slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 712 Views
 • Uploaded on

EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ. Dersin Amaçları. 1- Eğitim ve Öğretim teknolojileriyle ilgili kavramlar bilgisi 2- Öğretim Teknolojisi alanının ortaya çıkmasının gerekçelerini kavrayabilme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI' - slone


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ

dersin ama lar
Dersin Amaçları

1- Eğitim ve Öğretim teknolojileriyle ilgili kavramlar bilgisi

2- Öğretim Teknolojisi alanının ortaya çıkmasının gerekçelerini kavrayabilme

3- Eğitim sistemimizin mevcut durumunu eğitim teknolojisi açısından değerlendirebilme

4- Öğretim Ortamının özelliklerini kavrayabilme

dersin ama lar1
Dersin Amaçları

5- Öğretim materyallerinin öğretim ortamına getirdiği avantajları açıklayabilme

6- Öğretim amaçlı kullanılan materyallerin özelliklerini kavrayabilme

7- Öğretim materyali geliştirmede kullanılan ilke ve yöntemleri kavrayabilme

8- Öğretim materyallerinin etkin kullanım ilkelerini kavrayabilme

dersin eri i
Temel Kavramlar

eğitim, öğretim, eğitim programı tanımları

Eğitim programının ögeleri ve aralarındaki ilişkiler

eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi tanımı ve kapsamı

Araç-gereç kavramı, sınıflaması

Öğretim Teknolojisinin ortaya çıkmasına etki eden faktörler ve sonuçları

Demografik faktör,

Bilgi patlaması,

Eğitimin ve Sosyo Ekonomik İlişkiler Değerinin Artması,

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ile Eğitim ve Toplum Arasındaki İlişkiler,

Eğitim ve Sosyal Talep

Dersin İçeriği
dersin eri i1
Eğitim sistemimizin mevcut durumunu

Genel eğitim sorunlarımız

Okullarımızdaki durum

Yeni teknolojinin gerekliliği

Eğitim teknolojisiyle ilgili birimler

Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü görevleri

İl eğitim araçları ve donatım merkezinin görevleri

Beş duyunun öğrenmedeki yeri

Hatırlama

İletişim süreci

Yaşantı konisi

Dersin İçeriği
dersin kaynaklar
Dersin Kaynakları
 • Alkan, Cevat. Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık, 1999.
 • Çilenti, Kamuran. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 1988.
 • Şahin, Tuğba Yanpar ve Yıldırım, Soner. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Anı Yayıncılık, 1999.
 • Şimşek, Nazmi. Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Anıl Matbaa, 1997.
 • Yalın, Halil İbrahim. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
e itim ve retim kavramlar
Eğitim ve Öğretim Kavramları

Eğitim, en genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim sürecinden geçen bireyin davranışlarında bir değişme olması beklenir. Varış; eğitim yoluyla kişinin amaçları, bilgileri, davranışları, tavırları ve aklâk ölçülerinin değiştiğini ifade etmektedir. Eğitim sürecine giren kişilerde bu değişmenin istenin yönde olması beklenir. Ertürk; eğitimi bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ifade eder.

e itim ve retim kavramlar1
Eğitim ve Öğretim Kavramları

Öğretim:İnsan yaşamının belli kesimlerinde kazandırılan, plânlı, programlı, destekli, genellikle bir belge ile sonuçlanan bir süreçtir

Eğitim

Öğretim

e itim program kavram
Eğitim Programı Kavramı

Varış’a göre: ”Bir eğitim kurumunun, çocuklar gençler ve yetişkinler için sağladığı, millî eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri kapsar. Öğretim ders dışı kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık hizmetleri bu çerçeveye girer.”

Ertürk’e göre: “Bireylerde gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve sınama durumlarını içeren dirik bir bütündür”

e itim program n n temel geleri
Eğitim Programının Temel Ögeleri

1. Amaç

2. İçerik

3. Yöntem

4. Değerlendirme

ama lar ka a ayr l r
Amaçlar Kaça Ayrılır?

