mitoza i mejoza
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mitoza i mejoza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Mitoza i mejoza - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Mitoza i mejoza. mgr Ilona Marciniak. Mitoza. Zachodzi w komórkach somatycznych, Obejmuje jeden podział, Powstają 2 komórki potomne, Liczba chromosomów po podziale jest taka sama jak wyjściowa. Cykl komórkowy. Interfaza. Kariokineza. Cytokineza. G2. G1. S. Cykl komórkowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mitoza i mejoza' - sorena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mitoza i mejoza

Mitoza i mejoza

mgr Ilona Marciniak

mitoza
Mitoza
 • Zachodzi w komórkach somatycznych,
 • Obejmuje jeden podział,
 • Powstają 2 komórki potomne,
 • Liczba chromosomów po podziale jest taka sama jak wyjściowa.
cykl kom rkowy
Cykl komórkowy

Interfaza

Kariokineza

Cytokineza

G2

G1

S

cykl kom rkowy1
Cykl komórkowy
 • to okres trwający od momentu powstania komórki do końca podziału tej komórki na komórki potomne
slide5
Faza G1- wzmożona synteza białek budulcowych i enzymatycznych, synteza RNA (faza wzrostu komórki).
 • Faza G0- komórka zostaje wyłączona z cyklu komórkowego, różnicuje się na komórki specjalistyczne.
 • Faza S- replikacja DNA (w jądrze komórkowym) i synteza histonów (w cytoplazmie)- podwojenie chromosomów (które pozostają niewidoczne).
 • Faza G2- synteza białek potrzebnych do budowy wrzeciona kariokinetycznego, przygotowanie do podziału.
przebieg mitozy
Przebieg mitozy
 • Profaza
 • Metafaza
 • Anafaza
 • Telofaza
slide7
Profaza- spiralizacja i kondensacja nici chromatynowych prowadzi do wyodrębnienia się chromosomów, z których każdy składa się z dwóch chromatyd połączonych centromerem. Pod koniec profazy znikają: jąderko i otoczka jądrowa. Zaczynają się organizować mikrotubule wrzeciona podziałowego.
slide9
Metafaza- chromosomy układają się centromerami w płaszczyźnie równikowej komórki wrzeciona kariokinetycznego
slide11
Anafaza- następuje podział centromerów, nici wrzeciona skręcają się i chromosomy potomne wędrują do przeciwległych biegunów komórki (jako chromosomy potomne).
slide13
Telofaza- Oba zespoły chromosomów potomnych zostają otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.
mejoza
Mejoza
 • Podział zachodzi w komórkach macierzystych gamet (u zwierząt) i zarodników (u roślin),
 • Obejmuje dwa cykle podziałowe,
 • Z jednej komórki macierzystej powstają cztery komórki potomne,
 • Komórki potomne mają zredukowaną liczbę chromosomów o połowę (z 2n do n).
slide16
Profaza I (leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza)
 • Metafaza I
 • Anafaza I
 • Telofaza I
 • Profaza II
 • Metafaza II
 • Anafaza II
 • Telofaza II
profaza i
Profaza I
 • Leptoten- chromosomy wyodrębniają się jako długie cienkie nici,
 • Zygoten- łączenie chromosomów homologicznych (tworzą się biwalenty, albo tetrady chromatyd),
 • Pachyten Zachodzi zjawisko crossing-over,
 • Diploten- następuje skracanie i częściowe rozdzielanie się chromosomów, widoczne są chiazmy.
 • Diakineza- skrócenie i zgrubienie chromosomów w biwalentach, zanika otoczka jądrowa i jąderko. Tworzy się wrzeciono podziałowe.
metafaza i
Metafaza I
 • Ostateczne formuje się wrzeciono podziałowe, biwalenty układają się w płaszczyźnie równikowej komórki.
 • Włókienka wrzeciona kariokinetycznego łączą się z centromerami.
anafaza i
Anafaza I
 • Skracanie się wrzeciona podziałowego powodje rozejście się chromosomów homologicznych do naprzeciwległych biegunów komórki.
telofaza i
Telofaza I
 • Zanika wrzeciono podziałowe,
 • Chromosomy na przeciwległych biegunach zostają otoczone otoczką jądrową,
 • Chromosomy ulegają częściowej despiralizacji
 • Następuje cytokineza.
profaza ii
Profaza II
 • Chromosomy ulegają kondensacji
 • Zanika otoczka jądrowa
metafaza ii
Metafaza II
 • Organizuje się wrzeciono podzialowe (zwykle prostopadle do pierwszego podziału),
 • Chromosomy z wyodrębnionymi chromatydami układają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego.
anafaza ii
Anafaza II
 • Podział centromerów.
 • Nici wrzeciona skracają się i chromatydy jako chromosomy potomne wędrują do przciwległych biegunów komórki.
telofaza ii
Telofaza II
 • Wokół czterech grup chromosomów odtwarzają się otoczki jądrowe,
 • Powstają jąderka,
 • Chromosomy ulegają despiralizacji.
zadanie domowe
Zadanie domowe
 • Podaj znaczenie procesu crossing-over
 • Skonstruuj tabelę, w której porównasz mitozę i mejozę.