Sikkerhedskurset ved mbi
Download
1 / 27

Sikkerhedskurset ved MBI - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Sikkerhedskurset ved MBI. Laboratorieadfærd. Teori. Alle studerende ved MBI (der taler dansk) Skal bestås før specialet afleveres Figurerer på eksamensbevis Diplom. Kurset består af 4 (5) moduler. Laboratorieadfærd (5 timer) Isotopteknik (3 timer) Brandbekæmpelse (3 timer)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sikkerhedskurset ved MBI' - slade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sikkerhedskurset ved mbi

Sikkerhedskurset ved MBI

Laboratorieadfærd


Teori
Teori

 • Alle studerende ved MBI (der taler dansk)

 • Skal bestås før specialet afleveres

 • Figurerer på eksamensbevis

 • Diplom


Kurset best r af 4 5 moduler
Kurset består af 4 (5) moduler

 • Laboratorieadfærd (5 timer)

 • Isotopteknik (3 timer)

 • Brandbekæmpelse (3 timer)

 • Grundkursus i Førstehjælp (12 timer)

 • ”Praktik” - Sikkerhedsgrupperne i samarbejde med vejledere


Praktik
Praktik

 • Sikkerhedshåndbogen skal være læst og forstået

 • Spørgsmål i en række vigtige emner fra sikkerhedsinformationen

 • Laboratorieøvelser (indtil videre frivilligt)

 • Rundtur med præsentation af speciallokaler, apparatur, affaldshåndtering, safety-cases mm.


Kursus indhold
Kursus indhold

 • Lovgivning

 • Sikkerhedsorganisation ved MBI og AU

 • Evakuering

 • Arbejdspladsvurdering (APV) - AT-screening

 • Informationskilder til laboratoriesikkerhed

 • Personlige værnemidler

 • God laboratorie praksis (GLP)

 • Klassificering af laboratorier og projektgodkendelse

 • Rengøring

 • Elsikkerhed

 • Kemikaliehåndtering

 • Biologiske agenser og GMO

 • Affaldshåndtering

 • Alarmering


Lovgivning
Lovgivning

 • Arbejdsmiljøloven

  • Bekendtgørelser og vejledninger

 • Vigtige bekendtgørelser

  • Virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde

  • Bek. om biologiske agenser og arbejdsmiljø

  • Bek. om genteknologi og arbejdsmiljø

  • Bek. om arbejde med stoffer og materialer

  • Bek. om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

  • Bek. om centrifuger


Sikkerhedsorganisationen ved mbi og au
Sikkerhedsorganisationen ved MBI og AU

 • Koordinationsudvalg

 • Områdesikkerhedsudvalg

 • Sikkerhedsudvalg

 • Sikkerhedsgrupper

 • Arbejdslederrepræsentant

 • Sikkerhedsrepræsentant


 • Evakuering
  Evakuering

  • Enhver person kan påtage sig ansvaret som evakueringsleder eller samle-pladsleder i en evakueringssituation.

  • Grundliggende forudsæninger for en succesfuld evakuering er handlekraft og sund fornuft .


  Evakueringslederen
  Evakueringslederen

  • Evakueringslederens ansvar er at rydde området for personer.

  • Evakueringslederen ifører sig den gule vest og følger den gule instruks.

  • I forbindelse med evakueringen af området, advares de omkringliggende evakuerings-områder.

  • Ved førstkommende lejlighed informeres den lokale ledelse (fx institutleder) om evakueringshændelsen .


  Samlepladslederen
  Samlepladslederen

  • Samlepladslederens ansvar er at modtage de evakuerede personer fra området p� den udpegede samleplads uden for bygningen.

  • Samlepladslederen ifører sig den orange vest og følger den orange instruks.


  S d a n foretages evakuering
  Sådan foretages evakuering

  • I hvert evakueringsområde vil der et synligt sted være opsat evakueringsmateriale i form af en afmærket holder indeholdende:

   • En gul vest med tryk: Aarhus universitet. Evakuering�

    • Lamineret gul instruks med udførlig trinfortrin-beskrivelse af evakueringslederens opgaver. Evakueringsområdet er optegnet på� bagsiden af instruksen.

   • En orange vest med tryk: Aarhus universitet. Evakuering�

    • Lamineret orange instruks med udførlig trinfortrin-beskrivelse af samleplads lederens opgaver. Samlepladsen er angivet på� bagsiden af instruksen.


  S d a n foretages evakuering1
  Sådan foretages evakuering


  Apv at screening
  APV - AT screening

  • APV

   • Hvad kan en APV bruges til?

    Virksomheden kan bruge arbejdspladsvurderingen til:

    • At synliggøre sine arbejdsmiljøproblemer

    • At udpege løsningsforslag til problemerne

    • At arbejde systematisk og forebyggende med arbejdsmiløet.

