gazdas gi informatika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gazdasági informatika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gazdasági informatika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Gazdasági informatika - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Gazdasági informatika. 2001/2002. tanév II. félév Gazdálkodási szak Nappali tagozat. Statisztika II. Idősorok elemzése. Trendszámítás - elmélet. Trend: Az időben változó jelenségek alakulásában mindig megfigyelhetünk alapvető tendenciákat (növekedés, csökkenés…stb)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gazdasági informatika' - spence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gazdas gi informatika

Gazdasági informatika

2001/2002. tanév II. félév

Gazdálkodási szak

Nappali tagozat

statisztika ii

StatisztikaII.

Idősorok elemzése

trendsz m t s elm let
Trendszámítás - elmélet
 • Trend: Az időben változó jelenségek alakulásában mindig megfigyelhetünk alapvető tendenciákat (növekedés, csökkenés…stb)
 • Szezonális ingadozás: Rendszeresen visszatérő hullámzás
 • Ciklushatás: fel-le mozgás hatása (konjunktúra - dekonjunktúra)
 • Véletlen hatás: előre nem látható események befolyása
trendsz m t s form i
Trendszámítás formái
 • Analitikus trendszámítás
 • Mozgóátlagolású trendszámítás
analitikus trendsz m t s
Analitikus trendszámítás
 • Megfigyelt jelenségek tapasztalatai alpján felírunk egy olyan függvényt, mely az időbeli változás alapirányzatát fejezi ki.
 • Függvénytípusok:
  • Lineáris
  • Exponenciális
  • Parabola
  • Logisztikus (S-alakú)
line ris f ggv ny fel r sa
Lineáris függvény felírása
 • Egy vállalt dolgozóinak létszámváltozását tükröző lineáris függvény felírása, ábrázolása!

Függvény egyenlete:

Y:létszám – függő változó!

X:év – független változó!

Y=20,4*x+198,3

LIN.ILL függvényről

={LIN.ILL(létszám;évek;;;)}

lin ill f ggv ny
LIN.ILL függvény
 • Paraméterei:
  • Y értékek
  • X értékek
  • Konstans: Igaz (b számítása normál módon történik) vagy Hamis (b értéke 0 lesz – ez az alapértelmezett érték)
  • Nulla: IGAZ (kiegészítő elemzések készülnek) vagy HAMIS (nem készülnek kiegészítő elemzések – alapértelmezett érték)
lin ill f ggv ny haszn lata
LIN.ILL függvény használata
 • Tömbképletként – Ha csak két adathalmazról van szó X és Y, akkor kettő cellát kijelölve a képlet beírása után CTRL+SHIFT+ENTER leütéssel képezzük a tömbképletet – LÁSD: példa!
 • Ha nem alkalmazunk tömbképletet, akkor a kapott érték az egyenes meredeksége lesz – következő dia!
 • 2 adatsor esetén alkalmazhatjuk a következőképpen is:
  • Meredekség meghatározása: =INDEX(LIN.ILL(y;x);1);
  • Y metszéspont meghtározása: =INDEX(LIN.ILL(y;x);2);
  • Lásd! Következő dia!
lin ill alkalmaz sa ha a nulla rt ke igaz
LIN.ILL alkalmazása, ha a nulla értéke IGAZ
 • Kiegészítő statisztikákat számol ki az EXCEl, ha a nulla értékét IGAZ-ra állítjuk
 • A statisztikákat tömbként adja meg a következő elrendezésben lásd! Következő dia!
 • Ha a tömb eleminek nagyobb tartományt jelölünk ki a statisztikák számán kívül, akkor a felesleges cellákban a #HIÁNYZIK üzenetet kapjuk!
lin ill kieg sz t statisztik i
LIN.ILL kiegészítő statisztikái

Az egyenes egyenlete:

Y=m1x1+m2x2+…+b vagy y=mx+b

lin ill kieg sz t statisztik i12
LIN.ILL kiegészítő statisztikái

∑℮2 = 43.9

Megjegyzés: ezen érték alapján lehet például eldönteni, hogy az exponenciális vagy a lineáris függvény a jobb!

R2=1, azaz a lineáris függvény jól leírja az adatok tendenciáját!

