sv mming n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svømming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svømming

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Svømming - PowerPoint PPT Presentation

sirvat
181 Views
Download Presentation

Svømming

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Svømming Teknikktips av Øyvind Røsland

  2. Generelle tips • Pustekontroll, slappe av i og under vann. • Flyting i total balanse før bevegelse. • Slappe av og være venn med vannet. La vannet løfte deg. Bruk hender og føtter til framdrift ,.... Ikke oppdrift ! • Distanse pr.tak er viktigere enn mange tak.... • Det er kroppen du skal flytte, ikke hender og føtter. • Bølger er energi på avveier og skaper motstand.

  3. Spesifikke tips • Oppdriftspunktet må være lavere enn tyngdepunktet.... • På crawl og rygg må du klare å lage en kjøl med kroppen din.... Lage ei rett linje som skal gå gjennom vannet med minst mulig motstand • På bryst og fly er hovedsaken å manipulere linja slik at vannet hjelper deg til og komme opp og tyngdekrafta sender deg framover i bassenget.

  4. Svømming rundt lengdeaksen Crawl og rygg

  5. Crawl • Rotere samtidig med hofte og skulder, • Armene skal bevare momentet,svinge i sirkulære bevegelser • Presse brystet ned i vannet slik at man får max oppdrift, flytte presspunket fra side til side, flytte brystet inn i taket ! • Distanse pr tak,bruke kreftene fra sentrum av kroppen-”kjernekraft”

  6. Rygg • Samtidig rotasjon til med skulder og hofte • Legge seg bakpå slik at lårene flyter, holde inne ribbeina og hofta slik at alt er i linje.. • Kraften fra sentrum av kroppen, armene er redskapet kraften skal overføres gjennom. • Beinsparket skal komme ut av rytmen på kroppen og ikke separat.

  7. Svømming rundt tverraksen Bryst,butterfly og kicksvømming

  8. Bryst • Beinsparket skal treffe når hodet går ned i vannet på vei framover • Beina må være klare til å skyve når du er på toppen av pustesyklusen din. • Hofta skal mot hendene, hendene må festes i vannet. Hofta skal være så flat som mulig i denne delen av syklussen.

  9. Butterfly • Timing mellom armer og bein, flyte på brystet, bevare momentet med sirkulær svinging av armene. • Må svømmes forran oppdriftssentret, og flykicket må gjøres begge veier. Opp og ned. Dette skaper flyt i bevegelsen. • Som på bryst skal hofta mot hendene, brystet skal laddes med luft og presses ned i vannet-”potensial for max oppdrift og framdrift”

  10. Svøming er altså Å ta hensyn til de fysiske lovene og jobbe på lag med disse