hormon ln terapie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HORMONÁLNÍ TERAPIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
HORMONÁLNÍ TERAPIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

HORMONÁLNÍ TERAPIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

HORMONÁLNÍ TERAPIE. Zdeněk Linke. Hormonální terapie Využití poznatku – závislost růstu některých nádorů na přítomnosti hormonů nádor – přítomnost či možnost nádorové tkáně exprimovat hormonální receptor. historie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HORMONÁLNÍ TERAPIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Hormonální terapie
 • Využití poznatku – závislost růstu některých nádorů na přítomnosti hormonů
 • nádor – přítomnost či možnost nádorové tkáně exprimovat hormonální receptor
slide3
historie:
 • 18. století – chirurgická kastrace – pozorování = nulový výskyt ca prostaty
 • 1896 – 1. provedená ovarektomie s cílem zabránit progresi ca prsu (Beatson)
slide4
Užití:
 • snížení / ablace - hormony způsobující růst tumoru (chemická, radiační či chirurgická kastrace)
 • zvýšení / substituce

a) antagonisté (snižují růst. efekt jiných hormonů)

b) antihormony (chemicky podobné látky –

interference vazby na shodné receptory

sníží možnost vazby přiroz.hormonu )

c) látky inhibující syntézu přirozených

hormonů

slide5
Přítomnost specifických buněčných receptorů
 • receptory v jádře či cytoplazmě = steroidní hormony
 • receptory v buněčné membráně = peptidové hormony
slide6
Receptory pro steroidní hormony
 • karcinom prsu – receptory estrogenů, gestagenů
 • karcinom prostaty – receptory androgenů
 • karcinom děložního těla – receptory estrogenů, gestagenů

