie
 • Gezamenlijkedoelstellingen
 • …anders, nl. ...

Oasen Gouda

welke voorwaarden zijn belangrijk en welke minder belangrijk
Welkevoorwaardenzijnbelangrijk en welke minder belangrijk?

Discussie

 • Waar zit de variatie?
 • In type samenwerking
 • In stadium van samenwerking
 • In context?

Oasen Gouda