Amaçlar 3’ ayrılır:

Bilişsel Amaçlar

Psiko-motor amaçlar

Duyuşsal Amaçlar

teknoloji nedir
Teknoloji Nedir?
 • Bilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır.
 • Bilimsel ilkelerin uygulanması etkinliğidir.
 • Bilim ile uygulama arasında bir köprüdür.
e itim teknolojisi ve retim teknolojisi
Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi
 • Eğitim Teknolojisi:
 • Eğitim ile ilgili kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel araç, gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistemler bütünüdür.
 • Öğrencileri, eğitim programlarında belirlenmiş olan özel amaçlara ulaştırma süreciyle uğraşan bilim dalıdır.
 • Eğitim bilimlerinin insanı yetiştirmeye yönelen teknolojisidir.
e itim teknolojisi ve retim teknolojisi1
Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi
 • Öğretim Teknolojisi:
 • İletişim devriminin yarattığı, öğretmen, kitap ve yazı tahtasının yanında öğretimsel amaçlar için kullanılabilecek kitle iletişim araçlarıdır... Öğretim teknolojisini oluşturan araçlar şunları içerir: televizyon, filmler, tepegöz, bilgisayarlar ve diğer donanım ve yazılımlar
 • Daha etkili bir öğretim sağlamak amacıyla, öğrenme ve iletişim ile ilgili araştırmalara dayalı, insan ve maddi kaynakları birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme süreci bütününün belirli özel hedefler açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir
e itim teknolojisi ve retim teknolojisi aras ndaki fark
Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark...

Öğretim teknolojisi: Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir. Meselâ: “fen öğretimi teknolojisi”, “dil öğretimi teknolojisi.

Eğitim teknolojisi: “insanın öğrenmesi” olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir.

e itim teknolojisinin geli imi
Eğitim teknolojisinin gelişimi

Eğitim teknolojisinin çağdaş anlamda gelişimi 1960’lı yıllardan sonra olmuştur. Aslında, bir insanın bildiklerini bir başkasına nasıl öğreteceğini kendine sormaya başladığı andan itibaren eğitim teknolojisi gündeme gelmiştir.

ara gere kavramlar
Araç-Gereç kavramları

Araç-gereç: Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur.

Araç: Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez ögedir. Örnek: Tepegöz, bilgisayar, televizyon

Gereç ise; daha çok yazılı basılı nitelikteki yardımcı olup, aracın vazgeçilmez ögesidir. Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar ve televizyon programları

ara gere lerin s n flamas
Araç-Gereçlerin Sınıflaması
 • Görsel Araçlar-Gereçler: Sadece görme duyusuna hitap ederler. Ör: Tepegöz, slayt projeksiyon makinası. (Her türlü basılı-yazılı gereçler, hareketsiz resimler, afişler, slaytlar, film şeritleri görsel gereçlerdir).
 • İşitsel Araçlar-Gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap ederler. Ör: Radyo, teyp
 • Görsel- İşitsel Araçlar-Gereçler: Hem görme, hemde işitme duyusuna hitap ederler. Ör: Bilgisayar, televizyon
ara gere kullanman n faydalar
Araç-Gereç Kullanmanın Faydaları
 • Zamandan ve sözden ekonomi sağlar
 • Belli bir fikrin gözönünde canlandırılmasına yarar
 • Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklarlar
 • Öğretimi canlı ve açık hale getirirler
 • Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırırlar
 • Öğrenme arzusu meydana getirirler
 • Öğretimi zenginleştirirler.
e itime etki eden fakt rler
Demografik Faktör:Eğitime yönünden daha çok öğrenci artışı şeklinde belirmektedir. Eğitimi etkileme şekli ise, yeni tesis ihtiyacı,ek finansman, program değişikliği, öğretme-öğrenme süreçleri ve örgütsel yapıda değişiklik şeklinde olmaktadır.

Bilgi Patlaması: Mevcut bilgiler gerek miktar gerekse ayrıntı yönünden hızla artmaktadır. Bu durum, öğretim programlarının ve materyallerinin sürekli olarak yenilenmesini gerektirmekte; gerekli olan öğretim süresinin uzatılmasını ve devamlı öğrenme kavramının benimsenmesini zorunlu kılmaktadır.

