surfen chatten en internaliserende problemen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Surfen, chatten en internaliserende problemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Surfen, chatten en internaliserende problemen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
siobhan-crofton

Surfen, chatten en internaliserende problemen - PowerPoint PPT Presentation

93 Views
Download Presentation
Surfen, chatten en internaliserende problemen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Surfen, chatten en internaliserendeproblemen De rol van kwaliteit van vriendschap

 2. Auteurs • Maarten H. W. Selfhout, • Susan J. T. Branje, • Marc J. M. H. Delsing, • Tom F. M. ter Bogt en • Wim H. J. Meeus

 3. Maarten H. W. Selfhout • verbonden aan de onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit Utrecht. • Enkele werken van hem • Deel III Hoofdstuk Leeftijdgenoten en vrienden Boezemvrienden en hartsvriendinnen (boek kleine ontwikkelingspsychologie ik en anderen) • Nieuw onderzoek naar popmuziek in Nederland

 4. Susan J. T. Branje • verbonden aan de onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit Utrecht. • Enkele werken van haar • Vernieuwingen in Jeugd en Gezin: beleidsvisies, gezinsrelaties en interventies • Fit in persoonlijkheid van ouders en kinderen: De relatie met probleemgedrag • De samenhang tussen moederdochterconflicten en internaliserend probleemgedrag bij meisjes tijdens de adolescentie

 5. Marc J. M. H. Delsing • verbonden aan de onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit Utrecht. • werkt als onderzoeker bij Praktikon. Hij is na zijn studie ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen aldaar gepromoveerd op een onderzoek naar intergenerationele overdracht van gezinsrelaties en de relatie hiervan met probleemgedrag bij adolescenten. Hij was daarna enige tijd werkzaam bij de onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit van Utrecht, waar hij betrokken was bij onderzoek en onderwijs op het gebied van jeugdcultuur, muziekvoorkeur, maatschappelijke participatie, persoonlijkheid en probleemgedrag van jongeren. Hierover heeft hij in een aantal (inter)nationale artikelen gepubliceerd. Hij is gespecialiseerd in longitudinale onderzoeksmethodologie. Hij houdt zich bij Praktikon met name bezig met effectonderzoek en ondersteuning bij het beschrijven en onderbouwen van interventies.

 6. Enkele werken van hem: • Wederkerige verbanden tussen rechtvaardigheid en vertrouwen in gezinnen en probleemgedrag van adolescenten: een longitudinale analyse • Nederlands tijdschrift voor de psychologie

 7. Tom F. M. ter Bogt • Werkzaam bij het departement Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. • Bijzonder hoogleraar Populaire muziek en jeugdcultuur bijzonder hoogleraar popmuziek, UHD jeugd en gezin (Music and Youth Culture) • Enkele werken van hem: • Alcoholgebruik van jongeren uitstellen? Dat kan! • Vernieuwingen in Jeugd en Gezin: beleidsvisies, gezinsrelaties en interventies • Jeugdzorg: professionaliteit, integrale aanpak, overdracht van waarden en normen

 8. Wim H. J. Meeus • verbonden aan de onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit Utrecht. • Verbonden aan de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit Utrecht, bij de capaciteitsgroep kinder- en jeugdstudies. • Enkele werken van hem: • Conflictoplossing tussen ouders en adolescenten en delinquentie • Vernieuwingen in Jeugd en Gezin: beleidsvisies, gezinsrelaties en interventies • Psychologische problemen bij adolescente

 9. Context van het artikel • kind en adolescent | jaargang 28 (2007), nr. 2, p. 80–93 | www.kindenadolescent.nl • In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. De artikelen zijn gevarieerd: overzichtsartikelen, verslagen van empirisch onderzoek, commentaar, gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst, signalementen van opmerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen uit uw vakgebied en boekbesprekingen.

 10. Structuur artikel • Samenvatting • Methode • Respondenten • Procedure • Instrumenten :- Depressie- Angst- internetgebruik- kwaliteit van de beste vriendschap • Statistische analyse • Resultaten • Associaties tussen internetgebruik en internaliserende problemen • Kwaliteit van vriendschap als moderator • Discussie • Literatuur

 11. Organisaties betrokken bij het thema • onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit Utrecht. • departement Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

 12. Specialisten in verband met het thema internet en jongeren. • Grohol en Hughey • Goldberg • Potenza • Lavoie en Pychyl • Suler • Robinson en Berridge • Vermulst en Garretsen