html5-img
1 / 5

Travelling Tokyo the Avanti Group way

Business soaring for gamle skolen reisebyråer av

Download Presentation

Travelling Tokyo the Avanti Group way

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Travelling Tokyo the Avanti Group way Website at www.avantigroupinc.com Business soaring for gamle skolen reisebyråer

  2. Travelling Tokyo the Avanti Group way Internettdrepeikkeavreisebyråettross alt. Klassiskreiseselskaperskulleværedødogbegravetsomnettstedersom Expedia og Trip Advisor la reisendegjøre sine egne, oftebilligere, ordninger. Men full-service byråerbestillerflereturer, catering tilreisendevilligtil å betale en ekspert å utvikle smart reiseruter. Vedtradisjonellereisebyråerøkt 11 prosent de siste fire årene, ifølge Airlines rapportering Corp Boston ekspansjoner i gang for flerereisebyråer. Faktisk, David og Carol Greenfield vanligvisplanlegger sine ferierpåInternett. Men når Newton paretvalgte Japan for deresferie i desember, de innså at de trengtemerenn en mus å fulltutoppleve en fremmedkulturogovervinnespråkbarrieren.

  3. Travelling Tokyo the Avanti Group way De nådde ut til Audley reise, et britisk selskap som spesialiserer seg på tilpassede turer. Audley åpnet sin første amerikanske kontor på North Washington Street i Boston i mars."Det var utrolig hvordan kunnskapsrik de var og hvor nøyaktig de lagt ut denne planen,"sa David Greenfield, 67. Tradisjonelle tjenester kan variere fra standardgruppe turer med forhåndsbestemte reiserutene til ferier i som tilsynelatende hvert minutt detalj sett, til å levere bilder av tegn i utenlandske undergrunnsbaner. Mange reisebyråer og guider har arrangementer med hoteller, guider og selskapene i dagsturer og kan gå god for opplevelsen- eller svare problemer. (Disse selskapene vanligvis mottar en provisjon fra operatører sine kunder bruker.)

  4. Travelling Tokyo the Avanti Group way Tradisjonelle tjenester kan variere fra standardgruppe turer med forhåndsbestemte reiserutene til ferier i som tilsynelatende hvert minutt detalj sett, til å levere bilder av tegn i utenlandske undergrunnsbaner. Mange reisebyråer og guider har arrangementer med hoteller, guider og selskapene i dagsturer og kan gå god for opplevelsen- eller svare problemer. (Disse selskapene vanligvis mottar en provisjon fra operatører sine kunder bruker.) Vekst i reisebyrå virksomheten drives av baby boomers, som Greenfields, leter etter en mer oppslukende opplevelse fra sine ferier og kunne betale for den. En to-ukers Audley tur til Japan utenom sesongen starter på rundt $3000 per person, uten airfare, men inneholder noen hotellopphold og måltider, guidede tjenester, lokal transport og andre tjenester.

  5. Travelling Tokyo the Avanti Group way Jevn virksomheten har ikke bare spørsmål om flere reise selskaper å utvide sine kontorer i Boston, men også å tilby flere destinasjoner. Grand Circle Travel Corp, som tilbyr gruppeturer målretting forbrukere i 50-årene og eldre, har lagt til mer enn 70 ansatte i Boston siden 2012. Firmaet rapporterer en kraftig økning i baby boomers deltar i liten gruppe reise ekskursjoner tilbys av sine oversjøiske Opplevelsesreiser enhet. I 2013 deltok eventyr enheten 40,270 reisende; årets Grand sirkel forventer 49 000 kunder og har lagt ni turer til tilbudene, inkludert Sicilia, Indonesia og Brasil. I det siste tiåret, har virksomhet på oversjøiske Opplevelsesreiser hoppet 67 prosent. Source: http://www.bostonglobe.com/business/2014/07/06/travelagencies/mJRrfh5E4fgQ6OKRmbx2oJ/story.html

More Related