slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

MCE Konferencia 2008 A kontrolling gyakorlata. A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében. Herczeg László Gazdasági Főigazgató Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében' - soleil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MCE Konferencia 2008 A kontrolling gyakorlata

A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controlling rendszere az egyesülés és az EGIR bevezetésének tükrében

Herczeg László

Gazdasági Főigazgató

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide2

Tartalomjegyzék

 • Nyugat-magyarországi Egyetem bemutatása
 • A felsőoktatási intézmények gazdálkodásának sajátosságai
 • A NymE irányítási és belső allokációs rendszerének bemutatása
 • Az egyetem által alapított gazdasági társaságok szerepe, felügyelete
 • Egységes Gazdálkodási Informatikai Rendszer (EGIR)
 • A controlling rendszer működése az egyetemen, hiányosságok, jövőbeni elképzelések
 • Bevételszerzési stratégiák

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide3

Nyugat-magyarországi Egyetem

 • Hallgatói létszámát tekintve az ország 5. legnagyobb egyeteme
 • 2 régió, 3 megye, 5 város, ebből 4 megyei jogú város
 • ún. hálózatos (több városban működő) egyetem

Fordulópontok:

2000. január 1.

Integráció

Új Ftv.

2006. március 1.

2008. január 1.

egyesülés

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide15

Rektor

Gazdasági főigazgató

Titkárság

Általános és gazdasági főigazgató-helyettes

Műszaki gazdasági főigazgató-helyettes

Humán Erőforrás Gazdálkodási Csoport

Beruházási és Vagyongazdálkodási Csoport

Pénzügyi, Számviteli és Pályázati elszámolási Csoport

Üzemfenntartási Csoport

Költségvetési és Elemzési Csoport (Controlling)

Gazdasági Irodák

Győr

Mosonmagyaróvár

Székesfehérvár

_______ Irányítási jogosultság

----------- Szakmai irányítás

Gazdasági Főigazgatóság Szervezeti felépítése

SEK gazdasági Igazgatóság

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide16

Hallgatói létszám alakulása

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide17

Alkalmazotti létszám alakulása

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide18

Előirányzat és teljesítés alakulása

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide19

Kiadások és bevételek összetételének alakulása

Bevételek

Kiadások

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide20

Felsőoktatási intézmények gazdálkodásának sajátosságai

Központi költségvetési szerv

Speciális szabályok, lehetőségek

az új Ftv. eredményeképpen

 • Kötelező kincstári számlavezetés
 • Előirányzat gazdálkodás
 • Pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvezetés
 • Kötött létszámgazdálkodás
 • Kjt. hatálya alá tartozás
 • Nagyfokú autonómia („házon belül”)
 • Kiemelt előirányzatok közötti szabad átcsoportosítás
 • Elvi hitelfelvételi lehetőség (jogszabály hiány PM)
 • Saját bevételek feletti szabad rendelkezési jog
 • Értékpapír vásárlási lehetőség (állampapír MÁK)
 • Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás korlátlan
 • Vagyon gazdálkodásban szabadabb hatáskör (MNV Zrt., helyzet még nem egyértelmű)
 • Gazdasági társaságok alapításának lehetősége

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide21

NymE belső allokációs rendszere

 • Lépések:
 • Integráció teljes körű végrehajtása a gazdasági területen
 • A földrajzi távolság miatt is decentralizált ún. keretgazdálkodás bevezetése

Belső allokációs rendszer változásai

 • 2000-2002. Költségvetési támogatás automatikus továbbosztása, keretgazdálkodás
 • 2003-2004. Alulról építkező, ún. „bázis alapú” költségvetési támogatás felosztás (hátránya: nem ösztönöz hatékonyságra)
 • 2005-2008. Költségvetési elvek elfogadtatása az előző gazdasági év végén, az eredeti költségvetési támogatás felosztása részjogkörű és keretgazdálkodó egységekre

Főbb elvek:

