Fordeler for medlemmer av loforbundene
Download
1 / 35

Fordeler for medlemmer av LOforbundene - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Fordeler for medlemmer av LOforbundene. LOfavør medlemsfordeler 2009. Forbundenes Medlemskort. Kollektive forsikringer. Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet H – Kollektiv hjem G – Grunnforsikring O - Fagforbundets stønadskasse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fordeler for medlemmer av LOforbundene' - slade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fordeler for medlemmer av loforbundene
Fordeler for medlemmer av LOforbundene

LOfavør medlemsfordeler 2009Kollektive forsikringer
Kollektive forsikringer

Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet

 • H – Kollektiv hjem

 • G – Grunnforsikring

 • O - Fagforbundets stønadskasse

 • O – Gruppelivsforsikring ( gjelder EL&IT, Postkom og NSF)

 • F - Fritidsulykke

 • R - Reiseforsikring

 • B/A - Fagforbundets gruppeforsikring


Lofav r kollektiv hjemforsikring
LOfavør Kollektiv hjemforsikring

4

Kollektiv hjem - kode H på kortet

LOfavør Kollektiv hjemforsikring er markedets beste innbo- og løsøreforsikring, som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær, sportsutstyr m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring som privat

Forsikringen har ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Merk at enkeltgjenstander/samlinger er forsikret for inntil kr 200 000.-

Egenandelen er 3000.-

Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen.

Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun

skader over kr 1000.-

NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap

25. aug. 2014


Lofav r kollektiv hjem
LOfavør Kollektiv hjem

5

Dekker……………

 • Skade på innbo og løsøre i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade

 • Tyveri i forbindelse med innbrudd

 • Typiske uhell som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på f.eks sportsutstyr, briller etc

 • Låst sykkel hvor som helst

 • Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat

 • Matvarer i fryseboks

 • Flytteforsikring

 • Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse

 • Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson

 • Ansvar som privatperson

Men dekker ikke…………..

De viktigste begrensningene er:

 • Bygningsskade på bolighus

 • Dekk og felger

 • Tyveri av ulåst sykkel

 • Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent

25. august 2014


Lofav r grunnforsikring
LOfavør Grunnforsikring

6

Grunnforsikring – kode G på kortet

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved død. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Grunnforsikringen dekker både medlemmet og medlemmets familie

NB! Fra 2009 vilyrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden gis dobbel utbetaling på denne forsikringen

Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt

25. aug. 2014


Lofav r grunnforsikring1
LOfavør Grunnforsikring

7

Forsikringen dekker…..

- Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år

(samboer og hjemmeboende barn må ha samme folkeregistrerte bopels – adresse som forsikrede for å omfattes av forsikringen)

- Død uansett årsak

 • Fritid og arbeidstid – hele døgnet.

 • Hele verden

 • Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med 16.500.-

Men dekker ikke……..

De viktigste begrensningene er:

- Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås.

25. august 2014


Fordeler for medlemmer av loforbundene

LOfavør Fritidsulykke LOfavør Fritidsulykkesforsikring – kode F på kortet, dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

8

Dekker………….

 • Deg som medlem

 • Ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død

 • Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade innenfor Norden, med inntil 5% av forsikringssummen ved invaliditet

 • Frem til fylte 70 år

Men dekker ikke…………

De viktigste begrensningene er:

- Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace.

 • Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett.

 • Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker

 • Ulykker som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse.

 • Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler.

 • Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri eller besvimelse

 • Elev- studentmedlemmer

25. august 2014


Lofav r reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring

9

LOfavør Reiseforsikring - R på kortet

Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du kan få behov for syketransport

Medlemsfordeler for deg

Gunstig pris

Gjelder i hele verden

Gjelder også egne barn som ikke bor sammen med medlemmet

Dersom denne forsikringen ikke er obligatorisk, dvs ligger i ditt medlemsskap

Kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank.

Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis

25. aug. 2014


Lofav r reiseforsikring1
LOfavør Reiseforsikring

10

dekker…..

Alle fritidsreiser i Norge og hele verden inntil 45 dager, så sant reisen innebærer minst en overnatting

Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg

Tyveri av, og skade på, reisegods

SOS: tlf +45 70 10 50 50

Men dekker ikke…..

De viktigste begrensningene er:

 • Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som f. eks fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace

 • Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt

 • Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise

25. august 2014


Vrige lofav r forsikringer
Øvrige LOfavør Forsikringer

LOfavør Barneforsikring

Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller ulykke? LOfavør barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel

LOfavør Ulykkesforsikring

LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet.

11

25. aug. 2014


Vrige lofav r forsikringer1
Øvrige LOfavør Forsikringer

 • LOfavør Husforsikring

 • Dette er en god og solid husforsikring som gir deg full gjenoppbygging av huset. Lavere egenandel ved skade, og sopp og råtedekning inkludert.

 • Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring

 • LOfavør Bilforsikring

 • Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som standard forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig.

 • Medlemsfordel for deg

 • Lavere egenandel

 • Startbonus på 30%

 • Samme bonus på bil nr 2 (inntil 70%)

 • Toppvilkår til standard pris

 • SpareBank 1 tilbyr også en egen ungdomsavtale

12

25. aug. 2014


Lofav r medlemskort
LOfavør Medlemskort

13

25. aug. 2014Lofav r fordelsleverand rer
LOfavør Fordelsleverandører

15

LOfavør Mastercard – Entercard

 • Årspris kr 0.-, Varekjøpsgebyr kr 0.-, Fakturagebyr kr 0.-, etableringsgebyr kr 0.-

  Inntil 45 dagers betalingsutsettelse

  LOfavør Reisebyrå – Folkeferie

  5-10 % rabatt på reiser fra de beste og mest kjente charteroperatørene, båtselskaper og reiseleverandører

  Rabatten gjelder også kampanjer

  LOfavør Advokatbistand – Legalis AS

  Reduserte priser på all juridisk bistand

  - 20% rabatt på alle juridiske kontrakter

  Enkelte spørsmål og anbefaling av videre prosess er gratis.

LOfavør Bonus på Drivstoff – Shell

25 øre per liter i bonus på aktuell pumpepris

30 øre per liter i bonus ved kjøp av over 600 liter i løpet av et kvartal.

Ytterligere bonus i kampanjer

LOfavør Leiebil – Hertz

Inntil 20% rabatt på kampanjepriser i Norge

Inntil 15% rabatt på leiebil i utland

LOfavør Bilvedlikehold – Snap Drive

EU kontroll kr 250.-

5% rabatt på arbeid og deler

Gratis oljeskift

30% på dekk

25. august 2014


Lofav r fordelsleverand rer1
LOfavør fordelsleverandører

16

LOfavør Eiendomsmegling – Eiendomsmegler 1

kr 2000.- i rabatt ved salg av bolig

En gratis rådgivningstime hos megler

LOfavør Hotell – Rica Hotels

Tilbudet gjelder i helgen fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet, på et begrenset antall rom. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag

LOfavør Hotell – Choice Hotels

Tilbudet gjelder hele uken på alle kjedens hoteller i Norge ved forespørsel

20% rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige flex rate.

LOfavør Telefoni og ADSL – Telenor

Rabatter på fasttelefon, mobilabonnement, ADSL og bredbåndstelefoni

LOfavør Strøm – NorgesEnergi AS

Topp 5 garanti – Garantert blant de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over konkurrentene. Beregnet på årsbasis.