Eğitime Etki Eden Faktörler
e itime etki eden fakt rler1
Eğitime Etki Eden Faktörler
 • Eğitimin ve Sosyo Ekonomik İlişkiler Değerinin Artması:Ülkelerin sosyo-ekonomik yönden kalkınmalarında eğitim, gerekli insan gücünün yetiştirilmesinde temel araçtır. İletişim araçları vasıtasıyla toplum adeta “Okul” haline gelmiş, okullarda öğretilen soyut bilgiler bu yolla somut yaşantılara dönüştürülmektedir. Okul-çevre ilişkileri artmaktadır.
 • Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ile Eğitim ve Toplum Arasındaki İlişkiler: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumda sosyal, ekonomik, kültürel bir çok değişmelere yol açmaktadır. Eğitim sisteminin de kendini yenilemesi gerekmektedir.
 • Eğitim ve Sosyal Talep: Tüm toplumlarda öğrenim yapma arzusu artmaktadır.
e itime etki eden fakt rlerin sonu lari
Eğitime Etki Eden Faktörlerin SONUÇLARI
 • ... Bu faktörlerin hepsi, eğitimi büyük ölçüde etkilemekte; eğitimde köklü değişiklikleri ve önlemleri gerektirmektedir. Eğitim, bu faktörlerin etkisi altında yeni işlevler ve boyutlar kazanmaktadır.
 • Günümüzde, “okulların gereksinim duyduğu ideal eğitim ve öğretimin nasıl gerçekleştirileceği” tartışılmaktadır. Okullar, 20 yıl sonra yararlı olabilecek bilgileri nasıl vermeleri gerektiğini kendilerine sormaları gerekmektedir.
 • Tv. de her şeyi gören öğrenci, kitabî olmaktan çıkmıştır. Herkesin yararlandığı kitaplar, dergiler, radyo, televizyon, bilgisayar vs. çeşitli eğitim ortamları; eğitimi sadece okula bağlı olmaktan çıkarmıştır.
e itime etki eden fakt rlerin sonu lari1
Eğitime Etki Eden Faktörlerin SONUÇLARI
 • Eğitimciler, daha çok öğrenciye, daha az zamanda, daha fazla bilgi öğretmek zorundadır. Bu nedenle öğrenimin daha verimli olmasını sağlayacak yeni öğretim teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
 • Sonuç olarak; öğrenci ve öğretmenlerin gereksinim duydukları bilgileri, kendi kendilerine arayıp bulma ve kullanma yeteneği geliştirmeleri zorunlu olmaktadır.
e itim sorunlar
Büyük Ölçüde karşılanamamakta olan eğitim talepleri (sayı ve kalite yönünden)

Kalabalık sınıflar,yetersiz öğretmenli okullar

Bireysel ilgi ve yardımdan yoksun öğrenciler

Çeşitli teknolojik imkânlara ve yeni öğretim ortamlarına rağmen geleneksel öğretme-öğrenme süreçlerini yaygın olarak kullanmak

Özel eğitim sorunu olan milyonlarca gence gerekli fırsat ve imkânları sağlayamamak

Eğitim Sorunları
e itim sorunlar1
Mâlî kaynak yetersizliği içinde bulunduğu halde, genel bütçe imkânlarıdışında değişik kaynaklardan yararlanamamak

Yetersiz eğitim-öğretim tesisleri,araç ve gereçleri ile verimsiz, kalitesiz bir uygulama içinde bulunmak

Yapay,subjektif öğrenci başarı yöntemleriyle ve çok düşük bir verimle eğitim hizmeyi götürmek

Sosyal talep, bireysel gereksinim, sosyal adalet ve fırsat eşitliği yönündendengesiz dağılım

Eğitim Sorunları
yeni teknoloji gere i
Yeni Teknoloji Gereği

Endüstri, ticaret, tarım ve diğer hizmet sektörlerinde, teknoloji vasıtasıyla önemli gelişmeler olmuştur. Eğitim alanında da bu yolla olumlu gelişmeler sağlanabilir

Hızla artan eğitim taleplerini geleneksel sınıf öğretmenleriyle ve daha fazla okul inşa etmekle karşılayamayız. 21. Yüzyılda eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının farklı olması zorunludur.

e itim teknolojisi a s ndan okullar m z n durumu
Eğitim Teknolojisi Açısından Okullarımızın Durumu
 • Yetişmiş personel sorunu
 • Araç-gereç kaynakların üretimi
 • Finansman sorunu
 • Yönetim personeli
 • Okul binaları
 • Okul kütüphaneleri
e itim teknolojisine dayal uygulamalar n temel amac
Eğitim teknolojisine dayalı uygulamaların temel amacı
 • Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek
 • Eğitim kurumlarındaki öğretme-öğrenme süreçlerini verimli hale getirmek
 • Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek
e itim teknoloji le lgili birimler
Eğitim Teknoloji İle İlgili Birimler

Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim Teknolojileri Gen. Md.

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM)

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Md.

Milli Eğitim Basımevi Md.

