konflikt a agrese n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konflikt a agrese

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Konflikt a agrese - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Konflikt a agrese. Mgr. Gabriela Mahrová. Příčiny konfliktu. Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké jsou pocity) Rozdíly v motivech chování Neslučitelnost rolí Zápas o uznání Obtížné mezilidské vztahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konflikt a agrese' - skule


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konflikt a agrese

Konflikt a agrese

Mgr. Gabriela Mahrová

p iny konfliktu
Příčiny konfliktu
 • Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké jsou pocity)
 • Rozdíly v motivech chování
 • Neslučitelnost rolí
 • Zápas o uznání
 • Obtížné mezilidské vztahy
z kladn strategie e en konflikt
Základní strategie řešení konfliktů
 • Přizpůsobivý styl – neasertivní, vstřícný k druhé straně s nedostatečným ohledem na vlastní zájmy.
 • Konfrontační styl – agresivní a nekooperativní, sledující pouze vlastní zájmy, v duchu principu výhra/prohra.
 • Únikový styl – neasertivní a nekooperativní, vedený především snahou se konfliktní situaci vyhnout.
 • Kompromisní styl – je pro něj typická střední míra sebeprosazení i spolupráce, je založen na principu „dej a ber“ , tj. na principu postupných ústupků zúčastněných stran.
 • Kooperativní styl – respektuje zájmy vlastní i druhé strany a přitom dostatečně asertivní, založený na principu výhra/výhra.
druhy jedn n v konfliktn ch situac ch
Agrersivní jednání

Prosazuje sebe na úkor druhých

Užívá manipulativních technik

Sráží sebedůvěru ostatních

Ze svých neúspěchů obviňuje okolí

Často používá hlasitá a silná slova

Pasivní jednání

Neumí se adekvátně prosadit

Nedovede jasně sdělit svá práva

Chybí mu dostatečná sebejistota

Za své chování se omlouvá a vysvětluje

Nerad otevřeně vyjadřuje své názory

Asertivní jednání

Umí se bez problémů prosadit

Dokáže vyjádřit své přání

Věří si

Umí naslouchat ostatním

Je připraven uzavírat kompromisy

Umí přiznat chybu a je schopen změnit svůj názor

Vystupuje klidně a uvolněně

Druhy jednání v konfliktních situacích
n kolik doporu en
Několik doporučení
 • Zajímejte se o situaci z druhé strany.
 • Přistupujte k jednání s promyšlenou strategií.
 • Začněte navozením dobré atmosféry pro jednání.
 • Čelte problémům, nikoliv osobám.
 • Zaměřte se na věcné, racionální postupy k dosahování cíle.
 • Vstupní nabídku neberte jako jedinou možnost, která je ve hře.
 • Zdůrazňujte možnosti dosažení vzájemně výhodného výsledku.
 • Trvejte na užívání objektivních kritérií.
agrese
Agrese
 • Zlost
 • Zuřivost
 • Verbální agrese
 • Neverbální agrese
 • Pasivní agrese
 • Agresivní násilný čin
 • Agrese jako projev nemoci
cvi en
Agresi má v sobě každý, každý s ní jinak zachází. Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.

Popište situaci a své vlastní agresivní projevy, které z ní vyplynuly.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co považujete za zdroj své agrese?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cvičení
mo n e en vlastn agrese
Možná řešení vlastní agrese:
 • Vybití (sport, práce, předmět)
 • Rozpuštění (relaxace, jóga, zpomalení dechu)
 • Fantazie (řízená i neřízená představa)
 • Verbální (počítání do deseti, nadávání sám pro sebe, postěžování si)
 • Řešení – přímé sdělení pocitů tomu, koho se to týká (bez urážek, značkování a hledání viny)
cvi en1
Cvičení
 • Popište situaci, kdy jste se setkal(a) ve vaší profesi s agresivním projevem někoho jiného?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Co považujete za zdroj jeho agrese?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mo nosti e en agrese druh ho
Možnosti řešení agrese druhého
 • Asertivita (nejúčinnější je technika otevřených dveří umožňující uznání chyby)
 • Emocionální zklidnění
 • Odpojení (možnost dát si prostor a čas)
 • Výpověď o vlastních emocích
 • Obrana nikoliv útok v případě napadení
n kolik doporu en1
Nepotřebujeme dominovat!

Zpomalte tempo,klidný hlas, pomalejší tempo, respekt k prostoru, ne dlouhý oční kontakt, pozor na smích

Sledujte projevy klienta, akceptujte klienta a jeho hněv

Sleduji neverbální projev.Verbální sdělení není vnímáno!!

Snaha o zklidnění

Neironizujeme, nevtipkujeme

Pokuste se klienta posadit

Zanechte ústupovou cestu všem zúčastněným, nenarušujte osobní zónu

Nedotýkejte se

Nekřičte

Udržujte bezpečnou vzdálenost

Buďte všímaví k potřebám klienta

Odvraťte pozornost od nepříjemných témat

ŽÁDEJTE O POMOC!!

BRAŇTE SE, NEÚTOČTE

Několik doporučení
zvl d n vlastn ho strachu
Zvládání vlastního strachu
 • Zhluboka dýchejte
 • Přemýšlejte o postupu
 • Snažte se zmírnit svou zlost, odpor, obavy
 • Dejte najevo akceptaci člověka
 • Odmítejte jen chování