hormonálně dependentní nádory čím počet receptorů pravděpodobnost efektu

 • (nádory více diferencované, méně invazivní růst)
 • vzácně
 • Grawitzův adenoca ledviny – estrogenové receptory
 • Ca ovaria – estrogenové, gestagenové receptory; receptory pro LH a FSH
 • Hepatocelulární ca – estrogenové, prolaktinové a androgenové receptory
 • Ca pankreatu – estrogenové receptory, receptory pro LH a FSH
 • Maligní melanom – estrogenové receptory
 • Lymfomy – receptory pro glukokortikoidy
 • (raritně – kolorektální ca, meningeom)
 • Výhody:
 • Cílený efekt
 • Malé nežádoucí účinky, život neohrožující
 • Snadná aplikace
 • Prolongovaný efekt – dlouhodobé užívání
 • Přehled:
 • .androgeny
 • dříve léčba ca prsu; dnes 3. či 4. linic hormonální léčby ca prsu
 • → testosteronpropionát (Agovirin)
 • (drostanolon, testolakton, kalusteron, danazol – tento u benig.
 • mastopatií dnes)
 • NÚ – akné, hirsutismus, seborea, perif. edémy
 • .estrogeny – ca prostaty
 • - event. poslední hormon. léčba general. ca prsu
 • → polyestradiolfosfát (Estradurin) – ca prostaty
 • → diethylstilbestrol (Agostilben) – ca prostaty a ca prsu
 • (↑↑ D → vyčerpání receptorů a následný pokles růstu i při dalších
 • normálních hladinách hormonů)
 • (fosfestrol, ethinylestradiolsulfát – depot)
 • NÚ – nauzea, retence tekutin, KV insuficience, trombosy
 • ženy – metroragie, muži – gynekomastie, ↓ libido, hyperkalcémie
 • .gestageny (progestiny) – deriváty progesteronu či
 • 19-nortestosteronu
 • → medroxyprogesteronacetát (Provera)
 • ↓ sekrece gonadotropinů → ↓ estrogenů
 • ↓ syntézy nukl. kyselin v jádře
 • U: karcinom prsu (2.-3. linie)
 • karcinom děložního těla
 • ( Grawitzův tumor)
 • ↑ chuti k jídlu a ↑ hmotnosti
 • → megestrolacetát (Megace)
 • U: ca prsu, ca děložního těla
 • → hydroxyprogesteronkaproát (Neolutin)
 • NÚ: urtika, exantém, hirsutismus, KP dekomp., otoky, alopecie
 • .antiandrogeny – zabrání vazbě testosteronu kompetitivní inhibicí
 • )steroidní → cyproteronacetát (Androcur)
  • U: ca prostaty
 • NÚ: gynekomastie, impotence, alopecie, ↑↑ VLDL
 • )nesteroidní (spolu s LHRH analogy = totální androgenní blokáda)
 • → flutamid (Flucinom)
 • generalizovaný ca prostaty, není pokles libida
 • → nilutamid (Anadron), biculatumid
 • .antiestrogeny – kompetitivní inhibice estrogenů vazby na estrogenové receptory
 • → tamoxifen (Tamoxifen, Nolvadex)
 • lék 1. volby karcinomu prsu
 • má i svou estrogenovou aktivitu
 • (méně ca pankreatu, ca endometria, melanomu, ovaria, ledviny)
 • NÚ – nauzea, návaly, ↓ trombocyty, vaginální krvácení,
 • tromboflebitis
 • další preparáty – toremifen, trioxifen, droloxifen, raloxifen
 • .antiprogestiny – minimálně terap. využívaná skupina
 • → mifepriston (antiprogesteronová a antiglukokortikoidová aktivita)
 • ?? ca prsu, ?? benigní meningeomy, ↓↓ využití