Gode betingelser også ved fastprisavtale

LOfavør markedsplass –www.lofavor.no

Varmepumper fra Fujitsu

Bokhandel

Blekkpatroner og lasertonere

25. august 2014


Lofav r mastercard
LOfavør Mastercard

17

Medlemsfordeler

 • Ingen årsavgift, gratis å eie, gratis tilleggskort

 • Gunstig rente på nedbetaling av kreditten

 • Inntil kr 50 000,- i kreditt

 • Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse

  * Velger du å ikke innbetale alt ved forfall vil det påløpe renter

  på beløpet fra kjøpsdato

  NB! Det er ikke reiseforsikring i LOfavør Mastercard

  Gjeldsforsikring: Premien er kun 0,6 % per måned av utestående saldo. Er saldoen kr 0 betaler du ingenting

  Gjeldsforsikringen dekker blant annet dine månedlige avdrag (minimum 3 % av utestående saldo) og renter ved arbeidsledighet, permittering eller sykemelding i inntil 12måneder

  tlf 815 32 600 - 2

25. aug. 2014


Lofav r telefoni og internett
LOfavør Telefoni og Internett

18

Fast telefoni/bredbåndstelefoni*

- 10 % til 15% rabatt på trafikk

 • Gratis lørdag (du betaler kun for oppkobling 0,59)

  * Gjelder basisabonnement

  Mobiltelefon

 • Fri etablering og innmelding

 • 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd på alle Telenor og Djuice fakturabaserte abonnement (med unntak av Djuice Control)

  Du kan også tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” ORG LO ” til 2000

  Bredbånd

 • Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke

 • 5-15% rabatt på Bredbånd Medium og Premium

  NB! Registrer deg for rabatt på www.lofavor.no

  For fasttelefoni kan du også ringe et gratis grønt nr 80036 258

  Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler

25. aug. 2014


Lofav r hotell
LOfavør Hotell

19

Hotellrom til LOfavør pris hos Rica Hotells

Weekend

 • Dobbeltrom kr 995,- inkl frokost (2 personer)

 • Enkeltrom kr 830,- inkl frokost

 • Ekstraseng kr 145,-

 • Tilbud i Skandinavia, følg med på www.lofavor.no

  Midtuke:

 • Rica hotells tilbyr også gunstige midt uke priser

  Du som LO medlem sparer her totalt kr 750.-

  Eksempel:2 netter i dobbeltrom på Rica Viktoria

  Som LO medlem betaler du totalt kr 1990.-

  IKKE LO medlemmer betaler totalt kr 2750.- (ikke det dyreste rommet)

  Priser for 2008 i Norge weekends fra fredag til mandag

25. aug. 2014


Lofav r hotell1
LOfavør Hotell

20

Choice Hotels Scandinavia

 • Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. LO medlemmer får 20% rabatt på den til enhver tid beste tilgjengelige pris. Oppgi at du er LO-medlem.

 • Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet.

  Du som LO medlem sparer i dette tilfellet kr 1156.-

  Pris eksempel: Quality Hotel & Resort Hafjell 1 weekend i ”normal periode” for 2 personer, dobbeltrom:

  LO medlemmer betaler kr 2224.-

  IKKE LO medlemmer må betale kr 3380.-

  Når du booker et Choice rom må du skrive inn LOfavør sin kunde – ID 64968

25. aug. 2014


Lofav r drivstoff
LOfavør Drivstoff

Du får bonus på drivstoff på betjente Shell- stasjoner i Norge

Bonus på bensin og diesel

25 øre bonus på aktuell pumpepris

- ekstrabonus i kampanjeperioder

30 øre bonus på bensin/diesel fra 1 liter når du tanker 600 liter eller mer pr. kvartal.

