Omstilling uten konflikt
Download
1 / 34

Omstilling uten konflikt - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Omstilling uten konflikt. Rådgiver Petter A. Knudsen, Personalhuset HR-direktør Terje Stuve, Tollpost Globe AS. Hvorfor Prosjekt ”Ny Tid” Målsetting, handlingsplaner, fremdriftsplan Gjennomføringsprosessen: Omstilling uten konflikt Omstillingskonferanse, Omstillingsutvalget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omstilling uten konflikt' - aldona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Omstilling uten konflikt

Rådgiver Petter A. Knudsen, Personalhuset

HR-direktør Terje Stuve, Tollpost Globe AS


Disposisjon

 • Hvorfor Prosjekt ”Ny Tid”

 • Målsetting, handlingsplaner, fremdriftsplan

 • Gjennomføringsprosessen:

  • Omstilling uten konflikt

  • Omstillingskonferanse, Omstillingsutvalget

  • Utvelgelseskriterier og sluttavtaler

  • Ledertrening

  • Karriereprogram

  • Gjennomføringsplan

  • Resultat

 • Hvordan kommunisere ”Ny Tid” ?

 • Erfaringer og hvorfor det er viktig med en god prosess ?

Disposisjon


1. Hvorfor Prosjekt ”Ny Tid” ?

 • Norsk økonomi står ovenfor en nedkjøling pga økt inflasjon, økt rente og svikt i verdensøkonomien.

 • Dette betyr negativ volumvekst som har forsterket seg utover året og som forventes å forsterke seg ytterligere utover året og neste år.

 • Det er derfor nødvendig å tilpasse kapasiteten for å møte et fallende marked.

 • Dette er årsaken til etableringen av prosjektet ”Ny Tid”.


Prosjekt ”Ny Tid”Prognose for årene fremover

 • Prognoser fremover er alltid usikre, men det er klare tegn i verdensøkonomien på en kraftig oppbremsning

 • Finanskrisen er kun symptom på at forbruket har vært for høyt, og at vi nå går inn i en ”ny tid” med redusert forbruk i forhold til tidligere tider.

 • Dette slår ut i reduserte transporterte mengder fremover og tidligere erfaringer viser at dette kan strekke seg over en periode på opptil 3-5 år.

Historisk høy

konjunkturtopp

Fare for meget

bratt nedtur

Kilde: Nasjonalbudsjettet for 2009


Prosjekt ”Ny Tid”Kriseforståelse

 • Kriser innses ofte for sent, fordi man tror at markedet snart vil snu…

 • Et marked i motbakke er alltid kritisk. Derfor må det gjøres tiltak.

 • Det er også dem som tror at omsetningen i markedet vil falle med 10 % de kommende år …

Kostnadsstruktur og driftsresultat i Tollpost Globe


2 m lsetting handlingsplaner fremdriftsplan
2. Målsetting, handlingsplaner, fremdriftsplan

 • Målsettinger

 • Handlingsplaner

 • Fremdriftsplan

 • Innkjøps- og ansettelsesstopp


Prosjekt ”Ny Tid”Målsettinger

 • For å tilpasse seg et fallende marked er det nødvendige med kostnadstilpasninger

 • Det er satt et mål på å redusere kapasiteten med 10 % fra 1.1.2009, i tillegg til re-forhandlinger av avtaler med underleverandører.

 • Totalt er målet å redusere den faste kapasiteten med ca. 120 mill. kr pr. år for å møte et fallende marked.

 • Hvis situasjonen forsterker seg, vil det være behov for ytterligere tiltak ut over dette.


Prosjekt ”Ny Tid”Handlingsplaner

 • For hver region skal det være en egen handlingsplan fordelt på lokaltransport, terminal, fremføring og administrasjon.

 • Avdelingssjef har ansvaret for å utarbeide handlingsplan for sin avdeling i samråd med regionsansvarlig og fagansvarlig i prosjektgruppen.

 • Handlingsplan skal beskrive detaljert tiltak, hvilken effekt tiltaket får, når det skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for tiltaket.

