Prokariotyck organizmy
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

PROKARIOTYCKÉ ORGANIZMY. PROKAR Y OTICKÉ ORGANIZMY. sú organizmy, ktorých infraštruktúru tvorí bunkové jadro a cytoplazma. Ich dedičná látka (DNA/RNA) nie je naviazaná na bázické bielkoviny, a v neexistujú v nich membránové organely. Delenie: Baktérie Archeóny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sorena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prokar y otick organizmy
PROKARYOTICKÉ ORGANIZMY

 • sú organizmy, ktorých infraštruktúru tvorí bunkové jadro a cytoplazma. Ich dedičná látka (DNA/RNA) nie je naviazaná na bázické bielkoviny, a v neexistujú v nich membránové organely.

 • Delenie:

  Baktérie

  Archeóny

Rozdielne znaky s eukaryotickými organizmami


Rozdielne znaky s eukaryotick mi organizmami
Rozdielne znaky s eukaryotickými organizmami

 • Prokaryotom chýbajú mitochondrie a chloroplasty (ich funkciu preberajú plazmatická membrána).

 • Endoplazmatické retikulum nemajú, vakuoly existujú zriedkavo.

 • Ribozómy v plazme sú menšie ako pri eukaryotoch.

 • Jadro prokaryotov nie je oddelené od cytoplazmy jadrovou membránou.

 • Genetickú informáciu v jadre tvorí spravidla iba jediná molekula DNA, ktorá je uzavretá do kruhu.

 • Nikdy netvoria pohlavné bunky.


Bakt rie
BAKTÉRIE

 • Baktérie

 • Morfológia baktérií

 • Rozmnožovanie

 • Stavba

 • Štúdium baktérií

 • Výskyt

 • Význam

 • Choroby

 • Fyziologická charakteristika baktérií

 • Obrázky baktérií


Bakt rie1
Baktérie

 • Baktérie ( lat. Bacteria) sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov.

 • Bunková stena bakteriálnej bunky je spevnená peptidoglykánom

 • Jadro (nukleoid)- tvorí DNA

 • Ribozómy prokaryotického typu.

 • Obývajú rôzne biotopy


T dium bakt ri
Štúdium baktérií

Štúdiom mikroskopických organizmov sa zaoberá mikrobiológia. Jej zakladateľom bol v 19. storočí Louis Pasteur. Neskoršie sa mikrobiológia rozdelila na viacero disciplín. Štúdiom baktérií sa zaoberá bakteriológia, o jej vznik sa výrazne zaslúžil nemecký lekár Robert Koch.


Morfol gia bakt ri
Morfológia baktérií

 • Bakteriálna bunka je veľká v priemere 0,3-2,0 µm. Len niektoré vodné baktérie majú veľkosť niekoľko desiatok i stoviek mikrometrov.

Tvar bunky baktérií je rôzny:

KOKY

BACILY

SPIRILY

AKTINOMYCÉTY


Prokariotyck organizmy
KOKY

 • Guľovitý tvar


Bacily
BACILY

 • Tyčinkovité baktérie


Spirily
SPIRILY

 • Zvlnené tyčinkovité baktérie

 • Vibrio - mierne zahnuté bunky


Rozmno ovanie
Rozmnožovanie

 • Bunka baktérie sa rozmnožuje nepohlavne priečnym delením (amitóza). Niektoré druhy sa množia podobne ako kvasinky pučaním. Keď je v prostredí veľa živín, bunky zahajujú viac replikácií, čím vznikajú mnohojadrové útvary rozpadajúce sa na samostatné jedince. V nepriaznivých podmienkach prostredia vytvárajú spóry (bacily).

 • KONJUGÁCIA - náznak pohlavného rozmnožovaniaV skyt
Výskyt

 • Skupina baktérie sa považuje za najrozšírenejších živých organizmov. Dokážu prežiť vo vesmíre, v 100 °C teplých plameňov i v činných kráteroch na dne Mariánskej priekopy. Sú to prvé organizmy ktoré kolonizujú oblasť ktorá je napríklad postihnutá sopečnou erupciou.