 • költségvetési támogatás terhére foglalkoztatottak személyi juttatása és járulékainak finanszírozása költségvetési támogatásból
 • kiegészítő egyetemi tanári támogatás 1500 eFt/év/fő
 • tartalékalapok képzése: Stratégiai, Biztonsági, Fejlesztési Tartalékalap
 • közoktatási intézmények kiegészítő támogatása
 • PPP terhek közel 50%-ának költségvetési támogatásból történő finanszírozása (PPP tartalék képzése)

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide22

Felügyeleti szerv által biztosított támogatás

Funkcionális osztályozás szerint

Hallgatói előirányzat

Képzési

támogatás

Közgazdasági osztályozás szerint

Képzési, tudományos, fenntartói támogatás

Tudomá-nyos

támogatás

Speciális programok támogatása

- állandó elemek

- változó elemek

Számított normatív támogatás terhére tartalékalapok képzése

Fenntartói

támogatás

Rendelkezésre álló funkcionális költségvetési támogatás meghatározása

Közoktatási intézmények költségvetési támogatása

végleges

Részjogkörű, és keretgazdálkodó szervezeti egységek, tartalékalapok költségvetése

Tartalékok (Stratégiai és Biztonsági)

PPP tartalék

Eredeti költségvetési támogatás felosztás 1.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide23

Biztosított költségvetési támogatás

Alapfeladat ellátásához szükséges létszámösszetétel meghatározása (költségvetési támogatás terhére foglalkoztatottak)

Összevetés

Személyi juttatás és járulékainak meghatározása

A működéshez szükséges költségvetési támogatás

Eredmény

Működés finanszírozható

Hiány

Többlet

A működéshez szükséges forráshiány előteremtésének lehetőségeinek meghatározása:

  • Létszámcsökkentés,
 • Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás,
 • Bevételszerzés, stb.

Működés nem finanszírozható (intézkedési terv készítési kötelezettség előírása)

Eredeti költségvetési támogatás felosztás 2.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide24

A belső allokációt befolyásoló tényezők

Saját bevételek kezelése

RH és GF működésére 10 % „elvonás”

képzési, tudományos és fenntartói támogatásból

 • teljes egészében az érintett kart illeti (nincs jogszabályon túli elvonás)
 • a Karok egy része nem élt, vagy minimális mértékben az elvonással (szabályozás: min. 10-15-20 %)
 • „gazdátlan” kiadások központra terhelése
 • feladatok bővülését nem követi

Tartalékalapok képzése

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide25

Problémás területek

KNTSZE

Átoktatás

Karokhoz nem tartozó szervezeti egységek

 • Integráció hiánya oktatási területen,
 • „átoktatási terhek” miatt új oktatási egységek létesítése
 • párhuzamosságok
 • Központi Könyvtár és Levéltár
 • Informatikai Központ
 • Kollégiumok
 • Üzemfenntartás

4 városban, funkcionális működés

PPP projektek

2007. évtől „új pénzügyi teher”, finanszírozási tétel

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide26

PPP projektek

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide27

Pénzügyi teher

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide28

Intézményi forrás összetevői

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide29

Saját tulajdonú Kft. alapítás

„”kényszer”, megtakarítás céljából létrehozott PPP-hez kapcsolódó

Projekthez kapcsolódóanalapított

Universitas Fidelissima Kft.

kollégium és épület fenntartás-üzemeltetés

Pannon Famulus Kft.

kollégium és szálloda működtetés

NymE KKK non-profit Kft.

NymE ERFARET non-profit Kft

Eredmények

jelentős költségmegtakarítás az egyetemnek

tulajdonosi szemlélet nagyfokú érvényesülése

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

egys ges gazd lkod si informatikai rendszer

Egységes Gazdálkodási Informatikai Rendszer

EVIR

---

Pályázatkezelő

.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

f bb m rf ldk vek
Főbb mérföldkövek

NymE EGIR

bevezetés lezárása,

Support

2008. december 31.

2008. július

2007. december

Első gazdasági év zárása

NyME

EGIR bevezetés

SIKER !!????

