sikkerhedskurset ved mbi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sikkerhedskurset ved MBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sikkerhedskurset ved MBI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Sikkerhedskurset ved MBI - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Sikkerhedskurset ved MBI. Laboratorieadfærd. Teori. Alle studerende ved MBI (der taler dansk) Skal bestås før specialet afleveres Figurerer på eksamensbevis Diplom. Kurset består af 4 (5) moduler. Laboratorieadfærd (5 timer) Isotopteknik (3 timer) Brandbekæmpelse (3 timer)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sikkerhedskurset ved MBI' - slade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sikkerhedskurset ved mbi

Sikkerhedskurset ved MBI

Laboratorieadfærd

teori
Teori
 • Alle studerende ved MBI (der taler dansk)
 • Skal bestås før specialet afleveres
 • Figurerer på eksamensbevis
 • Diplom
kurset best r af 4 5 moduler
Kurset består af 4 (5) moduler
 • Laboratorieadfærd (5 timer)
 • Isotopteknik (3 timer)
 • Brandbekæmpelse (3 timer)
 • Grundkursus i Førstehjælp (12 timer)
 • ”Praktik” - Sikkerhedsgrupperne i samarbejde med vejledere
praktik
Praktik
 • Sikkerhedshåndbogen skal være læst og forstået
 • Spørgsmål i en række vigtige emner fra sikkerhedsinformationen
 • Laboratorieøvelser (indtil videre frivilligt)
 • Rundtur med præsentation af speciallokaler, apparatur, affaldshåndtering, safety-cases mm.
kursus indhold
Kursus indhold
 • Lovgivning
 • Sikkerhedsorganisation ved MBI og AU
 • Evakuering
 • Arbejdspladsvurdering (APV) - AT-screening
 • Informationskilder til laboratoriesikkerhed
 • Personlige værnemidler
 • God laboratorie praksis (GLP)
 • Klassificering af laboratorier og projektgodkendelse
 • Rengøring
 • Elsikkerhed
 • Kemikaliehåndtering
 • Biologiske agenser og GMO
 • Affaldshåndtering
 • Alarmering
lovgivning
Lovgivning
 • Arbejdsmiljøloven
  • Bekendtgørelser og vejledninger
 • Vigtige bekendtgørelser
  • Virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde
  • Bek. om biologiske agenser og arbejdsmiljø
  • Bek. om genteknologi og arbejdsmiljø
  • Bek. om arbejde med stoffer og materialer
  • Bek. om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
  • Bek. om centrifuger
sikkerhedsorganisationen ved mbi og au
Sikkerhedsorganisationen ved MBI og AU
     • Koordinationsudvalg
    • Områdesikkerhedsudvalg
   • Sikkerhedsudvalg
  • Sikkerhedsgrupper
 • Arbejdslederrepræsentant
 • Sikkerhedsrepræsentant
evakuering
Evakuering
 • Enhver person kan påtage sig ansvaret som evakueringsleder eller samle-pladsleder i en evakueringssituation.
 • Grundliggende forudsæninger for en succesfuld evakuering er handlekraft og sund fornuft .
evakueringslederen
Evakueringslederen
 • Evakueringslederens ansvar er at rydde området for personer.
 • Evakueringslederen ifører sig den gule vest og følger den gule instruks.
 • I forbindelse med evakueringen af området, advares de omkringliggende evakuerings-områder.
 • Ved førstkommende lejlighed informeres den lokale ledelse (fx institutleder) om evakueringshændelsen .
samlepladslederen
Samlepladslederen
 • Samlepladslederens ansvar er at modtage de evakuerede personer fra området p� den udpegede samleplads uden for bygningen.
 • Samlepladslederen ifører sig den orange vest og følger den orange instruks.
s d a n foretages evakuering
Sådan foretages evakuering
 • I hvert evakueringsområde vil der et synligt sted være opsat evakueringsmateriale i form af en afmærket holder indeholdende:
  • En gul vest med tryk: Aarhus universitet. Evakuering�
   • Lamineret gul instruks med udførlig trinfortrin-beskrivelse af evakueringslederens opgaver. Evakueringsområdet er optegnet på� bagsiden af instruksen.
  • En orange vest med tryk: Aarhus universitet. Evakuering�
   • Lamineret orange instruks med udførlig trinfortrin-beskrivelse af samleplads lederens opgaver. Samlepladsen er angivet på� bagsiden af instruksen.
apv at screening
APV - AT screening
 • APV
  • Hvad kan en APV bruges til?

