1 / 26

Førstehjelp for hund og katt

Anne Ø. Øvergaard Dyrlege Vetsentrum AS Hvorfor bør jeg som dyreeier kunne noe om førstehjelp? * Du kan gjøre en forskjell i de første avgjørende minuttene! Mål for kurset:

snow
Download Presentation

Førstehjelp for hund og katt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Anne Ø. Øvergaard Dyrlege Vetsentrum AS Hvorfor bør jeg som dyreeier kunne noe om førstehjelp? * Du kan gjøre en forskjell i de første avgjørende minuttene! Mål for kurset: Kunne gjøre en vurdering av ditt akutt syke/skadde dyr hjemme, gjøre akutte tiltak før du kommer til dyrlege og være med og vurdere om og hvor fort dyret trenger dyrlegehjelp. Førstehjelp for hund og katt

 2. Vurdering av vitale funksjoner ved akutt sykdom/skade, ABC. Akutte skader: Påkjørsel Kuttskader/blødninger Beinbrudd Mistanke om indre skader Mistanke om hodeskade/nakke/rygg Øyeskader Forgiftninger Huggormbitt Kveldens program Anafylaktisk sjokk PAUSE – enkel servering Forfrysninger/Overoppheting Elektrisk støt Drukning Akutt sykdom: Hjertesvikt Akutte pusteproblemer Oppkast/diare Buksmerter/akutt abdomen Magedreining Fødsel Oppsummering-konklusjon

 3. Vurdering av vitale funksjoner ved akutt sykdom: ABC • Alle har plikt til å hjelpe dersom man kommer opp i en ulykke eller ser et alvorlig sykt dyr som trenger akutt hjelp, selv om det ikke er ditt eget. • Få noen andre til å ringe dyrlege og skaffe transport mens du hjelper dyret • Forsøk å få kontakt med dyret; rop navnet hvis kjent, rusk i dyret og forsøk å vekke det dersom urørlig/ingen øyekontakt • Husk at skadde dyr kan være redde, smertepåvirket og reagere unormalt/aggressivt. - Vær rolig, vennlig og bestemt, bruk evt. snutebånd.

 4. Vurdering av vitale funksjoner ved akutt sykdom/skade: ABC • Transporter dyret forsiktig, evt. på en provisorisk båre, i et teppe. Dersom alene, løft bak bakbeina og foran eller mellom forbeina, ikke under buken. • Beskytte skadde lemmer, stoppe blødninger, dekke til sår, evt. spjelke beinbrudd dersom lang transport. • Men prioriter! Sjekk først og fremst vitale funksjoner: luftveier, pust og puls. (ABC) Beinbruddet kan vente!

 5. Vurdering av vitale funksjoner ved akutt sykdom/skade: ABC • A – airway/luftveier • Sørg for frie luftveier • Strekk ut nakken dersom den ligger bøyd • Fjern evt. fremmedlegemer i halsen, trekk ut tungen, fjern oppkast. • Legg dyret flatt på siden, evt. i brystleie med noe under hodet dersom dyr med trange øvre luftveier som kortnesede hunder/katter

 6. Store hunder: Tilpasset heimlich manøver Stående (våkent dyr): Stå over dyret og ta et grep under buken bak brystbeinspissen eller liggende på siden Liggende på siden (bevisstløs): Trykk frem og ned rett bak brystbeinet og mot brystkassen. Airway • Små hunder/katter som kan løftes: Heimlich manøver: • Trekk ut tungen og sjekk munnen til dyret med fingeren • Løft dyret med ryggen mot din mage, hold en knyttneve inni motsatt hånd mot buken til dyret rett under brystbeinspissen og trykk opp og inn 5 ganger. • Sjekk munnen på nytt

 7. Vurdering av vitale funksjoner ved akutt sykdom/skade: ABC • B - Breathing and bleeding/pust og blødning • Sjekk om dyret puster: brystkassen hever og senker seg, papirlapp foran nesen beveger seg, dugg på speil/glass • Hvis ingen pust: sjekk C (hjerteaksjon), evt. Forsøk å puste for dyret med 8-10 innblåsinger per minutt. Sjekk om spontan pust mellom hver. • Trekk i tungen, lukk munnen til dyret og pust inn gjennom begge nesebor, slik at du ser brystkassen heve seg, forsiktig på små dyr.