 • Handlingsplan skal begrense seg til å redusere den faste kapasiteten.


Prosjekt ”Ny Tid”Fremdriftsplan

 • Fremdriftsplanen for kapasitetstilpasninger er inndelt i to faser i tid.

 • Den første fasen er rettet mot å tilpasse kapasiteten for første kvartal neste år hvor volumet vil være ca. 10 % lavere enn høsten.

 • Det vil i løpet av våren 2009 vurderes ytterligere tiltak hvis volumet forventes å reduseres ytterligere utover 2009/2010.


Prosjekt ”Ny Tid”Innkjøps- og ansettelsesstopp

 • Av hensyn til de utfordringer som selskapet står ovenfor, innføres det en periode med innkjøps- og ansettelsesstopp.

 • Dette av hensyn til dem som blir berørt, og at vi prioriterer våre egne faste ansatte og sjåfører.

 • Perioden med innkjøps- og ansettelsesstopp vil gjelde fra

 • 1. september 2008 og frem mot sommeren 2009.

 • Det vil fortløpende vurderes andre tiltak som vil redusere kostnadsutviklingen.


3 gjennomf ringen av hr planen i ny tid
3.Gjennomføringen av HR planen i ”Ny Tid”

 • Omstilling uten konflikt

 • Omstillingskonferanse, Omstillingsutvalget

 • Utvelgelseskriterier og sluttavtaler

 • Ledertrening

 • Karriereprogram

 • Gjennomføringsplan

 • Resultat


Prosjekt ny tid omstilling uten konflikt
Prosjekt Ny TidOmstilling uten konflikt

 • Målsetning:

  • Hindre at konflikt oppstår mellom TG og ansatt

  • Hindre at TG’s omdømme svekkes

  • Sikre at den berørte opplever prosess som ryddig

  • Sikre at prosessen gjennomføres effektivt etter tidsplanen

 • Forutsetninger:

  • Vise respekt overfor den berørte part

  • Tydelighet i situasjonsbeskrivelse

  • Unngå misforståelser


Prosjekt ny tid omstillingskonferanse omstillingsutvalg
Prosjekt Ny TidOmstillingskonferanse, Omstillingsutvalg

 • Det er avgjørende for en god prosess at de ansattes representanter er med tidlig, og får anledning til å påvirke rammene for prosessen.

 • Det gir økt ansvarlighet og hindrer diskusjoner om prosessens detaljer senere, når den enkelte leder/avdeling skal fronte prosessen mot de som berøres.

 • Det etableres Omstillingsutvalg som pekes ut blant representanter fra AMU og de tillitsvalgte


Prosjekt ny tid etablering av omstillingsutvalget
Prosjekt Ny TidEtablering av omstillingsutvalget

 • Settes sammen av representanter fra:

  • HVO

  • tillitsvalgte

  • Ledelsen

 • Deltakernes representasjon reflektere :

  • Antall medlemmer i foreningene

  • Representere både terminal og kontor

  • Representere både linje og støttefunksjoner

  • Geografisk spredning

 • Medlemmer:

  • HVO:

   • Terje Nilsen, Stavanger, Region Vest

   • Christer Grønland, Østfoldterminalen, Region Øst

  • Tillitsvalgte:

   • Dag Tønder, NTF/LO-utvalget, Region Oslo

   • Terje Lund, NTF, Trondheim, Region Nord

   • Roy Åge Jensen, NTF, Larvik, Region Øst

   • Stine Merete Fure, H&K, Åndalsnes, Hovedkontor

   • Mariann Andersen, H & K, Region Oslo

   • Liv Løvold, Parat, Oslo, Hovedkontor

  • Representanter fra ledelsen:

   • Fred K. Hagen, Trafikkdirektør/Prosjektleder

   • Per Arne Davidsen, Regionsdirektør

   • Terje Stuve, HR-direktør

  • Rådgiver fra Personalhuset:

   • Petter Knudsen


Prosjekt ny tid mandat omstillingsutvalg
Prosjekt Ny TidMandat Omstillingsutvalg

 • Utarbeide notat med felles forståelse av definisjoner og begreper som forslag til adm. Dir. vedr. sluttavtaler og gjennomføring i nedbemanningsprosessen i prosjektet Ny Tid.

