regnskapskurs store foreninger
Download
Skip this Video
Download Presentation
REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER. Kontrollmiljø Budsjett Hva er et regnskap? Hvorfor regnskap? Regnskapets interessenter Oppbygning. Regnskapsrutiner Avstemming Kontering / billagsføring Kontoplan Oppgjør Teoretisk og fysisk lager. Innhold – Kurskveld 1. Kontrollmiljø.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER' - sonya-berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innhold kurskveld 1
Kontrollmiljø

Budsjett

Hva er et regnskap?

Hvorfor regnskap?

Regnskapets interessenter

Oppbygning

Regnskapsrutiner

Avstemming

Kontering / billagsføring

Kontoplan

Oppgjør

Teoretisk og fysisk lager

Innhold – Kurskveld 1

Regnskapskurs SiO

kontrollmilj
Kontrollmiljø
 • Kontrollmiljøet.
 • Ryddig økonomi.

Regnskapskurs SiO

hvordan utforme et regnskap
Hvordan utforme et regnskap?
 • Regnskapets interessenter.
 • Interne - Medlemmer av foreningene.
 • Eksterne – Kulturstyret, moderorganisasjoner, leverandører.

Regnskapskurs SiO

regnskap form l
Regnskap: Formål
 • Hva forteller et regnskap oss?

Regnskapskurs SiO

regnskap metode
Regnskap: Metode
 • Dobbelt bokholderi
 • Gir betryggende kontroll over økonomien.
 • Kredit
  • Ut
  • Kapitalanvendelse
  • ”Minus”
 • Debet
  • Inn
  • Kapitalanskaffelse
  • ”pluss”

Regnskapskurs SiO

regnskap
Regnskap
 • Et regnskap skal være:
  • Forståelig
  • Systematisk satt opp.
 • Ikke pose m/ kvitteringer og en kontoutskrift.

Regnskapskurs SiO

regnskap1
Regnskap
 • Inngående balanse.
 • Utgående balanse.

Regnskapskurs SiO

hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner
Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner?
 • Oversikt over hvor mye penger man har.
 • Hvor penger brukes, og hvor de tjenes.
 • Virker preventivt mot svinn.
 • Hjemmel i lov.
 • Kulturstyret krever det i søknad til kulturstyret .

Regnskapskurs SiO

regnskapsrutiner
Regnskapsrutiner
 • Regnskapet er en grunnleggende beslutningsfaktor.
 • Avgjørelser har økonomiske implikasjoner.
 • Regnskapet gir organisasjonen større handlefrihet .

Regnskapskurs SiO

regnskapsrutiner1
Regnskapsrutiner
 • Ryddig kontor.
 • Samle inn alle bilag.
 • Forsvarlig oppbevaring.
 • Dokumentasjon av regnskapsrutiner.

Regnskapskurs SiO

skjemaer
Skjemaer
 • Skjemaer for å standardisere rutiner.
 • Mange brukere – Enkle skjemaer
 • Få bruker – Mer spesifiserte skjemaer.
 • Brukerne må få opplæring.

Regnskapskurs SiO

hva er et budsjett
Hva er et budsjett?
 • Forventede økonomiske transaksjoner i en gitt periode fremover i tid.
 • Budsjetters grunnlag.
 • Realistisk og pålitelig
 • Oppfølging.
 • Godkjennelse av styret / generalforsamling

Regnskapskurs SiO

gangen i et regnskap
Gangen i et regnskap

Transaksjoner

Tilhørende

bilag

Godkjenning/

autorisasjon

Avstemming/

Rapportering

Kontering

Registrering

Regnskapskurs SiO

transaksjoner
Transaksjoner
 • Faktura
 • Overføring
 • Salg
 • M.m.
 • Fullstendighet og eksistens.

Regnskapskurs SiO

bilag
Bilag
 • Godkjent bilag.
 • Spesifikasjoner.
 • Kvitteringskildring.
 • Oppbevaring.

Regnskapskurs SiO

godkjenning autorisasjon
Godkjenning / autorisasjon
 • Disposisjonsrett.
 • Godkjenne betalinger.
 • Arbeidsfordeling.
 • Økonomiske misligheter.

