Faktory ovplyv ňujúce cenu ropy - PowerPoint PPT Presentation

skyla
faktory ovplyv uj ce cenu ropy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Faktory ovplyv ňujúce cenu ropy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Faktory ovplyv ňujúce cenu ropy

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Faktory ovplyv ňujúce cenu ropy
117 Views
Download Presentation

Faktory ovplyv ňujúce cenu ropy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Faktory ovplyvňujúce cenu ropy Simona Kóšová POCR 4

 2. Cena ropy • Cena ropy sa meria v dvoch hlavných obchodných klasifikáciách, ktoré vychádzajú z druhu ropy (ľahké, stredne ťažké, ťažké) a miesta ťažby (rezervoár – nálezisko ropy) • WTI • BRENT

 3. Druhy ropy • WTI ( West Texas Intermediate) za ktorej cenu sa predáva severoamerická ropa. • BRENT zmiešaná ropa Brent, zahrňujúca 15 druhov ropy z nálezísk v Severnom mori. Za cenu tohto typu ropy sa väčšinou predáva ropa z Európy, Afriky a Blízkeho východu určená pre spotrebu na Západe. • Dubai, za ktorej cenu sa predáva blízkovýchodná ropa určená pre ázijsko-pacifickú oblasť. • Tapis (z Malajzie), za ktorej cenu sa predáva ľahká ropa z Ďalekého východu.. • Minas (z Indonézie), za ktorej cenu sa predáva ťažká ropa z Ďalekého východu.

 4. Kde sa ťaží čierne zlato? • Ťažba prebieha po celom svete, nič menej najvýznamnejšie ložiska sú koncentrované na území niekoľkých štátov: • Saudská Arábia, ktorá je zodpovedná približne za 12 % celosvetovej produkcie, • Rusko – tesne za Saudskou Arábiou, • Spojené štáty s 8 %.

 5. WTI • West Texas Intermediate = Texas light sweet • USA • americká burza NYMEX (New York Mercantile Exchange)

 6. Vývoj cien ropy WTI za posledný rok • Aktuálna cena ropy z dňa 12.11.2013 • 93,04 USD za barel

 7. Brent • Predaj v Európe • európska burza ICE (Intercontinental Exchange) • 15 druhov ropy z nálezísk v Severnom mori

 8. Vývoj cien ropy Brent za posledný rok • Aktuálna cena ropy Brent zo dňa 12.11.2013 • 106,11 USD za barel

 9. Hubbertova krivka • Hubbertova teória ropného vrcholu, tzv. peak oil, je kontroverzná teória zaoberajúca sa dlhodobými predpoveďami spotreby a vyčerpania ropy.

 10. Hubbertova teória • Tvrdí, že zdroje ropy nie sú obnoviteľné, a preto úroveň ťažby ropy musí nevyhnutne dosiahnuť svoj vrchol, a potom začne klesať. Ťažba ropy podľa tejto teórie sleduje tzv. Hubbertovu krivku (podobnú Gaussovej krivke). Najviac kontroverzný na tejto teórii je dátum, kedy má tento vrchol nastať. • Táto teória neznamená, že sa po ropnom vrchole ropa náhle minie, ale že sa jej ťažba bude postupne znižovať. Vzhľadom na skutočnosť, že sa ropa vo väčšom meradle začala ťažiť asi pred 150 rokmi, sa dá očakávať, že zhruba rovnaký čas by mohla ťažba ropy pokračovať aj po dosiahnutí vrcholu. Problém je práve v postupne sa zmenšujúcich objemoch ťaženej ropy, ktoré znamenajú budúci razantný nárast jej ceny. Ropný vrchol sa preto tiež niekedy nazýva „koniec lacnej ropy“.

 11. Obchod s ropou • Barely • 1 barel = 159 l • Kontrakt: 1 000 barelov • Cena: USD/barel • Situáciu medzi ponukou a dopytom sleduje podrobne IEA (InternationalEnergyAgency), ktorá pravidelne publikuje správy a štatistiky dostupnéširokej verejnosti na svojich webových stránkach (www.iea.org).