 • .glukokortikoidy
 • přírodní – hydrokortizon (kortisol)
 • syntetické – prednison, prednisolon, methylprednisolon, triamcinolon,
 • dexametason
 • U: ↓ inkorporace uridinu do RNA → ↓ syntézy RNA a bílkovin
 • ↓ účinnosti RNA-polymerázy
 • → prednison – lymfomy, CLL, hyperkalcémie,
 • antiedematosní efekt (meta CNS, meta jaterní)
 • → dexametason – mnohočetný myelom, antiedematosní léčba
 • (meta CNS)
 • NÚ: cushinoidní habitus, hypertenze, steroid. Diabetes, trombozy,
 • žalud. ulcus, ↓ hojení ran
 • .inhibitory aromatáz
 • blok syntézy estrogenů a testosteronu v nadledvině
 • blok aromatáz (konverze testosteronu v tukové tkáni na estrogeny)
 • U: ca prsu – 2.linie hormonál. Léčby
 • ca děložního těla
 • )nesteroidní → aminoglutethimid (Orimeten) – nutno substituovat HC
 • )nesteroidní – bez substituce kortikoidy → anastrazol (Arimidex), letrozol (Femara), fadrozol, vorozol
 • )steroidní
 • → exemestan, formestan (Lentaron- depotní přípravek)
 • U: ca prsu, méně i ca prostaty
 • NÚ: nauzea, cefalea, artralgie
 • .analoga gonadoliberinů (hypothalamus)
 • GnRH → stimuluje sekreci LH a FSH (hypofýza)
 • Účin: ↑↑ gonadoliberinů → týdenní ↑↑ syntéza LH a FSH (flare
 • fenomen) → ↓↓ pokles receptorů pro LH a FSH v gonádách =
 • = down regulation
 • U: ca prostaty (náhrada orchiektomie) – vhodné spolu s antiandrogeny
 • (totál. androgenní blokáda)
 • generalizovaný ca prsu (menoaktivní)
 • (studie i o adjuvatním podávání)
 • → depoty = buserelin (Suprefact), goserelin (Zoladex),
 • triptorelin (Decapeptyl), leuprolin
 • NÚ: prvotní ↑ bolestí v kostech u preexistujících meta ložisek a v tuto
 • dobu riziko patol. fraktur v těchto lokalizacích
 • návaly,
 • muži – impotence, gynekomastie, ženy – amenorrhea
 • .ostatní hormony
 • somatostatin – hypothalamický tetradekapeptid
 • účin: ↓ sekrece somatotropního hormonu, ↓ EGF, ↓ sekrece
 • prolaktinu, ↓ TSH, ↓ zevní i vnitřní sekrece pankreatu
 • I: APUDOMy, karcinoid, profúzní průjmy
 • Oktreotid – I: vipom, inzulinom, glukagonom, karcinoid
 • tlumí i jejich příznaky
 • pro dg. meta ložisek
 • melatonin – z corpus pineale - minimálně využívaný
 • potencuje efekt IL – 2, hepatocelulární ca, ca prsu,
 • myelodysplastický syndrom, kolorektální ca
 • PRS: tamoxifen → inhibitory aromatáz → gestageny
 • PROSTATA: antiandrogeny (+ orchiektomie či LHRH analoga) →
 • → estrogeny (→ kortikoidy)
 • DĚLOHA: (→ tamoxifen →) gestageny
slide7
vzácnější užití
 • Grawitzův adenoca ledviny – estrogenové receptory
 • Ca ovaria – estrogenové, gestagenové receptory; receptory pro LH a FSH
 • Hepatocelulární ca – estrogenové, prolaktinové a androgenové receptory
 • Ca pankreatu – estrogenové receptory, receptory pro LH a FSH
 • Maligní melanom – estrogenové receptory
 • Lymfomy – receptory pro glukokortikoidy