 8. B – breathing/bleeding • Munn til nese-metoden er ofte vanskelig pdyr, er tatt ut av prosedyren for hjerte/lungeredning på mennesker – dersom samtidig hjertestans er hjertemassasje tilstrekkelig og en mer effektiv metode for å ventilere lungene. • Blødning: • Stopp ytre blødninger med trykk mot stedet som blør, e. v. t. stase med bånd, obs. vevsskade! Ikke fjern fremmedlegemer som sitter dypt før du ankommer dyrlege da disse kan virke stoppende på en større blødning.

 9. Vurdering av vitale funksjoner ved akutt sykdom/skade: ABC • C – circulation/consiousness sirkulasjon/bevissthet • Er det puls/slår hjertet. Kjenn med hånden/lytt nede på venstre side av brystkassen bak forbeinet eller kjenn på innsiden av låret i lysken. • Se på slimhinner: Rosa, mørke røde, blålig eller hvite Får igjen fargen etter 1-2 sek etter trykk med fingertuppen • Temperatur Lav temp. på poter, ører – dårlig blodtilførsel

 10. C-circulation and consiousness Trykk med raske bevegelser ca 2 ganger per sekund. Fortsett til hjertet slår eller til du kommer frem til dyrlege. Ingen hjerteaksjon: start hjertekompresjoner • Legg dyret på høyre side på et hardt underlag. • legg de ene håndbaken mot ribbena og trykk inn rett bak forbeinet på nedre halvdel av brystkassen. Beveg beinet bakover slik at albuespissen kommer opp på brystkassen for å finne stedet. • På store hunder kan du bruke begge hender.

 11. C-circulation and conciousness • På hunder over 10 kg kan du bruke mye kraft , på små hunder mer forsiktig, evt. bruk en hånd og komprimer brystkassen på hunder under 5 kg og katter. • Det er ingen som klandrer deg om det brekker et ribbein dersom du redder livet til dyret! • Bevissthet: Dersom dyret puster og har hjerteaksjon – er dyret bevisst, oppfatter det hva som skjer. (øyebevegelser, pupillrespons, reaksjon på smerte.)

 12. ABC Ved hjertestans vil mangel på oksygen føre til store skader på indre organer, inkludert hjernen. Ved å holde sirkulasjonen kunstig igang kan man minske faren for slike skader, dersom dyret overlever. Det er likevel viktig å være mentalt forberedt på at gjenopplivingen kanskje ikke fører frem. Konklusjon: Du kan hjelpe!

 13. Pusteproblemer • Årsaker: • Betennelse, væske, blod eller kreft i lungene • Luft eller væske i brysthulen (punktert lunge eller brysthinnebetennelse, blod eller væske i brysthulen) • Fremmedlegeme eller andre årsaker til forsnevring av luftrør, svelg og/eller nese (allergisk reaksjon, medfødte anatomiske trekk, ervervet kollaps av strupehode og luftrør, betennelse, infeksjon, tumor.

 14. Pusteproblemer • Tiltak: Skaff frie luftveier: - fjern fremmedlegeme - Trekk tungen ut - strekk halsen frem - la dyret ligge i brystleie, evt. sitte Berolige dyret, unngå uro og stress, unngå varmt miljø. Ring dyrlege, øyeblikkelig hjelp er nødvendig dersom vedvarende pusteproblemer • Symptomer: Hørbare pustelyder inn og utpust(surklelyder/knitre- og rallelyder) • Bruk av buken til å puste inn og/eller ut,utvidede nesebor,sitter med albuene ut, vil ikke legge seg. • veldig rask pust. • puster med åpen munn (obs. katt), væske fra nesen, blålige slimhinner, store pupiller

 15. Hjertesvikt • Årsaker: - medfødt hjertesykdom - ervervet hjertesykdom (klaffeforandringer, hjertemuskelsykdom, infeksjon) • Symptomer: - hoste, - pusteproblemer - slapphet, dårlig matlyst - besvimelse - blå/hvite slimhinner • Tiltak: - Ring dyrlege, øyeblikkelig hjelp ved pusteproblemer, besvimelse, blå slimhinner. - Vanndrivende og oksygenbehandling hos dyrlegen.

 16. Anafylaktisk reaksjon • Årsaker: - Allergisk reaksjon på medisin, vaksine, vepsestikk, for/mat, støv osv. - Oftest avhengig av gjentatt eksponering. Tidligere milde reaksjoner. Symptomer: - Allergener binder seg til mastceller som frigir histamin – ødem og nedsatt sirkulasjon. - Hevelse i hode, svelg, poter, ører - Flekkvise hevelser i huden (elveblest) - Sjokk: slapphet/sløvhet, hvite slimhinner, pusteproblemer, svak puls, rask eller langsom puls, kalde poter/ører.