Bonus får du i form av Trumf- poeng

For å få bonus – trekk medlemskortet gjennom kortleseren på Shell-stasjonen

Du vil automatisk bli registrert som Trumf-medlem når du trekker medlemskortet

NB! Avtalen gjelder ikke Shell express

tlf 815 32 600 – 5 - 2

21

25. aug. 2014


Lofav r bilvedlikehold
LOfavør Bilvedlikehold

22

Bilservice, EU kontroll og bildekk

- EU kontroll fast kr 250,- (ikke 5 % rabatt i tillegg)

- 5% rabatt på arbeid og deler (dersom det ikke er gitt annen rabatt eller tilbud)

- Gratis oljeskift, du betaler kun olje og eventuelle deler

Du som LO medlem sparer 249.- på din EU kontroll

Pr. nå koster en EU-kontroll kr 499.- på personbiler og kr 699.- på store biler(varebiler/minibusser) for IKKE medlemmer

NB! Vis LOfavør kortet og meld fra om medlemskapet ved levering og henting!

tlf 815 32 600 – 5 - 4

25. aug. 2014


Lofav r bill n
LOfavørBillån

23

LOfavør Billån er et tilbud fra SpareBank 1 Finans

 • Billigere lån

  - Lavere etableringskostnader og lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente

 • Frihet

  - Med vårt nye billån er det selve bilen som er pantobjektet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din,noe som gir deg større frihet i fremtiden

 • Trygghet og gode råd

  - Når du leter etter bil har du sikkert oppdaget at det er mange som ønsker å tiby deg finansiering. Låner du hos oss, får du ikke bare gode betingelser. Du får også trygghet ved å handle med en bank

  Kort og godt: Det er fornuftig å låne til bil i en bank

  SpareBank1 Midt Norge SpareBank1 Nord Norge SR- Finans Sparebanken Hedmark

25. aug. 2014


Lofav r bill n1
LOfavørBillån

24

På Egne Hjul: - et eget ungdomskonsept

Med LOfavør PÅ Egne Hul får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med fokus på sikkerhet.

- Du kan låne kr 30.000.- - kr 100.000.-

- Lavere etableringsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente

- Nedbetalingstid max 5 år

- Kun 10% i egenkapital

- Kun krav om ansvarsforsikring og Billån Ekstra

Billån Ekstra – det trygge og fornuftige valget

- En betalingsforsikring hvor du som kunde får dekket månedlige terminbeløp i inntil 12 mnd ved:

- 100% sykemelding i mer enn 30 dager

- 100% arbeidsledighet eller permitering i mer enn 30 dager

- Ved dødsfall innfris lånet med inntil kr 600.000.-

SpareBank1 Midt Norge SpareBank1 Nord Norge SR- Finans Sparebanken Hedmark

25. aug. 2014


Lofav r bolighandel
LOfavør Bolighandel

25

Rabatt på meglerprovisjon

- Kr 2000.- i rabatt på ordinær meglerprovisjon. Rabatten er inklusiv mva, og skal fremkomme i pristilbud fra megler slik at den er reell for medlemmet

- En gratis rådgivningstime hos megler uavhengig om du skal selge eller ikke

Ordinær meglerprovisjon fremkommer hos det enkelte Eiendomsmegler 1 kontor.

25. aug. 2014


Lofav r advokatbistand
LOfavør Advokatbistand

26

Juridisk bistand på Internett - www.lofavor.no

– privatrettslige spørsmål

- GratisEnkle svar og anbefaling om videre prosess

- Kr 300   Juridisk vurdering av din sak

- Kr 600  Arbeid på timebasis ved mer omfattende henvendelser

- Rabatt på interaktive kontrakter (sameie, samboer og testament, med mer.)

Legalis gir 20% på kontrakter og svært gunstige priser på  juridisk rådgivning innen Erstatning -Trygderett - Forsikringsrett - Arverett og generasjonsskifte - Familierett og barnerett - Fast eiendom - Plan-/reguleringssaker - Husleie - Kontraktsrett - Strafferett og alminnelig praksis.

tlf 815 32 600 - 6

25. aug. 2014


Lofav r str m
LOfavør Strøm

27

Topp 5 garantipris på strøm

- Garantert lav pris gjennom hele året

- Du slipper å følge med om du har den laveste prisen til enhver tid

- En av de 5 rimeligste leverandørene, målt mot en representativ liste over våre konkurrenter

PRISTAKTJENESTEN

- Hver vinter gir deg trygghet for at strømprisen ikke går i været! (koster kr 29.- pr mnd)

- Hver vinter får du informasjon om PRISTAKET kommende periode

NorgesEnergible for 4 året på rad kåret til den leverandøren kundene var mest fornøyd med

(se www.lofavor.no – strøm)

tlf 815 32 600 – 5 - 1

25. aug. 2014


Lofav r ferie og fritid
LOfavør Ferie og fritid

28

5 -10% rabatt på reiser i hele verden – gjelder også kampanjer.