(receptory nalezeny, ale v praxi nefunguje – kolorektální ca, meningeom)

 • Výhody:
 • Cílený efekt
 • Malé nežádoucí účinky, život neohrožující
 • Snadná aplikace
 • Prolongovaný efekt – dlouhodobé užívání
 • Přehled:
 • .androgeny
 • dříve léčba ca prsu; dnes 3. či 4. linic hormonální léčby ca prsu
 • → testosteronpropionát (Agovirin)
 • (drostanolon, testolakton, kalusteron, danazol – tento u benig.
 • mastopatií dnes)
 • NÚ – akné, hirsutismus, seborea, perif. edémy
 • .estrogeny – ca prostaty
 • - event. poslední hormon. léčba general. ca prsu
 • → polyestradiolfosfát (Estradurin) – ca prostaty
 • → diethylstilbestrol (Agostilben) – ca prostaty a ca prsu
 • (↑↑ D → vyčerpání receptorů a následný pokles růstu i při dalších
 • normálních hladinách hormonů)
 • (fosfestrol, ethinylestradiolsulfát – depot)
 • NÚ – nauzea, retence tekutin, KV insuficience, trombosy
 • ženy – metroragie, muži – gynekomastie, ↓ libido, hyperkalcémie
 • .gestageny (progestiny) – deriváty progesteronu či
 • 19-nortestosteronu
 • → medroxyprogesteronacetát (Provera)
 • ↓ sekrece gonadotropinů → ↓ estrogenů
 • ↓ syntézy nukl. kyselin v jádře
 • U: karcinom prsu (2.-3. linie)
 • karcinom děložního těla
 • ( Grawitzův tumor)
 • ↑ chuti k jídlu a ↑ hmotnosti
 • → megestrolacetát (Megace)
 • U: ca prsu, ca děložního těla
 • → hydroxyprogesteronkaproát (Neolutin)
 • NÚ: urtika, exantém, hirsutismus, KP dekomp., otoky, alopecie
 • .antiandrogeny – zabrání vazbě testosteronu kompetitivní inhibicí
 • )steroidní → cyproteronacetát (Androcur)
  • U: ca prostaty
 • NÚ: gynekomastie, impotence, alopecie, ↑↑ VLDL
 • )nesteroidní (spolu s LHRH analogy = totální androgenní blokáda)
 • → flutamid (Flucinom)
 • generalizovaný ca prostaty, není pokles libida
 • → nilutamid (Anadron), biculatumid
 • .antiestrogeny – kompetitivní inhibice estrogenů vazby na estrogenové receptory
 • → tamoxifen (Tamoxifen, Nolvadex)
 • lék 1. volby karcinomu prsu
 • má i svou estrogenovou aktivitu
 • (méně ca pankreatu, ca endometria, melanomu, ovaria, ledviny)
 • NÚ – nauzea, návaly, ↓ trombocyty, vaginální krvácení,
 • tromboflebitis
 • další preparáty – toremifen, trioxifen, droloxifen, raloxifen
 • .antiprogestiny – minimálně terap. využívaná skupina
 • → mifepriston (antiprogesteronová a antiglukokortikoidová aktivita)
 • ?? ca prsu, ?? benigní meningeomy, ↓↓ využití
 • .glukokortikoidy
 • přírodní – hydrokortizon (kortisol)
 • syntetické – prednison, prednisolon, methylprednisolon, triamcinolon,
 • dexametason
 • U: ↓ inkorporace uridinu do RNA → ↓ syntézy RNA a bílkovin
 • ↓ účinnosti RNA-polymerázy
 • → prednison – lymfomy, CLL, hyperkalcémie,
 • antiedematosní efekt (meta CNS, meta jaterní)
 • → dexametason – mnohočetný myelom, antiedematosní léčba
 • (meta CNS)
 • NÚ: cushinoidní habitus, hypertenze, steroid. Diabetes, trombozy,
 • žalud. ulcus, ↓ hojení ran
 • .inhibitory aromatáz
 • blok syntézy estrogenů a testosteronu v nadledvině
 • blok aromatáz (konverze testosteronu v tukové tkáni na estrogeny)
 • U: ca prsu – 2.linie hormonál. Léčby
 • ca děložního těla
 • )nesteroidní → aminoglutethimid (Orimeten) – nutno substituovat HC
 • )nesteroidní – bez substituce kortikoidy → anastrazol (Arimidex), letrozol (Femara), fadrozol, vorozol
 • )steroidní
 • → exemestan, formestan (Lentaron- depotní přípravek)
 • U: ca prsu, méně i ca prostaty
 • NÚ: nauzea, cefalea, artralgie
 • .analoga gonadoliberinů (hypothalamus)
 • GnRH → stimuluje sekreci LH a FSH (hypofýza)
 • Účin: ↑↑ gonadoliberinů → týdenní ↑↑ syntéza LH a FSH (flare
 • fenomen) → ↓↓ pokles receptorů pro LH a FSH v gonádách =
 • = down regulation
 • U: ca prostaty (náhrada orchiektomie) – vhodné spolu s antiandrogeny
 • (totál. androgenní blokáda)
 • generalizovaný ca prsu (menoaktivní)
 • (studie i o adjuvatním podávání)
 • → depoty = buserelin (Suprefact), goserelin (Zoladex),
 • triptorelin (Decapeptyl), leuprolin
 • NÚ: prvotní ↑ bolestí v kostech u preexistujících meta ložisek a v tuto
 • dobu riziko patol. fraktur v těchto lokalizacích
 • návaly,
 • muži – impotence, gynekomastie, ženy – amenorrhea
 • .ostatní hormony
 • somatostatin – hypothalamický tetradekapeptid
 • účin: ↓ sekrece somatotropního hormonu, ↓ EGF, ↓ sekrece
 • prolaktinu, ↓ TSH, ↓ zevní i vnitřní sekrece pankreatu
 • I: APUDOMy, karcinoid, profúzní průjmy
 • Oktreotid – I: vipom, inzulinom, glukagonom, karcinoid
 • tlumí i jejich příznaky
 • pro dg. meta ložisek
 • melatonin – z corpus pineale - minimálně využívaný
 • potencuje efekt IL – 2, hepatocelulární ca, ca prsu,
 • myelodysplastický syndrom, kolorektální ca
 • PRS: tamoxifen → inhibitory aromatáz → gestageny
 • PROSTATA: antiandrogeny (+ orchiektomie či LHRH analoga) →
 • → estrogeny (→ kortikoidy)
 • DĚLOHA: (→ tamoxifen →) gestageny
slide8
Výhody:
 • Cílený efekt
 • Malé nežádoucí účinky, život neohrožující
 • Snadná aplikace
 • Prolongovaný efekt – dlouhodobé užívání
p ehled
Přehled
 • 1.androgeny