Regnskapskurs SiO

kontering
Kontering
 • Fordeling av beløp.
 • Debet og kredit.
 • Alle konteringer går i null.
 • Foreningens kontoplan

Regnskapskurs SiO

kontoplan
Kontoplan
 • Regnskapets grunnmur.
 • Logiske og hensiktsmessige grupper
 • Kontokodeklasser.
 • Kontokodegrupper.
 • Kontokode
 • Angir detaljeringsgraden til regnskapet.
 • NB! Tenk på brukerne.

Regnskapskurs SiO

kontokodeklasser
Kontokodeklasser

Balanse 1. Eiendeler

Balanse 2. Egenkapital og gjeld

Resultat 3. Driftsinntekter

Resultat 4. Varekostnader

Resultat 5. Lønnskostnader

Resultat 6.-7. Andre driftskostn.

Resultat 8. Øvrige innt. og kostn

Regnskapskurs SiO

registrering
Registrering
 • Registrering.
 • Unikt billagsnummer
 • Endringer gjøres på nytt billag

Regnskapskurs SiO

avstemming
Avstemming
 • Avstemming.
 • Avdekke feil.
 • Rette opp feil.

Regnskapskurs SiO

rapportering
Rapportering
 • Til styret.
 • Til foreningen.
 • Til eksterne.
 • Endelig rapport.

Regnskapskurs SiO

resultatregnskap
Resultatregnskap
 • Resultatet av foreningens drift.
 • Saldobalanse.

Regnskapskurs SiO

oppstilling av resultatregnskapet
Oppstilling av resultatregnskapet

+ Salgsinntekt

+ Annen driftsinntekt

- Varekostnad

- Annen driftskostnad

+ Renteinntekt

- Rentekostnad

= Årsresultat

Regnskapskurs SiO

lager
Lager
 • Varelager
 • Varebeholdning.
 • Teoretisk lager.
 • Fysisk lagerbeholdning
 • Svinn.

Regnskapskurs SiO

aktuelle linker
Aktuelle linker
 • http://www.lovdata.no/all/hl-19770513-035.html
  • Regnskapsloven
 • http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm
  • Norsk Standard kontoplan for organisasjoner.
 • http://www.spor-oss.no/kap4/kap42.html
  • Div. Spørsmål og svar om mva.
 • http://www.hio.no.contnent/view/full/14422
  • Fagsider om regnskap
 • http://www.sticos.no
  • Fagside om mva. og annet snacks

Regnskapskurs SiO

sio l ringsmilj inviterer
SiO Læringsmiljø inviterer
 • Nettverk
  • Økonominettverk
  • Kompetanseoverføring
 • Infotimen
  • Informasjon til bestemte grupper
  • Avgrensede temaer
  • Direkte invitasjoner

Regnskapskurs SiO

sio l ringsmilj
SiO læringsmiljø

Postboks 94, 0314 Oslo

Besøksadresse:

Idrettsbygningen (V Fredrikkebygget) Blindern

Inngang bakside som vender ut mot HF – Bygget

Telefon: 22596800 Direkte: 22853374

www.sio.uio.no/aktiv

Regnskapskurs SiO

sio inviterer til infotime
SiO inviterer til infotime

Regnskapskurs SiO

konominettverk
Økonominettverk
 • Nettverk
 • I tillegg til tiltak som kurs, temakvelder og infotimer ønsker SiO-Læringsmiljø å styrke kompetanseoverføringen mellom aktive i studentforeninger ved å opprette enkelte nettverksgrupper mellom aktive innen samme type verv. Det vil bli etablert tre nye nettverk: Tidsskriftnettverket, Økonominettverket og PR-nettverket.
 • Dersom du som økonomiansvarlig ønsker å bli aktiv i økonominettverket kan du skrive deg opp på en liste hos kursleder på dette kurset eller du kan ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og gi oss beskjed. SiO-Læringsmiljø er ikke direkte involvert i driften av nettverkene, men vil ha oversikt over når og hvor de møtes.

Regnskapskurs SiO

ad