Virksomheden kan bruge arbejdspladsvurderingen til:

   • At synliggøre sine arbejdsmiljøproblemer
   • At udpege løsningsforslag til problemerne
   • At arbejde systematisk og forebyggende med arbejdsmiløet.
  • IPL
 • AT-screening
  • Formål
  • Psykisk arbejdsmiljø
informationskilder
Informationskilder
 • MBI - laboratoriesikkerhed
 • KIROS
 • Arbejdstilsynet

Informationsmateriale

 • Sikkerhedsforeskrifter på dansk og engelsk
 • Informationshæfte til gravide
 • Listen over farlige stoffer
personlige v rnemidler
Personlige værnemidler
 • Kitler/”Gule” kitler/Grønne kitler
  • Brug, hvor og hvornår, rengøring
 • Handsker / handsketyper
 • Sikkerhedsbriller/ansigtsskærm
  • Brug, hvor og hvornår
 • Åndedrætsværn /hvor findes dette
  • Brug, hvor og hvornår
 • Fodtøj
vrige v rnemidler
Øvrige værnemidler
 • Stinkskabe
 • Sugeboxe
 • Punktsug
 • Rumventilation i klassificerede laboratorier
 • Transportkasser
 • Tunge løft
glp adf rd
GLP (adfærd)
 • Klassificerede laboratorier
  • Kitler
  • Spise, drikke, ryge, mad, mm.
  • Tøj, overtøj, tasker, andre uvedkomne ting
  • Papir i plastik
  • Ingen bøger, protokoller oa sugende på arbejdsområder
  • Ingen papkasser
  • Ryddelighed og rengøring
  • Adgangsforhold
klassificering af laboratorier og arbejde
Klassificering af laboratorier og arbejde
 • Klassificering af laboratorium
 • Projektgodkendelse
 • Storskalaforsøg
 • Markforsøg
reng ring i klasse 1 lab
Rengøring (i klasse 1 lab)
 • Rengøringspersonalet klarer
  • Alt fast inventar under bordhøjde
  • Gulve og papirkurve
  • Tømning af sorte plastsække efter behov
  • Gulvvask 3 gange ugentligt
  • Fodlister og -paneler, vandrette flader under borde og skabslåger 1 gang månedligt
  • Ventilationskanaler og køleaggregater, samt under køle og fryseskabe 2 - 3 gange årligt (efter aftale)
reng ring i klasse 1 lab1
Rengøring (i klasse 1 lab)
 • Brugerne af laboratorierne klarer
  • Daglig rengøring af laboratorieborde, rulleborde, vask og i stinkskabe mv.
  • Ugentlig rengøring af lamper, vindueskarme, vask og stinkskab.
  • 2 gange årlig rengøring af hylder, flasker, elkasser, fritstående apparatur samt vogne med dule risikokasser og autoklavespande.
elsikkerhed
Elsikkerhed
 • Instituttes foreskrifter om elsikkerhed
kemikalieh ndtering
Kemikaliehåndtering
 • Indkøb
 • Registrering i KIROS
 • Mærkning
  • Fareklasse
  • R- og S-sætninger
  • Cas. Nr.
 • Leverandørbrugsanvisninger
 • Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Opbevaring
  • Mærkning af beholder
  • Køl, frys, giftskab, sugeskab
  • Oplagsstørrelser
  • Kræftrisiko
 • Afvejning
 • Affaldshåndtering
biologiske agenser og gmo
Biologiske agenser og GMO
 • Klassificering
  • Biologiske agenser
  • GMO
 • Mærkning
 • Opbevaring
 • Laboratorieklasse
  • Regler for arbejdet
 • Transport
 • Affaldshåndtering
  • Desinfektion, indeslutning.
affaldsh ndtering
Affaldshåndtering
 • GMO-affald
  • Flydende og faste kulturer (autoklaveres)
  • Tips, pipetter, skalpeller mm. (autoklaveres og bortskaffes som alm. affald)
 • Kemikalieaffald
  • Organiske opl. Midler
   • H-affald (halogener <1%)
   • B-affald (halogener > 1%)
  • Kviksølv
  • Giftige affaldsstoffer
  • Faste stoffer
   • H-affald (halogener <1%)
   • B-affald (halogener > 1%)
  • Geler
 • Risikoaffald (Gule kasser)
  • Kun vævsaffald med ringe smitterisiko
 • Andet laboratorieaffald (Sorte poser)
 • Pap og papir
 • Computer og elektronikaffald
alarmer og alarmering
Alarmer og alarmering
 • Adgangskontrolsystemer (FP og Uni)
 • Ventilationsalarm (klasse 1 lab.)
 • Stinkskabe (forlænget drift)
 • Sugebokse og punktsug
 • Fryseralarmer
 • Alarmering
  • Brand
  • Ulykke
  • Indbrud/hærværk
hvis uheldet er ude
Hvis uheldet er ude
 • Anmeldelse af arbejdsskade
 • Anmeldelsesblanket
 • Sikkerhedsrepræsentant
 • Arkivering til evt. senere brug
rollemodeller
Rollemodeller
 • Husk, at du selv er ansvarlig for et sikkert arbejdsmiljø
 • Vær en god rollemodel for dine kolleger, laboranterne og også din vejleder
 • Arbejdsmiljøet kan altid blive bedre, deltag i udvikling af bedre metoder og procedurer
 • Husk - du er ikke alene, dine dumheder går ud over andre, og dine gode arbejdsmetoder hjælper os alle.