1 / 26

Telep ülési vízgazdálkodás Ivóvízkészletek

Telep ülési vízgazdálkodás Ivóvízkészletek. VÍZGYŰJTŐK HIDROLÓGIAI KÖRFORGÁSA. Vízgyűjtő hidrológia. Napsugárzás. Evapotranspiráció. Tározás. Csapadék. Felszíni lefolyás. Talaj zóna. Tározás. Beszivárgás. Tározás. Interflow. Telítetlen zóna. Átszivárgás. Párolgás. Tározás.

siran
Download Presentation

Telep ülési vízgazdálkodás Ivóvízkészletek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Települési vízgazdálkodás Ivóvízkészletek

 2. VÍZGYŰJTŐK HIDROLÓGIAI KÖRFORGÁSA Vízgyűjtő hidrológia Napsugárzás Evapotranspiráció Tározás Csapadék Felszíni lefolyás Talaj zóna Tározás Beszivárgás Tározás Interflow Telítetlen zóna Átszivárgás Párolgás Tározás Talajvíz-párolgás Sekély víztartó Utánpótlódás Tározás Alaphozam Vízzáró rtg. Mély víztartó Leszivárgás Tározás

 3. A rendszerrel szemben támasztott igények • Közegészségügyi védelem • A környezeti szempontok lehető legteljesebb kielégítése • Reális lakossági ráfordítási igény • A műszaki megoldás szociálisan “igazságos”

 4. Milyen készletekkelrendelkezünk • Mennyiség • Minőség

 5. Sok víz - kevés víz • Árvíz • Belvíz • Aszály

 6. Példa: a Duna-Tisza közi talajvízszint-süllyedés 1983 és 1994 között az átlagoshoz képest összegzett csapadékhiány elérte az 1000 mm-t A talajvízszint a hátsági területeken 3 - 4 m-t süllyedt

 7. A Duna-Tisza közi tájak

 8. Magyarországon az ivóvízellátás 95 %-a felszín alatti vizekből történik 1,8 millió m3 vizet fogyasztunk naponta Kb. 7000 kútból termelnek ivóvizet

 9. 80 %-nál nagyobb kihasználtságú porózus vízadók, A környezeti korlátok becslésével Az energetikai vízhasználatokat leszámítva a vízhasználatok 80 %-a a felszín alatti vizeket érinti

 10. A felszín alatti vizek védelme szempontjából kiemelten érzékeny területek Nyílt karszt Működő vízbázis Távlati vízbázis

 11. A vízigény típusai • Ivóvíz • Ipari víz • Öntözővíz

 12. ÉRTÉKELT VÍZMŰTELEPEK

 13. AZ EU DIREKTÍVA SZERINT NEM MEGFELELŐ VÍZBÁZISOK # KOIps # Fe # Mn # NH4+ # NO3- # As

 14. AZ EU DIREKTÍVA SZERINT NEM MEGFELELŐ VÍZBÁZISOK # KOIps # Fe # Mn # NH4+ # NO3- # As

 15. AZ EU DIREKTÍVA SZERINT NEM MEGFELELŐ VÍZBÁZISOK # KOIps # Fe # Mn # NH4+ # NO3- # As

 16. AZ EU DIREKTÍVA SZERINT NEM MEGFELELŐ VÍZBÁZISOK # KOIps # Fe # Mn # NH4+

 17. AZ EU DIREKTÍVA SZERINT NEM MEGFELELŐ VÍZBÁZISOK # KOIps # Fe # Mn # NH4+ # NO3- # As

 18. AZ EU DIREKTÍVA SZERINT NEM MEGFELELŐ VÍZBÁZISOK # KOIps # Fe # Mn # NH4+ # NO3- # As

 19. Az arzén határérték • Az arzén mérgező anyag és egyúttal testsúly gyarapodást is okoz • szervezetbe ivóvízzel és élelmiszerrel kerülhet be • Túladagolás esetén bőr-, vese- és hólyagrák kialakulás lehetséges • EU – WHO 50μg-ról 10 μg-ra módosította az ivóvízben megengedhető határértéket

 20. Napi megengedhető dózis testtömeg kilogrammonként 2 μg 70 kg-os testtömegnél napi 140 μg, ami biztonsági szorzók miatt 100 μg-ra módosul • Élelmiszerrel napi 60 - 80 μg a bevitel, tehát ivóvízre 20 μg marad, ami napi 2 liter fogyasztás mellett adja a 10 μg határértéket

More Related