 • Baktérie obývajú rôzne biotopy (vzduch, voda, povrch aj vnútro organizmov, krv - SAPROFYTY)

 • Ich rozšírenie a množstvo závisí od vhodnosti životných podmienok (od zdroja potravy, teploty, pH prostredia)

 • Symbióza s organizmami


V znam
Význam

 • POZITÍVNY

 • NEGATÍVNY


Pozit vny v znam
POZITÍVNY VÝZNAM

 • Rozklad potravových reťazcov a premena odumretej organickej hmoty späť na anorganickú

 • Čistenie vôd

 • Potravinársky priemysel

 • V súčasnosti má veľký význam aj šľachtenie baktérií, ktoré nám umožňuje docielenie nadprodukcie žiadaných látok.


Negat vny v znam
NEGATÍVNY VÝZNAM

 • Nechcený rozklad (hlavne potravín, ale aj iných výrobkov)

 • Rozličné ochorenia ľudí

 • Ekonomické straty aj choroby poľnohospodárskych zvierat (mor ošípaných, hydiny)

 • Rastlinné bakteriálne infekcie sú pomerne nevýrazné.


Choroby
Choroby

 • antrax

 • čierny kašeľ

 • tuberkulóza (TBC) - Mycobacterium tuberculosis

 • záškrt

 • tetanus

 • zápal pľúc - Streptococcus pneumoniae

 • salmonelóza - Salmonella

 • cholera

 • mor

 • škvrnitý týfus

 • lepra - Mycobacterium leprae

 • syfilis

 • kvapavka


Fyziologick charakteristika bakt ri
Fyziologická charakteristika baktérií

 • 1)podľa zdroja uhlíka

 • 2)podľa získavania energie

 • 3)podľa závislosti na kyslíku

 • 4)podľa zdroja dusíka

 • 5)podľa farbenia Grama

Gramovo farbenie


Gramovo farbenie
Gramovo farbenie

 • Diferenciačné farbenie založené na sfarbení gram-pozitívnych a gram-negatívnych buniek baktérií.

 • Rozdiel medzi týmito dvoma bunkami je predovšetkým v ich bunkovej stene.

 • Bunkové steny G+ baktérií majú oveľa hrubšiu vrstvu peptidoglykánu ako bunkové steny G- baktérií.

 • G- bunky majú vo vonkajšej bunkovej stene aj množstvo lipidov.


Prokariotyck organizmy

Vibrio cholerae - Cholera

Legionella pneumophila

Escherichia Coli

Thiomargaria namibiensis – najväčšia baktéria

LISTERIA monocytogene - Listéria

Mycobacterium tuberculosis


Aktinomyc ty
AKTINOMYCÉTY

 • Bohato rozvetvené, vláknité štruktúry.

 • Sú schopné tvoriť mycélium (podhubie).


Pod a zdroja uhl ka
Podľa zdroja uhlíka

 • autotrofné druhy – zdrojom uhlíka je CO2

 • heterotrofné druhy – zdrojom uhlíka sú organické látky


Pod a z skavania energie
Podľa získavania energie

 • fototrofné druhy – energiu získavajú zo svetla, sú schopné fotosyntézy (majú farbivá [chlorofyly] umožňujúce premenu svetelnej energie na chemickú)

 • chemotrofné druhy – energiu získavajú oxidáciou substrátu atmosférickým kyslíkom


Pod a z vislosti na kysl ku
Podľa závislosti na kyslíku

 • aeróbne druhy – pre svoju existenciu potrebujú O2

 • anaeróbne druhy – dokážu žiť v prostredí bez O2

 • fakultatívne anaeróbne druhy – prispôsobia sa životu za prítomnosti, aj neprítomnosti kyslíka


Pod a zdroja dus ka
Podľa zdroja dusíka

 • amonizačné druhy – zabezpečujú rozklad bielkovín na plynný dusík N2

 • nitrifikačné druhy – zabezpečujú oxidáciu NH4+ na dusitany (Nitrosomonas)

 • nitratačné druhy – zabezpečujú oxidáciu dusitanov na dusičnany (Nitrobacter)

 • nitrogénne druhy - sú schopné pútať vzdušný dusík do anorganických zlúčenín dusitanov (Azobacter, Rhizobium)


Pod a sfarbenia grama
Podľa sfarbenia grama

 • G – pozitívne G+ - farbia sa anilínovými farbami na fialovo

 • G – negatívne G-- farbia sa anilínovými farbami na červeno