Varf r l r dom sig inte det vi t nkt
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Varför lär dom sig inte det vi tänkt?. Ulla Runesson Göteborgs universitet. Hur får vi dem att lära sig det vi hade tänkt. Ulla Runesson Göteborgs universitet. Elevernas motivation, intresse, aktivitet, ansvar Organisation Metoder Medier Studieplaner Lärarrollen. Fokus i diskussionen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - speranza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Varf r l r dom sig inte det vi t nkt l.jpg

Varför lär dom sig inte det vi tänkt?

Ulla Runesson

Göteborgs universitet


Hur f r vi dem att l ra sig det vi hade t nkt l.jpg

Hur får vi dem att lära sig det vi hade tänkt

Ulla Runesson

Göteborgs universitet


Fokus i diskussionen l.jpg

Elevernas motivation, intresse, aktivitet, ansvar

Organisation

Metoder

Medier

Studieplaner

Lärarrollen

Fokus i diskussionen


Fokus i diskussionen4 l.jpg

Elevernas motivation, intresse, aktivitet, ansvar:

Organisation

Metoder

Medier

Studieplaner

Lärarrollen

“Bättre” kunskaper

“Nya” kunskaper

Fokus i diskussionenOlika m jlighter att l ra l.jpg
Olika möjlighter att lära?

 • ½ + ½ =

 • ½ + ¼=

 • Ge flera exempel på två bråk som har summan 2/6


Olika m jlighter att l ra7 l.jpg
Olika möjlighter att lära?

 • Innehållet behandlas på olika sätt

 • Olika sätt att behandla samma undervisningsinnehåll skapar olika möjligheter till lärande


Ett nytt fokus i diskussionen l.jpg

Elevernas motivation, intresse, aktivitet, ansvar:

Organisation

Metoder

Medier

Studieplaner

Lärarrollen

“Bättre” kunskaper

“Nya” kunskaper

Ett nytt fokus i diskussionen

Innehållets behandling


Olika m jlighter att l ra9 l.jpg
Olika möjlighter att lära?

 • ½ + ½ =

 • ½ + ¼=

 • Ge flera exempel på två bråk som har summan 2/6


Olika m jlighter att l ra10 l.jpg
Olika möjlighter att lära?

 • Eleverna ges möjlighet att få syn på olika egenskaper (drag, aspekter) av bråk

 • Vissa av dessa är avgörande (kritiska) för lärandet


De kritiska aspekterna l.jpg
De kritiska aspekterna

 • Det som man måste få syn på, urskilja för att se något på ett visst sätt

 • Varierar över innehåll och elevgrupper


Undervisningen f rb ttras om vi kan komma t l.jpg
Undervisningen förbättras om vi kan komma åt

 • Vad som krävs för att lära sig något på ett speciellt sätt

 • Vilka de ”avgörande” aspekterna i innehållet är

 • Hur skall vi göra så att eleverna får syn på dessa?


Learning study l.jpg
Learning study

Syftet är att förbättra elevernas lärande

Inspiration från Japan (Lesson study) – där lärare tillsammans planerar och analyserar lektionerL randets pedagogik utbildningsvetenskapliga kommitten 2003 2005 l.jpg

Lärandets pedagogikUtbildningsvetenskapliga kommitten2003-2005

Göteborgs universitet

Högskolan i Kristianstad

Luleå tekniska universitet


Learning study17 l.jpg

Learning study

Lagarbete

Förbättra undervisningen

Fokus på de förmågor, det kunnande som eleverna skall utveckla

Pedagogisk utveckling direkt i klassrummet

Ett specifikt teoretiskt perspektiv på lärande, vissa teoretiska begrepp osv. används som redskap för att skapa möjligheter för eleverna att utveckla de önskade förmågorna


Learning study exemplet decimaltal l.jpg

Learning studyExemplet decimaltal


Samma m l l.jpg

Samma mål:

Öka förståelsen för decimaltal genom att eleverna skall förstå att det finns oändligt många tal mellan två decimaltal.


Slide20 l.jpg

Gruppuppgift

Jonna påstår att det finns ett tal mellan 0,97 och 0,98. Pelle säger att det inte finns något sådant tal. Vem har rätt och varför?Resultat uppgift finns det tal mellan 0 97 och 0 98 l.jpg

Klass A

Antal elever

Förtest

”Det finns många”

”Det finns 10 tal”

Annat svar eller inget svar

1

0

18

Eftertest

”Det finns många” eller ”oändligt”

Det finns 10 tal”

Annat svar eller ingetsvar

4

9

6

Resultat uppgift ”Finns det tal mellan 0,97 och 0,98?

N=19
Hur hanteras l randets objekt l.jpg

Lektion 1

Uppräkning av tal mellan 0,97 och 0,98

Tal med olika antal decimaler jämförs

Lektion 2

Successiv delning av avståndet mellan t.ex. 0,97 och 0,98

Växling del – helhet

Siffrornas platsvärde jämförs

Tal med olika antal decimaler jämförs

Formen för ett rationellt tal varierar (bråk-/procent-/decimalform)

Hur hanteras lärandets objekt?


Hur inneh llet behandlades l.jpg

0.97, 0.98 som tal i en talföljd

punkt i ett intervall med andra punkter/tal

Detta erbjuder en viss innebörd

0.97, 0.98 som en form av ett tal

en del - helhets relation

Detta erbjuder en annan innebörd

Hur innehållet behandlades


Identifierade kritiska aspekter l.jpg
Identifierade kritiska aspekter

 • Olika former av rationella tal

 • Del-helhets förhållandet

97% 97/100

0,97


Kritiska aspekter l.jpg
Kritiska aspekter

Eleverna måste få erfara

 • Del-helhets-aspekten

 • Talet som en punkt på tallinjen

 • Siffrornas platsvärde

  SAMTIDIGT


Learning study29 l.jpg
Learning study

 • Systematisk reflektion och revidering av lektionerna ökar möjlighten att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande

 • Kunnandet flyttas från individ till gruppen – från den enskilda läraren till kollektivet

 • Lärarna utvecklar ett gemensamt språk för att tala om lärandets objekt (vad eleverna skall kunna).