Reuni de selectivitat
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

REUNIÓ DE SELECTIVITAT. CURS 2013 – 2014. 2n de batxillerat. MATRÍCULA DE LES PAU Convocatòria de juny: del 22 de maig al 2 de juny, al portal https://accesnet.gencat.cat Convocatòria de setembre: del 21 al 23 de juliol, al portal https://accesnet.gencat.cat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - snow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reuni de selectivitat
REUNIÓ DE SELECTIVITAT

CURS 2013 – 2014

2n de batxillerat


Reuni de selectivitat

MATRÍCULA DE LES PAU

 • Convocatòria de juny: del 22 de maig al 2 de juny, al portal https://accesnet.gencat.cat

 • Convocatòria de setembre: del 21 al 23 de juliol, al portal https://accesnet.gencat.cat

 • Els alumnes han de decidir definitivament de quines matèries de modalitat es volen examinar, ja sigui la de la fase comuna com les de la fase específica.

 • Una vegada realitzada la matrícula, han de fer el pagament corresponent (l’últim dia per a fer el pagament és el 2 juny) (23 de juliol, per als de setembre).


Reuni de selectivitat

DATES EXÀMENS DE SELECTIVITAT

(dimecres) 11 de juny – 8 de setembre

 • 8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’alumnat

 • 9.00 – 10.30 Llengua castellana i literatura

 • 11.00 – 12.30 Llengua catalana i literatura

 • 13.00 – 14.30 Mates. aplicades a les CCSS / Ciències de la Terra

 • 14.30 – 15.30 Descans

 • 15.30 – 17.00 Dibuix tècnic


Reuni de selectivitat

(dijous) 12 de juny – 9 de setembre

 • 8.30 – 10.00 Història o

  Història de la filosofia

 • 10.30 – 12.00 Llengua estrangera

 • 12.30 – 14.00 Matemàtiques / Llatí

 • 14.00 – 15.00 Descans

 • 15.00 – 16.30 Literatura castellana/

  Tecnologia industrial


Reuni de selectivitat

(divendres) 13 de juny – 10 de setembre

 • 8.30 – 10.00 Geografia / Física

 • 10.30 – 12.00 Cultura audiovisual / Grec / Biologia

 • 12.30 – 14.00 Economia de l’empresa/Química

 • 14.00 – 15.00 Descans

 • 15.00 – 16.30 Història de l’art / Electrotècnia

 • Nota: Hi ha un tribunal d’incidències per a atendre l’alumnat que, per motius de força major i justificats, no pugui realitzar els exàmens en aquests dies.

 • L’Institut estarà obert, el dilluns 16 de juny, per a resoldre i respondre els dubtes que l’alumnat tingui sobre els exàmens.

 • A final d’agost, la directiva trucarà a l’alumnat que s’hagi de presentar a les PAU de setembre, per aclarir, el dilluns dia 1, qüestions sobre les exàmens.


Reuni de selectivitat

Atenció:

 • Cada examen té una durada d’una hora i mitja.

 • Cada examen consta de dues opcions. L’alumne n’ha de triar només una i marcar l’escollida.

 • En alguns exàmens, al final, hi ha una part comuna, que tothom ha de respondre.

 • En les preguntes de resposta múltiple, les respostes errònies sempre descompten.


Qu cal portar
Què cal portar?

- DNI

- Full de matrícula impresa amb el segell del pagament de l’entitat bancària.

 • Material necessari per a fer cada examen.


Reuni de selectivitat

· Biologia, Economia de l’empresa, Matemàtiques,

Matemàtiques aplicades a les CCSS, Física, Química:

Calculadora (no les que permeten emmagatzemar text i transmetre informació).

· Tecnologia i Ciències de la Terra i del medi ambient:

- Regle o escaire d’uns 20 cm de llargada

- Transportador d’angles

- Llapis

- Llapis de colors

- Goma d’esborrar

- Calculadora (no les que permeten emmagatzemar text i transmetre informació).

· Dibuix tècnic:

- Material específic d’aquesta matèria.

· Llatí i Grec:

- Diccionari

- Apèndix gramatical annexat al diccionari.


Reuni de selectivitat

- Material general:

 • S’aconsella portar, com a mínim, dos o tres bolígrafs, que no siguin vermells ni verds.

 • Recordeu que els exàmens no es poden respondre en llapis, excepte els de les matèries que ho requereixin.

