inspector colar general prof stelu a caraion edin a comisiei de dialog social iunie 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inspector școlar general prof. Steluța CARAION Ședința Comisiei de Dialog Social – iunie 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Inspector școlar general prof. Steluța CARAION Ședința Comisiei de Dialog Social – iunie 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 2013-2014 propuneri pentru anul școlar 2014-2015. Inspector școlar general prof. Steluța CARAION Ședința Comisiei de Dialog Social – iunie 2014. Lisabona 2000 – Bruges 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inspector școlar general prof. Steluța CARAION Ședința Comisiei de Dialog Social – iunie 2014' - solada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inspector colar general prof stelu a caraion edin a comisiei de dialog social iunie 2014
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

2013-2014

propuneri pentru anul școlar 2014-2015

Inspector școlar general

prof. Steluța CARAION

Ședința Comisiei de Dialog Social – iunie 2014

lisabona 2000 bruges 2010
Lisabona 2000 – Bruges 2010

2000 - Lisabona: Europaceamaidinamicaeconomiebazatapecunoastere

2002 - Copenhaga: ProgramulEducatiesiFormare 2010

2004 - Maastricht: Consolidareaparteneriatelorpentrueducatiesiformare

2005 – Dezvoltareaparteneriatelorpentrucrestereaeconomicasi a locurilor de muncasiliniiledirectoarepentruocupare in Europa

2006 - Helsinki: Implicareaactiva a tuturoractorilorpentrucrestereacalitatiisiatractivitatiiprogramelor de formareprofesionala

2007 – Cadrul European al Calificarilorpentruinvatareape tot parcursulvietii (EQF)

2008 - Bordeaux: Imbunatatirearelatieidintresistemele de formareprofesionalasipiatamuncii

lisabona 2000 bruges 20101
Lisabona 2000 – Bruges 2010
 • 2008 – Cadrul Strategic European pentrucooperare in domeniuleducatieisiformariiprofesionale
 • 2009 – Cadrul de Referinta European pentruAsigurareaCalitatii (EQARF)
 • 2009 – Sistemul European de CrediteTransferabilepentruformareprofesionala (ECVET)
 • 2009 – Noicompetentepentrunoilocuri de munca: anticipareasicorelareanevoilor de formare cu cerintelepieteimuncii (New skills for new jobs)
 • 2010 – Bruges EvaluareaimplementariiprocesuluiCopenhagasistabilireadirectiilorstrategicepentruperioada 2010 – 2020, in contextulcadrului strategic europeanpentrucooperare in domeniuleducatieisiformariiprofesionale
unde ne aflam
Unde ne aflam?

Contextul demografic - se reţin implicaţiile severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică, de care trebuie să se ţină cont în planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung.

Raportul număr elevi/număr norme didactice, relativ scăzut în prezent, poate deveni critic din perspectiva declinului demografic şi a finanţării per elev – presează în favoarea măsurilor de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul unor reţele de şcoli şi/sau constituirea de consorţii de şcoli.

unde ne aflam1
Unde ne aflam?

Resurele umane din ÎPT

Măsurile privind perfecţionarea/formarea/dezvoltarea profesională în viitor a personalului didactic din şcolile ÎPT trebuie să vizeze:

competenţele metodice (v. noile cerinţe şi schimbările introduse prin reformele din ÎPT);

actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic.

Resursele materiale şi condiţiile de învăţare. Situaţia bazei materiale a unităţilor şcolare din ÎPT reprezintă o problemă prioritară, din perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale elevilor, standardelor de pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev:

necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi de dotare cu echipamente de laborator şi instruire practică (cu precădere la Liceul Tehnologic din Fundulea – pentru toate calificările, la Liceul Tehnologic „Alexandru Odobescu” din Lehliu-Gară - pentru domeniile turism şi alimentaţie şi electric, Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” din Călărași.

unde ne aflam2
Unde ne aflam?

Nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, în special în ceea ce priveşte o parte din elevii care provin din mediul rural şi din medii dezavantajate - începând cu competenţele de bază (matematice, de comunicare, etc.) şi continuând cu competenţele de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de probleme, de relaţionare interpersonală, etc. - necesită din partea şcolilor un efort sporit având în vedere:

învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual;

programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate);

facilitarea unor trasee individualizate de formare etc.

care sunt provocarile
Care suntprovocarile?

Raportul OECD ( Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică )din 2009 “Learning for Jobs”

 • Globalizarea
  • Factorii de productie: resurse in scadere, costuri de munca in crestere – nevoie de investitii in dezvoltareacapitaluluiuman
 • Schimbariledemografice
  • Monitorizareasiutilizareadatelorpentruadaptareaofertei de formareprofesionala in perspectivainvatariipe tot parcursulvietii
 • Migratiapopulatiei
  • Adaptareasistemelor de educatiesiformarepentruintegrareamigrantilor
 • Progresultehnologicsicompetentelenecesarepentrupiatamuncii
  • Cum asiguramnoilecompetentecerute de piatamuncii
  • Cum asiguramdobandireacunostintelornecesarepentruinovare
care sunt provocarile1
Care suntprovocarile?

Recomandarea CE din 2009 privindanticipareasicorelareanevoilor de formare cu cerintelepieteimuncii “New skills for new jobs”

Necesitateaactualizariicompetentelor la toatenivelurile de calificarepentruasigurareacompetitivitatiisicresteriieconomicepetermen lung

Necesitatea de noicompetentesicalificaripentru a face fataschimbarilortehnologice, globalizariisiimbatraniriipopulatiei

Promovareamobilitatiiocupationale, sectorialesigeografice a celor care invatasi a fortei de muncapentru a raspunde rapid cerintelorpieteimuncii

cum raspundem provocarilor
Cum raspundemprovocarilor?
 • Parteneriate active:
 • Indentificarea nevoilor pietei muncii
 • Elaborarea ofertei educationale pentru a raspunde nevoilor specifice
 • Calitatea procesului de educatie si formare
  • Stagii de pregatire practica
  • Orientarea si consilierea in cariera profesionala
  • Pregatirea profesorilor, a formatorilor si a tutorilor de practică
priorit i propuse pentru realizarea obiectivelor dezvolt rii ipt la orizontul anului 2015
PRIORITĂȚI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII IPT LA ORIZONTUL ANULUI 2015

ARMONIZAREA SISTEMULUI TVET CU PIAŢA MUNCII PE BAZĂ DE STUDII ŞI CERCETĂRI

ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL TVET PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE AL TINERILOR

DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR TVET DIN JUDET ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII

EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU TVET

DEZVOLTAREA SISTEMULUI TVET PRIN ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE TVET ALE JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE PROFESIONALĂ A TINERILOR

inte pe domenii pentru structura planurilor de colarizare jude ul c l ra i
Ţinte pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare- județul Călărași
slide12
PLANULDE ȘCOLARIZARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013-2014 –CLASA a X-a
slide13
PLANUL DE ȘCOLARIZARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CU DURATA DE

2 ANI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013-2014 –CLASA a XI-a

slide14
SITUAȚIA REALIZĂRII PROIECTULUI PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU

STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014

cerin e pentru un nv m nt profesional de calitate
Cerințe pentru un învățământ profesional de calitate

Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de coordonare pe baza colaborării şcolilor în reţea pentru optimizarea ofertei, având în vedere:

acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu

eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul în zonă

utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor

soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul următor de calificare, în condiţii de şanse egale (acces,calitate, varietate de opţiuni)

Se vor avea în vedere şi reperele de analiză rezultate din observaţiile punctuale privind structura ofertei pe domenii de pregătire şi calificări.

slide16
În anul 2007 LiceulTehnologic ,,Dan Mateescu” din Călărași a beneficiat de Proiectul ,,Campus Şcolar Tip I ”

Lipsa finanţării a determinat oprirea lucrărilor în luna decembrie 2008 și sperăm să fie reluate prin :

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

ad