 17. Anafylaktisk sjokk • Sjokk er i medisinsk sammenheng: for liten blodsirkulasjon i kroppen p.g.a. blodtap, skade på blodkar eller nedsatt evne i hjertet til å pumpe blodet rundt i kroppen. • Årsaker til skade på blodkar kan være traume, leieforandringer i store organer, kjemiske giftstoffer eller giftstoffer fra bakterier/virus i kroppen, allergisk reaksjon(histamin). Tiltak: • Ring dyrlege • Start hjertelungeredning dersom nødvendig. • Adrenalin-injeksjon dersom utlevert/instruert av dyrlege (tidligere tilfeller)

 18. Forgiftninger • Årsaker: - Matvarer (mørk sjokolade, løk, tyggegummi, rosiner/druer..) - Vaskemidler (baser, syrer), andre kjemikalier, alkohol. - Lampeolje, frostvæske, rottegift, sprøytemidler - Medisiner - Sopp, planter Symptomer: - Slapphet/sløvhet/koma - Oppkast/diare - Pusteproblemer - Økt drikkelyst - Hyperaktivitet, rask puls,skjelvinger, kramper

 19. Forgiftninger • Tiltak: - Noter tidspkt., mgd, ta vare på beholder. - Ring Giftinformasjon-sentralen (tlf. 22591300) og/eller dyrlege. - Inntak av gift via munnen: * Fremkalling av brekning (liten mgd. salt bak på tungen for store hunder, zalo?) Ikke for etsende stoffer og parafin- og oljeforbindelser. Kun aktuellt dersom under 2 timer siden inntak, eller tungt fordøyelig materiale og depotpreparater. * Flytende kull, -hemmer opptak av gift i tarmen, kan også hemme opptak av medisin, sjekk med dyrlege først.

 20. Forgiftninger * hold dyret i ro og varmt. - Inhalasjon: * Ta dyret med ut i frisk luft * Hold dyret rolig og varmt - Forgiftninger gjennom huden: f.eks. sprøytemidler/insektmidler/parasittmidler. * Skyll med rikelig mgd. Vann, evt. Mild såpe før skylling. Gjentatte ganger dersom bensin , lampeolje e.l. * Tørk godt, sett på krage for å unngå slikking.

 21. Huggormbitt • Unge hunder som er nysgjerrig, sjeldnere katt • Oftest bitt i snute og bein. • Symptomer: - bitt med gift: kraftig opphovning, særlig dersom i hodet, slapphet, smerte, bleke slimhinner, rask og svak puls (sjokk).

 22. Huggormbitt • Bitt i beina gir de mest alvorlige tilfellene. • Sjokkutvikling kan føre til død dersom ikke rask behandling. • Ettervirkninger av giften: - Rytmeforandringer i hjertet - Nyresvikt - Leversvikt

 23. Huggormbitt - Kontakt dyrlege snarest. Det viktigste er at dyret får væskebehandling og evt. motgift. Selv om dyret virker i grei form skal det inn til sjekk og i alle tilfeller ha væskebehandling for å unngå senskader! • Tiltak: -Minst mulig bevegelse for å unngå at giften sprer seg, bær hunden hvis mulig. • Huggormtabletter (prednisolon) er ikke lenger anbefalt. Virker smertestillende, kan dempe hevelse, men vil maskere og kanskje forverre en alvorlig tilstand.

 24. Øyeskader • Symptomer: - Øyet er rødt på det hvite, hovent, gul eller grønn verk, ofte kun et øye. - Smerte: hunden kniper på øyet, bruker labben mot øyet, er lyssky, redd for berøring. - pupillen er lite eller stor. - fargeforandring: grått, hvitt, rødt(blod), gult(verk • Årsaker: - Stikkskade, bitt, klor (dype hornhinnesår). - Slagskade - Fremmedlegeme - Alvorlig infeksjon - Etseskade

 25. Øyeskader • Tiltak: - Ring dyrlege. - Skyll øyet med sterilt saltvann. - Unngå at dyret klør på øyet, evt. Skjerm. - Øyeblikkelig hjelp ved fargeforandringer, symptomer på smerte, synlig skade på øyeeplet. • Alvorlige øyeskader som ikke behandles raskt kan føre til blindhet, evt. tap av øyet!

 26. Spørsmål? Takk for meg!

More Related