Download
vzd l v n ve 21 stolet vyu it zdroj z internetu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávání ve 21. století ? Využití zdrojů z internetu. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávání ve 21. století ? Využití zdrojů z internetu.

Vzdělávání ve 21. století ? Využití zdrojů z internetu.

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Vzdělávání ve 21. století ? Využití zdrojů z internetu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vzdělávání ve 21. století ?Využití zdrojů z internetu. Iveta Vaiiglová ZŠ Václava Havla Poděbrady

  2. Využití zdrojů z internetu. • Průběh jednoho lednového týdne

  3. 6. ročník Měření délky • http://dum.rvp.cz/materialy/mereni-delky.html • http://dum.rvp.cz/materialy/proverky-prevody-jednotek-delky.html • http://www.youtube.com/watch?v=XfpW651zoQI

  4. 7. ročník Otáčivé účinky síly • http://dum.rvp.cz/materialy/otacive-ucinky-sily-paka.html • http://dum.rvp.cz/materialy/proverka-otacive-ucinky-sily.html • http://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=66507

  5. 8. ročník Elektrické vlastnosti látek • http://dum.rvp.cz/materialy/hra-elektricke-vlastnosti-latek.html • http://www.sborovna.cz/kniznica.php?action=show_version&id=68069

  6. 9. ročník Světelné jevy • Fáze Měsíce http://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co • ZATMĚNÍ MĚSÍCE A SLUNCE http://www.youtube.com/watch?v=5rZ4dwP8zNc • ZATMĚNÍ SLUNCE http://www.youtube.com/watch?v=CZsp9xy7kTk • ZATMĚNÍ MĚSÍCE http://www.youtube.com/watch?v=KTOna6J5VPU

  7. Fyzika kolem nás SÍLA • http://dum.rvp.cz/materialy/fyzikalni-kufr-vlastnosti-sily.html • http://dum.rvp.cz/materialy/hra-posuvne-ucinky-a-rovnovaha-sil.html

  8. Zdroj: • www.rvp.cz • www.sborovna.cz • www.youtube.com