   • IPL

  • AT-screening

   • Formål

   • Psykisk arbejdsmiljø


  Informationskilder
  Informationskilder

  • MBI - laboratoriesikkerhed

  • KIROS

  • Arbejdstilsynet

  Informationsmateriale

  • Sikkerhedsforeskrifter på dansk og engelsk

  • Informationshæfte til gravide

  • Listen over farlige stoffer


  Personlige v rnemidler
  Personlige værnemidler

  • Kitler/”Gule” kitler/Grønne kitler

   • Brug, hvor og hvornår, rengøring

  • Handsker / handsketyper

  • Sikkerhedsbriller/ansigtsskærm

   • Brug, hvor og hvornår

  • Åndedrætsværn /hvor findes dette

   • Brug, hvor og hvornår

  • Fodtøj


  Vrige v rnemidler
  Øvrige værnemidler

  • Stinkskabe

  • Sugeboxe

  • Punktsug

  • Rumventilation i klassificerede laboratorier

  • Transportkasser

  • Tunge løft


  Glp adf rd
  GLP (adfærd)

  • Klassificerede laboratorier

   • Kitler

   • Spise, drikke, ryge, mad, mm.

   • Tøj, overtøj, tasker, andre uvedkomne ting

   • Papir i plastik

   • Ingen bøger, protokoller oa sugende på arbejdsområder

   • Ingen papkasser

   • Ryddelighed og rengøring

   • Adgangsforhold


  Klassificering af laboratorier og arbejde
  Klassificering af laboratorier og arbejde

  • Klassificering af laboratorium

  • Projektgodkendelse

  • Storskalaforsøg

  • Markforsøg


  Reng ring i klasse 1 lab
  Rengøring (i klasse 1 lab)

  • Rengøringspersonalet klarer

   • Alt fast inventar under bordhøjde

   • Gulve og papirkurve

   • Tømning af sorte plastsække efter behov

   • Gulvvask 3 gange ugentligt

   • Fodlister og -paneler, vandrette flader under borde og skabslåger 1 gang månedligt

   • Ventilationskanaler og køleaggregater, samt under køle og fryseskabe 2 - 3 gange årligt (efter aftale)


  Reng ring i klasse 1 lab1
  Rengøring (i klasse 1 lab)

  • Brugerne af laboratorierne klarer

   • Daglig rengøring af laboratorieborde, rulleborde, vask og i stinkskabe mv.

   • Ugentlig rengøring af lamper, vindueskarme, vask og stinkskab.

   • 2 gange årlig rengøring af hylder, flasker, elkasser, fritstående apparatur samt vogne med dule risikokasser og autoklavespande.


  Elsikkerhed
  Elsikkerhed

  • Instituttes foreskrifter om elsikkerhed


  Kemikalieh ndtering
  Kemikaliehåndtering

  • Indkøb

  • Registrering i KIROS

  • Mærkning

   • Fareklasse

   • R- og S-sætninger

   • Cas. Nr.

  • Leverandørbrugsanvisninger

  • Arbejdspladsbrugsanvisninger

  • Opbevaring

   • Mærkning af beholder

   • Køl, frys, giftskab, sugeskab

   • Oplagsstørrelser

   • Kræftrisiko

  • Afvejning

  • Affaldshåndtering


  Biologiske agenser og gmo
  Biologiske agenser og GMO

  • Klassificering

   • Biologiske agenser

   • GMO

  • Mærkning

  • Opbevaring

  • Laboratorieklasse

   • Regler for arbejdet

  • Transport

  • Affaldshåndtering

   • Desinfektion, indeslutning.


  Affaldsh ndtering
  Affaldshåndtering

  • GMO-affald

   • Flydende og faste kulturer (autoklaveres)

   • Tips, pipetter, skalpeller mm. (autoklaveres og bortskaffes som alm. affald)

  • Kemikalieaffald

   • Organiske opl. Midler

    • H-affald (halogener <1%)

    • B-affald (halogener > 1%)

   • Kviksølv

   • Giftige affaldsstoffer

   • Faste stoffer

    • H-affald (halogener <1%)

    • B-affald (halogener > 1%)

   • Geler

  • Risikoaffald (Gule kasser)

   • Kun vævsaffald med ringe smitterisiko

  • Andet laboratorieaffald (Sorte poser)

  • Pap og papir

  • Computer og elektronikaffald


  Alarmer og alarmering
  Alarmer og alarmering

  • Adgangskontrolsystemer (FP og Uni)

  • Ventilationsalarm (klasse 1 lab.)

  • Stinkskabe (forlænget drift)

  • Sugebokse og punktsug

  • Fryseralarmer

  • Alarmering

   • Brand

   • Ulykke

   • Indbrud/hærværk


  Hvis uheldet er ude
  Hvis uheldet er ude

  • Anmeldelse af arbejdsskade

  • Anmeldelsesblanket

  • Sikkerhedsrepræsentant

  • Arkivering til evt. senere brug


  Rollemodeller
  Rollemodeller

  • Husk, at du selv er ansvarlig for et sikkert arbejdsmiljø

  • Vær en god rollemodel for dine kolleger, laboranterne og også din vejleder

  • Arbejdsmiljøet kan altid blive bedre, deltag i udvikling af bedre metoder og procedurer

  • Husk - du er ikke alene, dine dumheder går ud over andre, og dine gode arbejdsmetoder hjælper os alle.


  ad