dříve léčba ca prsu; dnes 3. či 4. linie hormonální léčby ca prsu

 • testosteronpropionát (Agovirin)
 • (drostanolon, testolakton, kalusteron, danazol – tento u benig. mastopatií dnes)
 • NÚ – akné, hirsutismus, seborea, perif. edémy
p ehled1
Přehled
 • 2.estrogeny – ca prostaty
 • event. poslední hormon. léčba general. ca prsu
 • polyestradiolfosfát (Estradurin) – ca prostaty
 • diethylstilbestrol (Agostilben) – ca prostaty a ca prsu
 • D vyčerpání receptorů a následný pokles růstu i při dalších normálních hladinách hormonů
 • (fosfestrol, ethinylestradiolsulfát – depot)
 • NÚ – nauzea, retence tekutin, KV insuficience, trombosy; ženy – metroragie, muži – gynekomastie,

libido, hyperkalcémie

p ehled2
Přehled
 • 3.gestageny (progestiny) – deriváty progesteronu či 19-nortestosteronu
 • medroxyprogesteronacetát (Provera)

U: karcinom prsu (2.-3. linie)

karcinom děložního těla

( Grawitzův tumor)

chuti k jídlu a hmotnosti

→ megestrolacetát (Megace)

U: ca prsu, ca děložního těla

 • hydroxyprogesteronkaproát (Neolutin)
 • NÚ: urtika, exantém, hirsutismus, KP dekomp., otoky, alopecie
p ehled3
Přehled
 • 4.antiandrogeny – zabrání vazbě testosteronu kompetitivní inhibicí
 • a)steroidní → cyproteronacetát (Androcur)
  • U: ca prostaty
 • NÚ: gynekomastie, impotence, alopecie, VLDL
 • b) nesteroidní (spolu s LHRH analogy = totální androgenní blokáda)
 • flutamid (Flucinom) - generalizovaný ca prostaty, není pokles libida
 • nilutamid (Anadron), biculatumid
 • .antiestrogeny – kompetitivní inhibice estrogenů vazby na estrogenové receptory
 • → tamoxifen (Tamoxifen, Nolvadex)
 • lék 1. volby karcinomu prsu
 • má i svou estrogenovou aktivitu
 • (méně ca pankreatu, ca endometria, melanomu, ovaria, ledviny)
 • NÚ – nauzea, návaly, ↓ trombocyty, vaginální krvácení,
 • tromboflebitis
 • další preparáty – toremifen, trioxifen, droloxifen, raloxifen
 • .antiprogestiny – minimálně terap. využívaná skupina
 • → mifepriston (antiprogesteronová a antiglukokortikoidová aktivita)
 • ?? ca prsu, ?? benigní meningeomy, ↓↓ využití
 • .glukokortikoidy
 • přírodní – hydrokortizon (kortisol)
 • syntetické – prednison, prednisolon, methylprednisolon, triamcinolon,
 • dexametason
 • U: ↓ inkorporace uridinu do RNA → ↓ syntézy RNA a bílkovin
 • ↓ účinnosti RNA-polymerázy
 • → prednison – lymfomy, CLL, hyperkalcémie,
 • antiedematosní efekt (meta CNS, meta jaterní)
 • → dexametason – mnohočetný myelom, antiedematosní léčba
 • (meta CNS)
 • NÚ: cushinoidní habitus, hypertenze, steroid. Diabetes, trombozy,
 • žalud. ulcus, ↓ hojení ran
 • .inhibitory aromatáz
 • blok syntézy estrogenů a testosteronu v nadledvině
 • blok aromatáz (konverze testosteronu v tukové tkáni na estrogeny)
 • U: ca prsu – 2.linie hormonál. Léčby
 • ca děložního těla
 • )nesteroidní → aminoglutethimid (Orimeten) – nutno substituovat HC
 • )nesteroidní – bez substituce kortikoidy → anastrazol (Arimidex), letrozol (Femara), fadrozol, vorozol
 • )steroidní
 • → exemestan, formestan (Lentaron- depotní přípravek)
 • U: ca prsu, méně i ca prostaty
 • NÚ: nauzea, cefalea, artralgie
 • .analoga gonadoliberinů (hypothalamus)
 • GnRH → stimuluje sekreci LH a FSH (hypofýza)
 • Účin: ↑↑ gonadoliberinů → týdenní ↑↑ syntéza LH a FSH (flare
 • fenomen) → ↓↓ pokles receptorů pro LH a FSH v gonádách =
 • = down regulation
 • U: ca prostaty (náhrada orchiektomie) – vhodné spolu s antiandrogeny
 • (totál. androgenní blokáda)
 • generalizovaný ca prsu (menoaktivní)
 • (studie i o adjuvatním podávání)
 • → depoty = buserelin (Suprefact), goserelin (Zoladex),
 • triptorelin (Decapeptyl), leuprolin
 • NÚ: prvotní ↑ bolestí v kostech u preexistujících meta ložisek a v tuto
 • dobu riziko patol. fraktur v těchto lokalizacích
 • návaly,
 • muži – impotence, gynekomastie, ženy – amenorrhea
 • .ostatní hormony
 • somatostatin – hypothalamický tetradekapeptid
 • účin: ↓ sekrece somatotropního hormonu, ↓ EGF, ↓ sekrece
 • prolaktinu, ↓ TSH, ↓ zevní i vnitřní sekrece pankreatu
 • I: APUDOMy, karcinoid, profúzní průjmy
 • Oktreotid – I: vipom, inzulinom, glukagonom, karcinoid
 • tlumí i jejich příznaky
 • pro dg. meta ložisek
 • melatonin – z corpus pineale - minimálně využívaný
 • potencuje efekt IL – 2, hepatocelulární ca, ca prsu,
 • myelodysplastický syndrom, kolorektální ca
 • PRS: tamoxifen → inhibitory aromatáz → gestageny
 • PROSTATA: antiandrogeny (+ orchiektomie či LHRH analoga) →
 • → estrogeny (→ kortikoidy)
 • DĚLOHA: (→ tamoxifen →) gestageny
p ehled4
Přehled
 • 5. antiestrogeny – kompetitivní inhibice estrogenů vazby na estrogenové receptory
 • tamoxifen (Tamoxifen, Nolvadex)
 • lék 1. volby karcinomu prsu
 • má i svou estrogenovou aktivitu
 • (méně ca pankreatu, ca endometria, melanomu, ovaria, ledviny)
 • NÚ – nauzea, návaly, trombocyty, vaginální krvácení,
 • tromboflebitis
 • další preparáty – toremifen, trioxifen, droloxifen, raloxifen
p ehled5
Přehled
 • 6. antiprogestiny – minimálně terapeuticky využívaná skupina
 • mifepriston (antiprogesteronová a antiglukokortikoidová aktivita)
 • ?? ca prsu, ?? benigní meningeomy
p ehled6
Přehled
 • 7. glukokortikoidy
 • přírodní – hydrokortizon (kortisol)
 • syntetické – prednison, prednisolon, methylprednisolon, triamcinolon, dexametason
 • U: inkorporace uridinu do RNA syntézy RNA a bílkovin
 • účinnosti RNA-polymerázy
p ehled7
Přehled
 • prednison – lymfomy, CLL, hyperkalcémie,