Saga Solreiser, Ving, Dansk Folkeferie, Star Tour, DanCenter, Hurtigruta mm

Medlemsfordeler

- 5 % rabatt på chartereiser, båtreiser, leie av feriehus etc.

- 10% rabatt på leie av feriehus med Dansk Folkeferie og leiligheter på Riva del Sole i Italia

- Lavere gebyrer og honorarer ved kjøp av ruteflybilletter

Du som LO medlem sparer kr 2500.-

Eksempel: Kreta, Avreise fra Oslo 2/7 og 14 dager. 2 roms leilighet på Sunwing Alexandra Beach, pris for 2 voksne og 2 barn under 12 år.

For LO medlemmer koster det kr 31.980.-

Ikke LO medlemmer må betale kr 34.480.-

tlf 815 32 600 – 4 - 1

25. aug. 2014


Lofav r billeie
LOfavør Billeie

29

Medlemsfordeler for deg

- Leiebil i Norge med inntil 20% rabatt

- Leiebil i utlandet med inntil 15% rabatt

Pris eksempler

Paris 1uke: Du som LO medlem betaler kr 1280.- , IKKE medlemmer betaler kr 1488.- = DU SPARER kr 208.-

Lofoten 1uke: Du som LO medlem betaler kr 4212.-, IKKE medlemmer betaler kr 4807.- = DU SPARER kr 595.-

NB! Husk å bruke CDP 858691ved bestilling

tlf815 32 600 - 4 - 3

25. aug. 2014


Lofav r varmepumper
LOfavør Varmepumper

30

LOfavør Medlemsfordeler på Fujitsu varmepumper

- Prioritert installasjon

- Foretar installasjon og service over hele landet

- Sertifiserte montører

- 20% rabatt på Overspenningsvern

- Serviceavtale rabattert med kr. 20%.

- Årlig innsparing på varmepumpen fra. Kr. 5000,- pr. år.

- Utvidet garantitid med ett år til 6 år mot å tegne serviceavtale

- 20% på innbygningskasser (forutsetter montasje samtidig med installasjon av varmepumpe)

Det utarbeides en kalkulator for strømsparing. En slik er tilgjengelig på www.fjklima.no/kalkulator eller www.fjklima.no/kalk2

25. aug. 2014


Lofav r markedsplassen
LOfavør Markedsplassen

31

Internetthandel og Bokhandel på www.lofavor.no

Kjente varerinnen:

- Klær, hus & hjem – Sport & Fritid

- Blekkpatroner og lasertoner

- Bøker (minimum 10%)

25. august 2014


Www lofavor no
www. lofavor.no

32

25. aug. 2014


Www lofavor no1
www.lofavor.no

33

25. aug. 2014


Www lofavor no2
www.lofavor.no

34

25. aug. 2014


Lofav r henvendelser
LOfavør Henvendelser

35

Informasjon

www.lofavor.no gir tilgang til all informasjon og kjøpsmuligheter

Medlemstelefon 815 32 600

Gir tilgang til fordelene med enkle tastevalg

Du skal taste deg til valgt leverandør for å få informasjon/kjøpe

På ” valg 3-2 ” kan du taste deg til ”medlemsservice”. Her får du informasjon og veiledning om du står fast

På ” valg 3-1” kan du taste deg til ditt forbund for organisasjonsspørsmål

Skadetelefonen for alle forsikringer, hele landet 02300

25. august 2014