 • Notatet utarbeides og oversendes adm. Dir. innen 15. oktober 2008


Prosjekt ny tid mandat m l rammer definisjoner kriterier innstilling
Prosjekt Ny TidMandat, mål, , rammer, definisjoner, kriterier, innstilling

 • Sluttavtaler, ikke oppsigelser

 • Lik prosess alle avdelinger

 • Hvor hører den ansatte hjemme ?

 • Alder, Ansiennitet

 • AFP og førtidspensjonering

 • Vikarer

 • Oppsigelsestid

 • Lønn, etterlønn

 • Pensjon

 • Utvelgelseskriterier

 • Sluttavtaledesign

 • Personalsaker utenom Ny Tid

 • Behandling av formelle dokumenter

 • Hvordan forholde seg til…..

 • Innstilling

 • Fremdriftsplan


Prosjekt ny tid utvelgelseskriterier
Prosjekt Ny TidUtvelgelseskriterier

 • Godsekspeditører:

  • For godsekspeditører vil det ikke kunne gjøres ulik vurdering av kompetanse.

  • Ved lik ansiennitet går fagarbeider foran. Teamledere og skiftledere defineres

  • inn under øvrige stillinger

 • Øvrige stillinger:

  • For øvrige stillinger vil kompetanse defineres som lederkompetanse, faglig

  • realkompetanse og teknisk kompetanse som er nødvendig for å kunne bekle

  • stillingen fremover i TG.


Prosjekt ny tid sluttavtaledesign
Prosjekt Ny Tid Sluttavtaledesign


Prosjekt ny tid sluttavtaledesign1
Prosjekt Ny Tid Sluttavtaledesign


M lsetting med ledertreningen
Målsetting med ledertreningen

 • Gi ledere trygghet for riktig prosess i gjennomføringen av samtalen vedrørende sluttpakkepresentasjonen

 • Sikre at den ansatte får tydelige og korrekte signaler for vurdering av ny fremtid utenfor Tollpost Globe

 • Innhold i treningen - Informasjon om:

  • Mulige reaksjoner fra den ansatte under samtalen

  • Forberedelse av hver enkelt samtale

  • Prosess for gjennomføringen av “den viktige samtalen”

  • Hva ”sier man” /”sier man ikke” som leder

  • Hvordan takler man ulike reaksjoner fra den ansatte

  • Hvordan formaliseres samtalen overfor den ansatte


Ledertrening den viktige samtalen
Ledertrening - den viktige samtalen

 • Sluttpakken

  • Klargjøring av svar på nøkkelspørsmål

  • Hva må man som leder sette seg inn i før samtalen

  • Basiskunnskap om Personalhusets karriereprogram

 • Hva skjer under samtalen ?

 • Utgangspunktet er at:

  • Tollpost Globe har gitt den ansatte trygghet og sikkerhet for privat økonomi og faglig status frem til i dag.

  • Den ansatte har hittil forholdt seg til Tollpost Globes verdigrunnlag

  • Den ansatte har vært engasjert i jobben og i avdelingen.

  • Den ansatte har på sin side gitt Tollpost Globe lojalitetLedertrening den viktige samtalen2
Ledertrening - den viktige samtalen

 • Det oppstår et brudd mellom Tollpost Globe og den ansatte.

 • Dette innebærer at:

  • Følelsen av tilhørighet forsvinner

  • Opplevelsen av “egen verdi” reduseres dramatisk

  • Den økonomiske trygghet reduseres

  • Identitetsproblem oppstår

  • Hvordan svarer jeg på det vanlige spørsmålet:

   “hvordan går det med deg ? “ som betyr:

   “hvordan går det på jobben ?”, når du ikke har noen jobb.