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

egy ttm k d si modell
Együttműködési modell
 • HW -szerver +végfelh. gépek
 • SW - UNIFACE Poliserver,
 • UNIFACE server, Oracle
 • adatbáziskezelő licencek
 • Hálózat
 • EGIR licensz
 • térítésmentesen

Infrastruktúra

biztosítása

 • Helyzetelemzés,
 • Paraméterezés,
 • Oktatás,
 • EGR-VIR-Pályázatkezelő testreszabás,
 • Telepítés, Állományfeltöltés,
 • Élesüzem indítása
 • Projektmenedzsment
 • Tárgyi feltételek
 • Személyi feltételek –
 • Projektvezető,
 • Kulcsfelhasználók

EGIR bevezetése

Egyszeri díj ellenében

 • SLA nyomonkövetés

EGIR support

Havi átalánydíj ellenében

 • Rendszergazda
 • Kulcsfelhasználók
 • Jogszabálykövetés,
 • Szoftverfejlesztés,
 • Támogatás,
 • Oktatás
 • Projektmenedzsment
 • Rendszergazda
 • Kulcsfelhasználók
 • Igény szerint Egyedi fejlesztés

EGIR egyedi fejlesztés

Egyedi megállapodással

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide33

Egységes Gazdálkodási Informatikai Rendszer (EGIR)

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide34

Egységes Gazdálkodási Rendszer

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide35

Egységes Gazdálkodási Rendszer

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide36

Egyetemi Vezetői Információs Rendszer

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide37

Pályázatkezelő és nyomonkövető rendszer

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide38

A rendszerek workflow vezérlése

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide39

Controlling rendszer működése az Egyetemen

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide40

Controlling rendszer működése az Egyetemen

Az Egyetem képzési- és működési tevékenységének igazgatási-, ügyviteli feldolgozása során nagymennyiségű adat keletkezik, melynek megbízható, pontos és gyors kezelése jelentős feladatot jelent.

Szükséges az információellátás és az információkhoz való hozzáférés biztosítása, hogy

 • az intézmény rugalmasan tudjon igazodni a környezet dinamikus változásához;
 • gyors áttekintést kapjunk a működés különböző területeit jellemző adatokról, belső összefüggésekről;
 • rendelkezzen adatokkal a szervezeti teljesítmény optimalizálásához szükséges ok-okozati összefüggésekről
 • csökkenjenek a szervezet működésével kapcsolatos adminisztratív költségek;
 • összességében a menedzsment, a szervezet valamennyi funkcióját és működésének valamennyi területét, folyamatát is ellenőrzés és kontroll alatt tarthassa.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide41

Eredeti költségvetés felosztása

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide42

Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 1.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide43

Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 2.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide44

Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 3.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide45

Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 4.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide46

Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 5.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide47

Információs jelentések (havi, negyedéves, féléves, éves) 6.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide48

A controlling rendszer továbbfejlesztése

Szükséges, egy olyan integrált vezetői információs rendszer alkalmazása, amely a rendelkezésre álló „adattár” figyelembevételével, bővítésével:

 • kielégíti határidőre a különböző szintű vezetőkinformációigényét,
 • hatékonyan támogatjaa döntéshozatali folyamatokat,
 • optimalizálja az adatgyűjtést, feldolgozást, lekérdezést,
 • előre meghatározott mutatók, mérőszámok alakulásait vizsgálja,
 • segíti a tervezési, finanszírozási prognózisok területét,
 • a vezetői szinteket segíti a stratégia kialakításában.

A controlling rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok:

 • Megfelelő gazdálkodási rendszer kifejlesztése, alkalmazása, mely a kialakított folyamatokat támogatja.
 • Stratégiai controlling-rendszer megszervezése.
 • Operatív controlling tervezési, terv/tény elemzése, valamint információs rendszerének továbbfejlesztése.
 • Szervezeti struktúra átalakítása.
 • Controlling szabályzat elkészítése, amely tartalmazza a felelősségi rendszert.

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide49

A bevételszerzési stratégiák, a felhasználás, valamint az érdekeltségi rendszer(IFT részlet)

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide50

A bevételszerzési stratégiák, a felhasználás, valamint az érdekeltségi rendszer(IFT részlet)

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.

slide51

Köszönöm a figyelmüket!

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17.