Download
1 loha n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.ÚLOHA PowerPoint Presentation

1.ÚLOHA

211 Views Download Presentation
Download Presentation

1.ÚLOHA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1.ÚLOHA NAPÍŠ PERNICE, PO KTORÝCH SA PÍŠE ä B M P V

  2. 2.ÚLOHA • PREČO SA TAK VOLAJÚ?

  3. 3.ÚLOHA • 46 PÍSMEN NAZÝVAME... ABECEDA

  4. 4.ÚLOHA • DOPLŇ CHÝBAJÚCU ABECEDU • A Á – B C Č - - - - E É – G - CH ä d ď dzdž f h

  5. 5.ÚLOHA • Odhaľ chyby • A Á A V C Ć S Ď Z Ž E É K G H CH ä D B Č DZ Dž F