antiedematosní efekt (meta CNS, meta jaterní)

 • dexametason – mnohočetný myelom, antiedematosní léčba (meta CNS)
 • NÚ: cushinoidní habitus, hypertenze, steroid. diabetes, trombozy, žalud. ulcus, hojení ran
slide17
8. inhibitory aromatáz
 • blok syntézy estrogenů a testosteronu v nadledvině
 • blok aromatáz (konverze testosteronu v tukové tkáni na estrogeny)
 • U: ca prsu – 2.linie hormonál. léčby

? ca prostaty

 • 1.) nesteroidní - aminoglutethimid (Orimeten) – nutno substituovat HC
 • 2.) nesteroidní – bez substituce kortikoidy anastrazol (Arimidex), letrozol (Femara), fadrozol, vorozol
 • 3) steroidní - exemestan (Aromasin), formestan (Lentaron- depotní přípravek)
 • NÚ: nauzea, cefalea, artralgie
slide18
9. analoga gonadoliberinů (hypothalamus)
 • GnRH - stimuluje sekreci LH a FSH (hypofýza)
 • Účin: gonadoliberinů týdenní syntéza LH a FSH (flare fenomen) pokles receptorů pro LH a FSH v gonádách = down regulation
 • U: ca prostaty (náhrada orchiektomie) – vhodné spolu s antiandrogeny (totál. androgenní blokáda)
 • U: generalizovaný ca prsu (menoaktivní)
 • (studie i o adjuvatním podávání)
p ehled8
Přehled
 • depoty = buserelin (Suprefact), goserelin (Zoladex), triptorelin (Decapeptyl), leuprolin
 • NÚ: prvotní bolestí v kostech u preexistujících meta ložisek a v tuto dobu riziko patol. fraktur v těchto lokalizacích
 • návaly
 • muži – impotence, gynekomastie, ženy – amenorrhea
slide20
ostatní hormony
 • somatostatin – hypothalamický tetradekapeptid
 • účin: sekrece somatotropního hormonu, EGF, sekrece
 • prolaktinu, TSH, zevní i vnitřní sekrece pankreatu
 • I: APUDOMy, karcinoid, profúzní průjmy
 • syntetický derivát pro praxi oktreotid

(značený nuklidem pro scinti pro dg. meta ložisek)

p ehled9
Přehled
 • melatonin – z corpus pineale - minimálně využívaný
 • potencuje efekt IL – 2, hepatocelulární ca, ca prsu,
 • myelodysplastický syndrom, kolorektální ca
sled hormon ln ch p pravk u nej ast ji u van ch diagn z
Sled hormonálních přípravků u nejčastěji užívaných diagnóz
 • PRS: tamoxifen inhibitory aromatáz

gestageny

 • PROSTATA: antiandrogeny (+orchiektomie či LHRH analoga) estrogeny ( kortikoidy)
 • DĚLOHA: ( tamoxifen ) gestageny