Alan ve personel dozimetrisi
Download
1 / 19

Alan ve personel dozimetrisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Alan ve personel dozimetrisi. ALİ ÇELİK. Radyasyonun Keşfi. 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi (ilk klinik görüntü),. X IŞINLARI. HÜCRELERİN RADYASYONA KARŞI DUYARLILIK SIRASI. ( Bölünen hücreler radyasyona karşı daha hassastır.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Alan ve personel dozimetrisi' - stacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Radyasyonun ke fi
Radyasyonun Keşfi

1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi (ilk klinik görüntü),H creler n radyasyona kar i duyarlilik sirasi
HÜCRELERİN RADYASYONA KARŞI DUYARLILIK SIRASI

( Bölünen hücreler radyasyona karşı daha hassastır.)

•Beyaz kan hücreleri (Lenfositler)•Kırmızı kan hücreleri (Eritrositler)•Sindirim sistemi hücreleri• Üreme organı hücreleri• Cilt hücreleri• Kan damarları• Doku hücreleri (Kemik ve Sinir Sistemi)


Radyasyondan korunma m saade edilen maksimum doz
RADYASYONDAN KORUNMA (Müsaade Edilen Maksimum Doz)

 • Radyasyon çalışanları için müsaade edilen maksimum doz sınırı, birbirini takip eden beş yılın ortalaması 20 mSv’i geçemezken (yılda en fazla 50 mSv), toplum üyesi diğer kişiler (halk) için aynı şartlardaki bu sınır 1 mSv’in altında tutulmaktadır.


Radyasyondan koruyucu aygitlar
RADYASYONDAN KORUYUCU AYGITLAR

 • Kurşun önlük, eldiven, gözlük, boyunluk, paravanlar, gonadal koruyucular ve kurşun camlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

 • Kurşun koruyucuların içerisindeki kurşun tabakalarının çatlama riski nedeniyle kurşun önlükler katlanmamalı, saklanırken askıya asılmalıdır.


RADYASYONDAN KORUNMADA 3 ANA MADDE

ZAMAN

MESAFE

ZIRHLAMA


ZAMAN

Tıbbi işlemlerin radyasyon üretilebilen bir cihaz ya da radyoaktif bir kaynak kullanılarak yapıldığı ortamlarda ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır.


MESAFE

Tıbbi işlem sırasında kullanılan radyoaktif kaynakla veya radyasyon cihazı ile ışınlamanın yapıldığı sırada aradaki mesafe ne kadar fazla ise o kadar az doza maruz kalınır.


ZIRHLAMA

Radyasyon kaynağı ile kişi arasında uygun bir engel olması durumunda en az doza maruz kalınır.


Uygun zirhlama
UYGUN ZIRHLAMA

 • KURŞUN PARAVAN

 • KURŞUN ÖNLÜK

 • TİROİD KALKANI

 • GÖZLÜK

 • TOPRAK

 • BETON


Radyasyondan korunma mon tor
RADYASYONDAN KORUNMA (MONİTOR)

Monitor,iyonlaştırıcı radyasyonların ve radyoaktif kontaminasyonun varlığını ve derecesini tayin etmektir.

PERSONEL MONİTOR:

Kişiler tarafından alınan toplam vücutdozunun rutinolarak ölçülmesidir.


Doz metre
DOZİMETRE

 • Dozimetre : Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlar ve yapılan işlemleri ifade eden sistemdir.

Dozimetreler çalışma önlüğünün üst cebine, yakaya veya kemere (dozimetre öne gelecek şekilde) klips ile takılarak tüm vücudu temsil eden radyasyon dozunun ölçülmesi sağlanır.

Dozimetreler, çalışma saatleri dışında radyasyondan uzak bir alanda muhafaza edilmelidir


Personel monitor
PERSONEL MONITOR

Film Dozimetreleri

TLD Dozimetreleri

Ekzo-elektrodozimetreleri

Kimyasal Dozimetreler

Cam Dozimetreleri


Kalem dozimetre

Koruyucu önlük

Troid koruyucu

Koruyucu kurşun gözlük

Koruyucu paravan

Kişisel dozimetre


Personel mon tor ng h zmet n n ama lari
PERSONEL MONİTORİNG HİZMETİNİN AMAÇLARI

1- Personelin maruz kaldığı kişisel radyasyondozlarının maksimum müsaade edilen seviyenin altındatutulabilmesi için,alınan dozları ölçmek vekayıtlarını tutmak,

2- Personele, radyasyon bakımından sağlığınınkorunduğu güvencesini vermek,


Alan mon tor ng
ALAN MONİTORİNG

Radyasyon Alanlarının Sınıflandırılması

Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanıolarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre sınıflandırılır

Radyasyon alanındaki çeşitli noktalarda maruz kalınan radyasyon miktarını tespit etmek üzere belli noktalara sabitlenmiş bir alan dozimetresi olarak kullanılabilir. Alan izleme dozimetreleri, hem personel hem de diğer insanların radyasyona maruz kalmasına karşı yeterli koruma önlemi alınmasını sağlamak üzere kullanılmaktadır.


ad