St edov k m sta
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

St ř edov ě ká M ě sta. Šárka Papoušková 2.B. Raná st ř edov ě ká m ě sta:. polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem v blízkosti hradů, hradišť či šlechtických nebo biskupských sídel a na zelených loukách obyvatelé se živili jinak než zemědělskou výrobou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marcos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
St edov k m sta

Středověká Města

Šárka Papoušková 2.B


Ran st edov k m sta
Raná středověká města:

 • polyfunkční centrální místa,hustěji osídlena obyvatelstvem

 • v blízkosti hradů, hradišť či šlechtických nebo biskupských sídel a na zelených loukách

 • obyvatelé se živili jinak než zemědělskou výrobou


Typologie m st
Typologie měst:

1)královská - založil a řídil je král

2)kamerální/komorní - poddanské povinnosti vůči královské komoře

3)poddanská - patřila šlechtě nebo církvi

4)horní - specifický typ královských měst - těžařská střediskavelký zisk (Jihlava, Kutná Hora)

5)věnná - odváděla zisky královně (Hradec Králové, Mělník)


Lokace m st zalo en zcela nov ho m sta
Lokace měst: = založení zcela nového města

 • dopravní spojení – musely již existovat dobré komunikační možnosti

 • dostatečná spádová oblast trhu

 • potřebné vesnické zázemí

 • místo poskytující vhodné podmínky pro obranu

 • hlavně u řek – přísun vody, odvod kanalizace i dobré opevnění města


Akt zalo en m sta
Akt založení města:

 • Založením města byla obvykle pověřena zvláštní osoba – lokátor.

 • Ten měl za povinnost vyměřit panovníkem určené místo, najít a usídlit zde obyvatelstvo, zajistit právní i faktickou existenci sídliště.

 • Samotné město nevzniklo během několika měsíců či dokonce let a to i přesto, že nová osada měla několikaleté úlevy na daních.


Stavebn v voj m sta
Stavební vývoj města:

 • před 13. stoletím se města příliš nelišila od vesnic – domy byly dřevěné a jejich umístění nebylo regulováno žádným urbanistickým plánem - shluk malých tržních nebo řemeslnických osad

 • od 13.století se města budovala podle jednotného plánu – centrem města bylo tržiště (náměstí) s radnicí, nedaleko náměstí i farní kostel se hřbitovem, kolem tržiště pravidelná síť hlavních a vedlejších ulic, před městskými hradbami předměstí


Vzhled st edov k ho m sta
Vzhled středověkého města:

 • starší města (před 13. stol.) nejeví žádnou koncepci (klikaté uličky – Staré Město v Praze)

 • nově zakládaná města se vyznačují pravidelným, tzv. šachovnicovými půdorysem (České Budějovice)

 • střed města tvořilo náměstí

 • kromě centrálního náměstí byly i náměstí vedlejší – tržiště (např. v Č. Budějovicích Senovážné náměstí)

 • bylo obklopeno hradbami – existovaly dokonce vzorové předpisy, určující výšku hradebních zdí, hloubku příkopů, šíři tzv. parkánů (cesty mezi vnější a vnitřní hradbou) atd.Domy st edov k ch m st
Domy středověkých měst:

 • nejdůležitějšími budovami byla radnice (až ve 14. stol.) a kostel

 • nejvýstavnější štítové domy okolo náměstí s více podlažími patřili patriciátu a nejbohatším obchodníkům či řemeslníkům

 • domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích nebo až při hradbách

 • součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce

 • domy byly zpravidla stavěny kolmo k ulici nebo náměstí svými průčelími

 • kvůli snaze o největší zisk na prodeji parcel byly domy nudličkovitě protáhlé a velice úzké

 • střechy kryty šindelem, došky a dalšími hořlavými materiály – časté rychle se šířící požáryM stsk pr va
Městská práva:

 • městská práva – soubor mimořádných práv a privilegií

 • nejdůležitější právo osobní svobody pro měšťany a právo vlastního soudnictví

 • práva a privilegia hospodářská – mílové právo

  (v okruhu jedné míle nesměla být nikým provozována ta řemesla, jež provozovali měšťané)

 • právo pořádat různé trhy


Soci ln slo en m st
Sociální složení měst:

 • Obyvatelé měst byli sociálně rozděleni podle míry práv:

  1) měšťané, kteří měli plná městská práva (kupci, kramáři, někteří řemeslníci), největší politický vliv, tvořili tzv. patriciát

  2) měšťané, kteří měli jen část celkových městských práv (tovaryši a učni, vojáci, sloužící), i nižší vrstva této skupiny(chudina, žebráci, nemocní)

  3) příslušníci těch společenství, která měla upravena zvláštní právní předpisy (duchovenstvo světské i řádové, šlechta, univerzitní učitelé a studenti)

  4) uzavřená skupina - židé


Cechy
Cechy:

 • cechy = zvláštní komporace, do které byla organizována řemeslná výroba

 • sdružovaly výrobce z jednoho řemesla nebo i několika řemesel příbuzných

 • členem se mohl stát pouze mistr (majitel dílny)

 • úkolem bylo organizovat výrobu i kontrolovat její kvalitu

 • určovaly normy výrobku, termíny prodeje i pracovní podmínky

 • plnily funkci hospodářskou i sociální
Erpala jsem z
Čerpala jsem z:

 • Toulky českou minulostí

 • Ottova encyklopedie

 • wikipedie


ad