Bölge Şeflikleri

Milli Eğitim Yayınevleri

İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi

Okullar

İlçe Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi

l e itim ara lar ve donat m merkezinin g revleri
İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezinin Görevleri
 • Araç ve malzemelerin dağıtımı
 • Bakım ve onarım işleri
 • Görsel işitsel araçların çoğaltımı
 • Kurs ve seminerler
 • Gösteri etkinlikleri
 • Radyo ve televizyon yayınları
 • Basit ders araçları üretmek
 • Ödünç verme işleri ve bunların izlenmesi
e itim teknolojileri genel m d rl n n e itek g revleri
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (Eğitek) Görevleri
 • Eğitek, eğitim ve öğretimin teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaşması için plânlama, araştırma, projelendirme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar.
 • Uzaktan eğitim yoluyla yurt genelinde ve bazı yurtdışı merkezlerde eğitim olanağı sunar. Açıköğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Mesleki Teknik Açıköğretim Okulu gibi.
 • EğiTek örgün, yaygın ve uzaktan eğitimin gereksinimi olan görsel, işitsel, basılı ve bilgisayar tabanlı eğitim materyali üretir ya da değerlendırerek satın alır.
 • Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme sınavları EğiTek tarafından plânlanır, uygulanır, değerlendirilir.
 • Bakanlığın merkez ve taşra örgütü birimlerinin bilgi işlem etkinliklerini yürütür.
 • EğiTek, Temel Eğitim Projesi kapsamında ilköğretim okullarında Bilgi Teknolojisi sınıfları oluşturur.
 • EğiTek, Bilgiye erişmek isteyen herkese açık bir bilgi evini, Bilgiye Erişim Merkezi'ni hizmete sunar.
renme nedir
Öğrenme Nedir ?

Bilgi

İhtiyaç Dürtü Güdü

BİREY

ÇEVRE

Etkileşim

Beceri

Tutum

renilenlerin hat rlanmas
Öğrenilenlerin Hatırlanması

Zaman sabit tutulmak üzere insanlar;

 • Okuduklarının % 10’unu
 • İşittiklerinin % 20’sini
 • Gördüklerinin % 30’unu
 • Hem görüp hem işittiklerinin % 50’sini
 • Söylediklerinin % 70’ini
 • Yapıp söylediklerinin % 90’ını

Hatırlamaktadırlar!!!

be duyunun renmedeki yeri ve nemi
Beş Duyunun Öğrenmedeki Yeri Ve Önemi

Öğrendiklerimizin...

% 83’ü

GÖRME

% 11’i

İŞİTME

Yolu İle Öğrenilir

% 3.5’u

DOKUNMA

% 3.5’u

KOKLAMA

% 1’i

TATMA

leti im s reci
İletişim Süreci

Kaynak

Alıcı

Mesaj

Kanal

Semboller

İletici Araç ve

Yöntemler

Davranışlar

Davranışlar

Gerçek Eşya

Modeller

Hareket

Ses, Çizim

Resim

Yazı

İşaretler

Bilişsel Dav.

Duyuşsal Dav.

Psiko-Motor Dav

Bilişsel Dav.

Duyuşsal Dav.

Psiko-Motor Dav

Sözsüz iletişim tek.

Ses İleten Araçlar

Sözlü İletişim Tek.

Resim İleten Araçl.

Basılı ve Yazılı Arç.

Yöntemler

Aydınlatıcı Yankı

ortak ya ant alan
Ortak Yaşantı Alanı

Kaynağın Yaşantı Alanı

Alıcının Yaşantı Alanı

Ortak Yaşantı Alanı

ya ant konisi
Yaşantı Konisi

Sözel semboller-den edinilen yşt.

Göz ya da kulakla

Görsel sembollerden edinilen yşt.

Az sayıda duyu organıyla edinilen

Gözle

Başkalarının yardımıyla edinilen

Radyo, plak, şerit, resimlerle edinilen yaşantılar

Göz ya da kulakla

Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar

Göz ve kulakla

Televizyonla edinilen yaşantılar

Basitten Karmaşığa

Soyuttan Soyuta

Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar

Bütün duyu organlarıyla

Geziler yoluyla edinilen yaşantılar

Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar

Dramatizasyonla edinilen yaşantılar

Çok sayıda duyu organıyla edinilen

Kendi kendine edinilen

Model ve numunelerle edinilen yaşantılar

Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar

slide39

Yaşantı Konisinin Dayandığı İlkeler

 • Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur.
 • En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.
 • En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir.
slide40

Materyallerin somut/soyut özelliklerine göre sınıflandırılması

Kelimeler

Diyagramlar

Haritalar

Resimler

Slaytlar

İşitsel Araçlar

Filmler

Modeller

Nesneler

Yaşantı

SOYUT

SOMUT