st edov k um n
Download
Skip this Video
Download Presentation
Středověké umění

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Středověké umění - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Středověké umění. Gotický sloh. Gotický sloh – obecný úvod. Pojem gotika poprvé použil italský malíř Giorgio Vasari (psal o umění středověku, které na rozdíl od renesance a antiky hodnotil nízko a viděl v něm projev hlubokého úpadku umění germánských Gótů)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Středověké umění' - spike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st edov k um n

Středověké umění

Gotický sloh

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh obecn vod
Gotický sloh – obecný úvod
 • Pojem gotika poprvé použil italský malíř GiorgioVasari(psal o umění středověku, které na rozdíl od renesance a antiky hodnotil nízko a viděl v něm projev hlubokého úpadku umění germánských Gótů)
 • Termín se dnes používá pro označení umění vzniklého od pol. 12. století (raná francouzská gotika) přes období gotiky klasické a poklasické (13. – 14. st.) až po pozdní fázi slohu v 15. století.
 • Gotický sloh se týká pouze Francie; ve 13. století dochází k šíření francouzské gotiky do celé Evropy, kde ve 14. vznikají národní školy.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh obecn vod1
Gotický sloh – obecný úvod
 • Praktický úkol – najděte na internetu a v jiných zdrojích, kde všude se gotika uplatnila (v jakých zemích). Sestavte ve skupinách přehled toho, co jste našli. Změřte se na architekturu, sochařství, malířství (informace můžete doplnit kresbou jednotlivých ukázek děl). Vytvořte na toto téma přehlednou mapu, která vám pak bude sloužit jako výukový materiál.
 • Skupinová nebo samostatná práce.
 • Výsledek své činnosti prezentujte svým spolužákům.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura
Gotický sloh – architektura
 • Staví se: sakrální stavby – kostely a klášter

světské stavby – hrady, tvrze, městské paláce, domy

 • Začíná se s výstavbou měst, stavby mají fortifikační charakter
 • Základním druhem sakrální stavby – katedrála francouzského typu – 3-5 lodní prostor s věncem kaplí, chórovým ochozem a vnějším opěrným systémem, rozetové okno na d vchodem, zdobené portály a ostění kolem portálů

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura saint denis v pa i
Gotický sloh – architekturaSaint-Denis v Paříži

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura sainte chapelle
Gotický sloh – architekturaSainte-Chapelle

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura chartes
Gotický sloh – architekturaChartes

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura mont saint michel
Gotický sloh – architekturaMont-Saint-Michel

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura1
Gotický sloh – architektura
 • Praktický úkol – popiš obrázek (využij internet nebo jiné zdroje)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura2
Gotický sloh – architektura
 • Praktický úkol – popiš obrázek

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura3
Gotický sloh – architektura
 • Konstruktivní prostředky:
 • lomený oblouk (zmenšil tlak klenby)

1.Závěrečný klenák, 2. Klenák,

3. Pateční klenák, 4. Pateční spára,

5. Pata oblouku,

6. Nosná zeď, 7. Vrchol oblouku,

8. Výška (vzepětí) oblouku,

9. Rozpon oblouku

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura4
Gotický sloh – architektura

2. žebrová klenba křížová (odlehčení klenby), katedrála v Amiens

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura5
Gotický sloh – architektura

3. vnější opěrný systém (umožnil odhmotnit zdivo a vykouzlil jedinečná díla dekorativního charakteru; tvoří ho parabolický oblouk, vnější opěrný pilíř, fiála s kraby a kytkou, vnitřní přípora)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh architektura6
Gotický sloh – architektura
 • Charakteristické znaky slohu:
 • dynamismus – vytváření dojmu pohybu
 • vertikalismus – všechny články stoupají do výšky, tíhnou k nebi
 • odhmotnění – okna nahradila zdi. zeď se ztenčila, bohaté článkování pilířů, žeber
 • sjednocení prostoru – prodloužení chóru a zkrácení příčné lodi
 • snaha vytvořit sugestivní imaginativní prostor, který člověka povznáší do nadpozemských výšin
 • stavební materiál – kámen, vysoké cihly tzv. buchty

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh socha stv
Gotický sloh – sochařství
 • Charakteristické znaky :
 • má náboženskou funkci
 • neodvrací se od přírody a pozemského života
 • usiluje o gotický realismus (zlidšťuje náboženské náměty)
 • druhy - monumentální skulptura (kamenictví propojené s architekturou); komorní sochařství (volné sochy ze dřeva, kamene či slonoviny)
 • gotická skulptura zdobící průčelí stěn chrámů se podobala kamenným encyklopediím (zpracovávala náměty ze světa zvířat, vědy, morálky, historie)
 • typickým znakem vertikalismus, od 14. století tzv. krásný sloh – vznikají krásné madony (esovitě prohnuté tělo, zjemnělý výraz ve tváři, bohatou draperii)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh socha stv1
Gotický sloh – sochařství
 • Charakteristické znaky :

7. Sochy jsou strnulé, schematické,

obepíná je neživě působící draperie

(až v pozdní gotice se snaží o pohyb a gestikulaci)

Praktický úkol – pokus se převést tuto sochy

madony do „měkkého stylu“ (skica).

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

gotick sloh mal stv
Gotický sloh – malířství
 • Charakteristické znaky :
 • vyjadřovalo náboženské ideje (postupně do něho pronikala snaha zlidštit náboženské náměty, přiblížit je divákovi, působit na jeho emoce)
 • tvoří ho – nástěnné malby (fresky na stěnách); malby na skle (nejcennější soubor gotické malby 146 oken v katedrále v Chartes; vrcholem jsou okna v Saint-Chapelle); knižní malba (vyniká v ní pařížský iluminátor Mistr Honoré – Brevíř krále Filipa Sličného);

desková malba (dokladem je první realistická podobizna z profilu – Podobizna krále Jana Dobrého)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

citace zdroj
Citace zdrojů

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_Denis_Front.jpg

MATHAE. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Szensapel.jpg

EAN-BAPTISTE-ANTOINE LASSUS. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monografie_de_la_Cathedrale_de_Chartres_-_10_Facade_Meridionale_-_Gravure.jpg

SOLANGETTE. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MONT-SAINT_MICHEL.JPG?uselang=cs

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/architecture/cathedral/gothic-cathedral.php

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/architecture/cathedral/plan.php

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%A5gvalv.png

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kryssvalv.png

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501

citace zdroj1
Citace zdrojů

WELLESCHIK. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amiens_cath%C3%A9drale23.JPG

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotic3d2.jpg

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Madonna_from_Bo%C5%A1ilec.jpg

AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 14.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berswordt-Altar-Mitte.jpg?uselang=cs

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra WidenkováCZ.1.07/1.5.00/34.0501