 12. Porovnanie vývoja cien ropy za roky 2002-2012

 13. Najväčší subjekt ktorý ovplyvňuje svetové dodávky ropy • OPEC , združenie 13 krajín : Alžírsko , Angola , Ekvádor , Indonézia , Irán, Irak , Kuvajt , Líbya , Nigéria , Katar , Saudská Arábia , Spojené arabské emiráty a Venezuela. • OPEC môže mať vplyv na cenu ropy , zvýšením či znížením produkcie medzi členskými krajinami .. • Často sa hovorí, že cenu ropy určuje kartel OPEC a jej skutočná cena je približne 2 doláre za barel, čo sú náklady na ťažbu na Blízkom východe. Tieto názory však nezohľadňujú náklady na hľadanie nových ropných nálezísk a investície potrebné k započatiu ťažby.Ropa bude v budúcnosti stále cennejšia a jej majitelia na tom budú profitovat.

 14. Ďalšie faktory • Globálny ekonomický rast • Dopyt špekulantov • Úrokové sadzby a výmenné kurzy: • s rastom hodnoty USD cena ropy zvykne oslabovať • Ponuka krajín nepatriacich do OPECu (Nórsko/Škandinávia, Rusko, Kazachstan, Mexiko, Kanada, USA, VB, Dánsko, Holandsko, Brazília, Čína, India) • Deformovaný trh- Na dokonalých trhoch, ktoré sú riadené vzťahmi ponuky a dopytu sa ceny pohybujú tesne nad úrovňou hraničných nákladov jednotlivých producentov. Trh s ropou vykazuje značné odchýlky od takejto situácie. Príčiny sú rôzne, ale ide najmä o snahu dominantných producentov (OPEC) regulovať úroveň ceny. Takéto usporiadanie umožňuje dosahovanie mimoriadnych ziskov. Ďalej je tento trh ovplyvňovaný politickými faktormi a vnútropolitickou situáciou jednotlivých významných producentských a spotrebiteľských krajín, ako aj medzinárodnými konfliktmi a napätiami.

 15. Geopolitické faktory (vojny, útoky, únosy tankerov, ...) • Stav komerčných zásob • Vzdialenosť dopravy • Počasie • Sezónnosť

 16. Burzy: Podstatnou úlohou burzového obchodovania je jeho cenotvorná funkcia. Kotácie cien ropy ovplyvňujú tvorbu cien všetkých významných producentov ropy, pričom títo spätnou väzbou regulujú ponuku ropy s cielom dosiahnuť cenové ciele. I ked sa veľká časť reálnych komoditných kontraktov dohoduje mimo búrz, kotácie sa používajú ako referenčná hodnota a skutočné kontraktné ceny sa od nich odvodzujú. • Osobitosť viacerých burzových kotácií: Historickým vývojom sa na trhu s ropou sformovalo niekoľko základných produkčných a spotrebiteľských centier, ktoré používajú vlastnú kotáciu cien. Sú to predovšetkým spotové trhy v rôznych častiach sveta rozmiestnené podľa ťažobných oblastí (trh severomorskej ropy, ruský ropný trh, ai.)a burzové centrá (IPE, NYMEX, ai.). Ceny na týchto trhoch vykazujú veľmi vysokú vzájomnú koreláciu a navzájom na seba reagujú. Cenové rozdiely sú spôsobené rozdielnou kvalitou a výškou dopravných nákladov. Vzhľadom na možnosti arbitráže medzi týmito trhmi nie sú ani dlhodobejšie výrazné rozdiely medzi cenami udržateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené charakteristiky a špecifiká ropného trhu možno konštatovať, že primárny vplyv na tvorbu a úroveň ceny ropy má jej ponuka na trhu zo strany producentov ropy a dopyt po nej od spotrebiteľov.

 17. Ďakujem za pozornosť