 • Hva skjer med den ansatte:

  • Man mister kontrollen over situasjonen

  • Man mister tryggheten

  • Lojaliteten faller dramatisk

  • Stresset øker

  • Man mistror lederen i avdelingen og toppledelsen

  • Misforståelser oppstår, og man feiltolker signaler fra ledere og kollegerLedertrening den viktige samtalen4
Ledertrening - den viktige samtalen

 • Produktivitetsutviklingen i Tollpost Globe

  • Under prosessen med omstilling i Tollpost Globe vil Moral, Engasjement og Identitet falle over en periode fremover, noe som er meget kritisk for Tollpost Globes totale produktivitet.

 • En god samtale og en god prosess hindrer at den kritiske fasen vedvarer eller forverres.

 • Denne samtalen er helt avgjørende for den gode prosessen.

 • Målsetningen er derfor:

  • Hindre at konflikter oppstår med de ansatte.

  • Hindre at Tollpost Globes omdømme i lokalsamfunnet,

   og overfor den lokale kunde svekkes.

  • Sikre at den som må forlate Tollpost Globe opplever dette som en ryddig og god prosess, og ikke snakker unødig negativt om Tollpost Globe som organisasjon.

  • Sikre at ledelsen etter prosessen raskt kan ta fatt i oppgavene med ny organisasjon og de som skal være igjen, vel vitende at den som skal forlate Tollpost Globe er blitt behandlet på en ordentlig måte.


Ledertrening v r tilgjengelig
Ledertrening – vær tilgjengelig

 • Hva skal du som leder passe på

  • Vær tilgjeneglig - management by walking around

  • Vis respekt både overfor de som skal slutte

   og de som skal være igjen

  • Lytt - gå ikke inn i en diskusjon

  • Vær lojal mot den tidsplanen som er satt

  • Vis lederskap - dette er linjelederens ansvar og prosess

  • Vær tydelig for å unngå misforståelser

  • Vær ærlig om hva du vet og hva du ikke vet

  • Ikke unnskyld det du gjør overfor den ansatte

  • Vær samstemt med de andre lederne i svar på spørsmålene

 • Hva skal du unngå som leder i prosessen

  • Unngå ferier og eksterne seminarer/ kurs under prosessen

  • Unngå møter i en lukket krets

  • Kom ikke med sleivete kommentarer - alt blir husket og tolket

  • Ikke gi løfter som du ikke kan oppfylle 100 %

  • Sett ikke i gang med helt nye arbeidsoppgaver nå


Fra startpakke til sluttpakke
Fra "Startpakke til Sluttpakke"

Hva er viktig for den som slutter i Clockwork

Økonomisk trygghet

Sikre ny rett jobb og ny karriere

Bevare selvrespekten og pågangsmotet

Etablere tro på verdien av egen kompetanse

og erfaring

Aktivere nettverk i markedet

Raskt komme i aktivt jobbsøk


R dgivning helt frem til ny fast jobb
Rådgivning helt frem til ny fast jobb

Individuell oppfølgning helt frem til ny fast

jobb

Tilgang til konto/PC//internett

Erfarne rådgivere

Riktig CV og søknad

Bevisstgjøring av nettverk

Veletablerte programmer:

Manualen ”Veien videre”

Profesjonalisering av søkeprosessen

Temamøter ukentlig


Oppsummering av nedbemanningen i ny tid
Oppsummering av nedbemanningen i ”Ny Tid”

HR:

 • Antall vikaravtaler som er sagt opp: 40

 • Antall medarbeidere som har sluttet : 40

 • Antall medarbeidere som skal slutte: 2

 • Antall medarbeidere som har mottatt oppsigelse: 3

 • Antall frivillige sluttavtaler: 70

 • Antall medarbeidere som har gått av med pensjon/AFP: 10

 • SUM 160
Hva gjør konkurrentene? alene)

 • Nedbemanning og permitteringer over hele linjen (Posten, DHL, Bring, Schenker)


5 erfaringer og hvorfor det er viktig med en god prosess
5. alene)Erfaringer og hvorfor det er viktig med en god prosess

Tydelig ledelse + Riktig juss + God informasjon

=

God prosess uten konflikt

Ledelse av omstillingsprosesser

=

Åpenhet – Ærlighet – Tydelighet

Vis respekt – Vær tilgjengelig


ad