Szabadságfok: 5

grafikon rajzol sa trendegyenesek
Grafikon rajzolása – trendegyenesek
 • Rajzoltassunk ki egy grafikont a közölt adatokból! (BeszúrásDiagram)
 • Jelöljük ki a grafikont
 • DiagramTrendvonal felvétele
  • Típus lap: Tetszőleges függvény kiválasztása
  • Egyebek lap: Beállíthatjuk, hogy az egyenlet látszódjon
   • R négyzet értékét is megjeleníthetjük
line ris egyenes meredeks g nek s y tengelymetszet nek meghat roz sa
Lineáris egyenes meredekségének és y tengelymetszetének meghatározása
 • Külön függvényekkel (természetesen a LIN.ILL is ugyanezt adja eredményül)
 • Meredekség: MEREDEKSÉG(y;x) = m
 • Y tengelymetszet: METSZ(y;x) = b
exponenci lis f ggv ny fel r sa
Exponenciális függvény felírása
 • Egy vállalt dolgozóinak létszámváltozását tükröző exponenciális függvény felírása, ábrázolása!

LOG.ILL függvényről

={LOG.ILL(létszám;évek;;;)}

log ill f ggv ny
LOG. ILL függvény
 • Úgyanazok az alkalmazások igazak erre a függvényre, mint a LIN.ILL-re!
 • Paraméterezésük is azonos
el rejelz s a trendegyenlet alapj n
Előrejelzés a trendegyenlet alapján
 • Határozzuk meg a lineáris és exponenciális trend alapján, hogy mennyi lesz a létszám 2001-ben és 2002-ben!
 • TREND(y;x;új_x;konstans) függvénnyel – lineáris
 • NÖV(y;x;új_x;konstans) - exponenciális
melyik egyenlet jellemzi jobban az adatok trendj t
Melyik egyenlet jellemzi jobban az adatok trendjét?
 • Eldönthető a NÖV(y;x) és TREND(y;x) függvényekkel, ha nem adjuk meg a 3. paramétert!

A trend() alapján kapott érték kevésbé tér el a 220-tól (1994-es érték), mint a növ() alapján kapott érték, ezért azt mondhatjuk, hogy ezt az adatsort a lineáris egyenlet jellemzi jobban!

Ugyanaezt a LIN.ill és a LOG.ILL kiegészítő statisztikáival is megállapíthatjuk!

ism rvek k z tti kapcsolat

Ismérvek közötti kapcsolat

Korreláció: Mennyiségi ismérvek közötti kapcsolatok

korrel ci mennyis gi ism rvek k z tti kapcsolatok
Korreláció: Mennyiségi ismérvek közötti kapcsolatok
 • Szorossági mutatók (mindegyi négyzetét is értelmezzük %-ban!)
  • Korrelációs hányados H
  • Lineáris korrelációs együttható r – determinációs együttható
  • Korrelációs Index I
  • Többszörös korrelációs együttható R
 • egyenletek
line ris korrel ci s egy tthat
Lineáris korrelációs együttható
 • Mutassuk ki a munkabérek és a munkában töltött évek közötti kapcsolat szorosságát!

=KORREL(x;y)

=RNÉGYZET(x;y)

feladatra v lasz
Feladatra válasz
 • A KORELL() az r értéket adja eredményül = 0, 97, mely azt jelenti, hogy a munkában töltött évek és a munkabér között szoros, pozitív kapcsolat van (azaz aki minél régebben dolgozik annál több a bére)
 • Az RNÉGYZET() függvény az előző érték négyzetét számolja ki, mely megmutatja, hogy hány %-ban (94%) magyarázza a munkában töltött évek szóródása a nmunkabérek nagyságának szóródását.
kovariancia
Kovariancia
 • Előjele kifejezi a kapcsolat szorosságát
 • Számszerű értéke annál nagyobb, minél szorosabb a kapcsolat a vizsgált változók között!
 • Függvény: =KOVAR(x;y)
kovariancia25
Kovariancia

Kovariancia=181 , szoros pozitív irányú kapcsolatot jelez!

Megjegyzés: Az r képletének számlálója a Kovariancia