 • Per qualsevol dubte, consulteu el professor de la matèria.


Altres normes
Altres normes

* No es poden utilitzar mòbils o aparells electrònics (cal desconnectar-los).

* No es poden entrar apunts ni llibres. Les motxilles i bosses de mà seran desades en una vora de l’aula.

* No es pot sortir de l’aula mentre duri l’examen. En cas d’extrema necessitat, caldrà demanar-ho a l’examinador.

* No es pot marxar de l’examen fins que no hagi transcorregut mitja hora des de l’inici, excepte en el primer examen dels dos primers dies (castellà - filosofia o història) s’hi ha d’estar una hora, com a mínim. Recomanem aprofitar tota la durada prevista per a cada un dels exàmens.

* S’ha de mantenir silenci absolut i una adequada correcció personal.


Altres normes1
Altres normes

* Els exàmens són anònims. No es pot escriure el nom i cognoms ni posar cap tipus de senyal o marca; només cal adherir-hi les dues etiquetes o codis de barres per a identificar-se, que el tribunal lliurarà el primer dia.

* L’estudiant ha d’enganxar dues etiquetes en els requadres corresponents a cada un dels quaderns d’examen.

* Els quaderns d’examen s’han de lliurar etiquetats, encara que s’hagin deixat en blanc.

* El no-lliurament d’algun examen en la fase general comporta l’anul·lació del conjunt de les proves.

* El tribunal podrà expulsar l’alumnat que incompleixi alguna norma.


Recomanacions
Recomanacions

 • Cal utilitzar el vocabulari adient, fer una bona puntuació i l’expressió correcta.

 • Presentació neta, clara i amb marges. Cal evitar les ratllades.

 • Claredat conceptual, ordre lògic i rigor expositiu.

 • Convé justificar les respostes.

 • S’ha de mostrar capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits.


Valor de cada examen
Valor de cada examen

· Fase general:

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història o Història de la filosofia

Una matèria de modalitat de batxillerat

· Cada matèria val un 20 %.

· Cada exercici es valorarà de 0 a 10 punts.

· La mitjana, que ha de ser com a mínim d’un 4, es farà a partir de les notes dels cinc exàmens.

· La nota obtinguda en aquesta fase serà vàlida per sempre.


Fase espec fica
Fase específica

· Cada alumne pot examinar-se d’una, dues o, com a màxim, de tres matèries de modalitat, distintes de la que hi ha a la fase general.

· Només es tindran en compte les dues millors qualificacions.

· El valor de cada matèria pot ser, com a màxim, d’1 o 2 punts.

· Cada exercici es valorarà de 0 a 10.

· Es considerarà superada cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

· La nota obtinguda en la fase específica només tindrà una validesa per als dos cursos acadèmics següents.


Revisi de nota
Revisió de nota

Si no s’està d’acord amb la nota obtinguda, es pot reclamar de dues maneres, a partir del dia 1 de juliol, ajustant-se al termini establert, solen ser tres o quatre dies.

1. Demanant doble correcció:

L’alumne haurà d’especificar molt bé les divergències observades entre el seu examen i els criteris de correcció fets públics després de les proves.

Un altre professor corregeix l’examen i la nota serà la mitjana de l’antiga i la nova; la nota resultant, per tant, pot ser igual, més alta o més baixa que la inicial.

Si hi ha dos o més punts de diferència, el responsable de la matèria efectuarà la tercera correcció i atorgarà la qualificació corresponent.

2. Reclamant sobre aspectes formals o errades administratives:

L’examen serà esmenat per un professor de la universitat.

Per exemple, es tornarà a sumar la puntuació de cada pregunta i es posarà la nota que surti.


Nota d acc s
Nota d’accés

 • 60 % expedient (notes finals de primer i de segon de batxillerat + treball de recerca).

 • 40 % nota de selectivitat.


Alumnes pol maria
ALUMNES POL MARIA

90 % (1r i 2n) + 10 % (Treball recerca) 6,2 8,1

Nota expedient acadèmic 60 % 3,724,86

NOTES BATXILLERAT:

NOTA SELECTIVITAT (fase comuna)

Mitjana de cinc matèries:

Cat. Cas. Id. Fil. o His. i mat. de modalitat 4 7,6

Nota fase general 40 % 1,6 3,04

Nota d’admissió:

Nota expedient + nota fase comuna selec. 5,32 7,9

Nota fase específica (1, 2 o 3 matèries) 3 4,5 6 5,5 8 9,5

Ponderació (0,1 o 0,2) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

Sumen les dues millors notes 0 0 1,21,1 0,8 1,9

NOTA FINAL D’ADMISSIÓ6,5210,9


Nota d acc s1
Nota d’accés

· Per poder accedir a la universitat, la nota obtinguda ha de ser com a mínim un 5.

· Si un alumne només s’examina de la fase general, podrà obtenir com a màxim un 10.

· Si un alumne s’examina de la fase específica, podrà obtenir com a màxim un 14.

FÓRMULA:

0,6 (nota mitjana batx.) + 0,4 (nota fase general) + específica a + específica b

· Si un alumne treu un 9 o més de les PAU, tindrà recepció amb el Conseller d’Educació, on rebrà una distinció de la Generalitat de Catalunya.


Resultat notes de selectivitat
Resultat notes de selectivitat

· L’alumnat, el dia 27 de juny, té la possibilitat de consultar les notes a: https://accesnet.gencat.cat

· El 30 de juny, aproximadament a partir de les 11h. del matí, els alumnes han de venir a l’institut per a recollir la documentació oficial.


Autocar
Autocar

- Dimecres, dia 11, sortida a 1/4 de 8

arribada: si no fan examen a la tarda: 2/4 de 4

si en fan: a les 6

- Dijous, dia 12, sortida a 1/4 de 8

arribada: si no fan examen a la tarda: a les 3

si en fan: a 2/4 de 6

- Divendres, dia 13, sortida a 1/4 de 8

arribada: si no fan examen a la tarda: a les 3

si en fan: a 2/4 de 6

 • L’alumnat d’Oliana s’ha de posar d’acord amb l’empresa de l’autocar.

 • L’alumnat de Sant Llorenç o de transport escolar ha de ser a l’estació d’autobusos a l’hora assignada.

 • Es prega molta puntualitat.

 • Professor acompanyant: Eugeni Barniol


Preinscripci universit ria
Preinscripció universitària

 • Dates de la preinscripció:

  del 3 de juny al 4 de juliol 2014

 • Resultats de la primera assignació de plaça:

  11 juliol 2014 a https://accesnet.gencat.cat

 • Matrícula:

  del 15 al 18 de juliol

 • L’alumne/a ha d’omplir, per ordre de preferència, com a mínim, tres carreres universitàries i la universitat corresponent.


Reuni de selectivitat

 • Si es dóna el cas que, per poc, no li han donat l’opcióque ha demanat en primer lloc, l’alumnat té dues possibilitats:

 • 1a Renunciar als estudis de grau als quals no ha entrat i passar l’opció que li han donat a primera opció.

  En aquest cas haurà de fer la matrícula entre l’11 i el 15 de juliol.

 • 2a Esperar-se per veure si hi ha hagut renúncies i reassignacions.

  En aquest cas, haurà de consultar a Internet si l’han reassignat. Dates de reassignació: 24 juliol, 14 setembre i cada 15 dies fins a final d’octubre.

 • Mai no perdrà l’assignació que se li donarà per primera vegada. I es podrà matricular méstard.

  NOTA: en aquests casos és molt aconsellable parlar amb l’administratiu del centre.


Preparaci de la selectivitat
Preparació de la selectivitat

 • El centre ofereix un curset de preparació, que començarà aquest divendres, dia 23 de maig i acabarà el divendres 6 de juny (dues setmanes i un dia).

 • Es farà en horari normal de classe.

 • Hi han d’assistir tots els alumnes que s’han d’examinar a la selectivitat.

 • Els alumnes que han suspès alguna matèria, també hi poden anar per preparar millor l’assignatura; d’aquesta manera, la podran aprovar a final de juny (dies 16, 17 i 18)


Preparaci de la selectivitat1
Preparació de la selectivitat

Es demana als alumnes:

 • Estudiar molt, principalment a la tarda.

 • Descansar a la nit.

 • Aprofitar acadèmicament els tres caps de setmana.

 • Les nits abans dels exàmens, anar a dormir d’hora.

  Es demana als pares:

 • Consentir algunes tasques als vostres fills, s’ho mereixen.

 • Animar-los i donar-los tot el vostre suport.