openingsavond huis bijbelkring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Openingsavond ( huis ) bijbelkring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Openingsavond ( huis ) bijbelkring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Openingsavond ( huis ) bijbelkring - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Openingsavond ( huis ) bijbelkring. Programma. Opening Zingen Bidden Schriftlezing Inleiding Zingen Pauze. Vragen Verschillende werkvormen voor Bijbelstudie Zingen Gebed Uitreiking boekjes, (Her)verdeling van groepen. Zingen Psalm 56:5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Openingsavond ( huis ) bijbelkring' - sinjin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma

Opening

Zingen

Bidden

Schriftlezing

Inleiding

Zingen

Pauze

Vragen

Verschillende werkvormen voor Bijbelstudie

Zingen

Gebed

Uitreiking boekjes, (Her)verdeling van groepen

zingen psalm 56 5
Zingen Psalm 56:5

5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;

Wat sterv'ling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden

Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;

Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,

Door ijver aangespoord.

matthe s 13 1 17
Mattheüs 13 : 1 - 17

De zaaier

1  Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten.

2 En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij  in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever.

3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.

4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op.

5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.

6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.

7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.

8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

matthe s 13 1 171
Mattheüs 13 : 1 - 17

Waarom Jezus door gelijkenissen sprak

10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen?

11 Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar  aan hen is het niet gegeven.

12  Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft.

13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.

14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:  Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.

matthe s 13 1 172
Mattheüs 13 : 1 - 17

15 Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

16 Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.

17 Want voorwaar, Ik zeg u  dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord.

inleiding
Inleiding

Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus

1 Wat zijn gelijkenissen?

2 Waarom gelijkenissen?

3 Moeilijkheid gelijkenissen

wat zijn gelijkenissen
Wat zijn gelijkenissen?
 • Verhaal / Parabel dichtbij de alledaagse werkelijkheid
 • Met een diepe betekenis en onthulling over het Koninkrijk van God, de Heere Jezus en ons mensen

Opdracht: Spreek eens samen met uw/jouw buurman/buurvrouw welke gelijkenis u/jij het mooiste vind en waarom?

oorsprong gelijkenissen
Oorsprong gelijkenissen

Ook in het Oude Testament vinden we gelijkenissen:

 • Het ooilam 2 Samuël 12:1-4 (De profeet Nathan die bij David komt)
 • De wijngaard en de druiven Jesaja 5:1-7
 •  De adelaar en de wijnstok Ezechiël 17:3-10 
de heere jezus spreekt dmv gelijkenissen
De Heere Jezus spreekt dmv gelijkenissen
 • eel gelijkenissen: Matth. 13:2 Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen
 • Tot wel 38 gelijkenissen
 • Sommigen heel kort, anderen uitgebreid
 • Soms met uitleg – soms niet
waarom dmv gelijkenissen
Waarom dmv gelijkenissen?
 • Herkenbaar voor mensen in het Midden Oosten
 • Toegankelijk voor de ander
 • Uit het leven gegrepen
 • Onthulling van de onvoorstelbare rijkdom van Gods genade
 • Diepe betekenis
 • Inzicht voor de gelovigen (Matth. 13:11 en verder)
 • Verblinding van de ongelovigen
moeilijkheid gelijkenissen
Moeilijkheid gelijkenissen

Waar ligt de betekenis voor toen en voor nu?

Wat was normaal in de tijd van de Heere Jezus?

Wat hoort nog wel bij de kern en wat niet?

gelijkenis van het zaad de zaaier
Gelijkenis van het zaad / de zaaier
 • Het gaat hier over het zaad dat gestrooid wordt op alle plaatsen
 • Goed zaad – het Woord van het Koninkrijk (Matth. 13:18 en verder)
 • Gaat ook over ons
 • Redenen waarom het zaad geen vrucht draagt:

- Vogels van de hemel

- Steenachtige plaatsen

- Tussen de dorens

 • De Heere Jezus geeft uitleg in Matth. 13:18-23
pas daarom op
Pas daarom op

1) Gevaar van de boze: Hij rukt wat in het hart gezaaid is weg

2) Wel eerst blijdschap, maar bij moeite, verdrukking of vervolging vanwege het Woord haakt men af

3) Zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord

belofte van bijbelstudie
Belofte van bijbelstudie
 • Aan u / jou is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen (Matth. 13:11)
 • Het zaad valt in goede aarde en geeft vrucht: honderd- zestig- en dertigvoudig.
 • Dat betekent: Hij / zij die het Woord hoort en begrijpt draagt ook vrucht voort honderd- zestig- en dertigvoudig
zegen van de huis bijbelkring
Zegen van de (Huis)bijbelkring

Je bent er zelf voortdurend mee bezig

Samen spreek je er over.

Verdieping van het geloofsleven

Oog voor elkaar

Gebed

bijbelstudie reitsma
Bijbelstudie Reitsma

We worden geholpen door ds. Reitsma:

Jarenlang in Libanon gewerkt

Selectie aantal gelijkenissen:

8 gelijkenissen: onvoorstelbaar:

 • Liefde van God
 • De afwijzing van de uitnodiging door mensen
dit seizoen
Dit seizoen

Onvoorstelbaar: De overvloed die Jezus uitdeelt Markus 6

Onvoorstelbaar: De overvloed die Jezus uitdeelt

Avond 1: de goede Herder, Markus 6

Onvoorstelbaar: de uitnodiging tot het feest van de Koning Avond 2: Feest, Lukas 14

Avond 3: De verloren zonen, Lukas 15

Onvoorstelbaar: De kosten van het feest van de Koning

Avond 4: Volg Mij, Lukas 9

Avond 5: Door het oog van de naald, Lukas 18

Onvoorstelbaar: De voorbereiding op het feest van de Koning

Avond 6: Het feest gaat beginnen, Matth. 25:1-13

Avond 7: Onvoorstelbare genade Matth.25:14-30

Onvoorstelbaar: De liefde die alle grenzen overschrijdt

Avond 8: De barmhartige vijand, Lukas 10

zingen psalm 56 6
Zingen Psalm 56:6

6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot;

Gij zijt voor mij een schild in allen nood;

Gij hebt mijn smart verdreven.

Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven.

'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven.

Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven;

Zo word' Zijn lof vergroot.

vragen
Vragen?

Vragen om samen met de buurman / buurvrouw door te spreken mbt gelijkenis van het zaad / zaaier?

1. Wat spreekt u/je aan?

2. Wat betekent de gelijkenis van het zaad (Math. 13:1-9) voor u/jezelf?

3. Welke boodschap krijgen we vanuit deze gelijkenis mee voor onze betrokkenheid op de Hervormde Gemeente (‘s zondags en doordeweeks)?

bijbelstudie werkvormen
Bijbelstudie - werkvormen

Gespreksvragen behandelen aan de hand van het boekje

 • Er zijn vragen toegevoegd aan de Bijbelstudies. Je kunt ook nieuwe vragen toevoegen
 • Goede vragenstellen is niet eenvoudig. Soms kun je alleen met ja of nee antwoorden. Andere vragen zijn simpelweg te beantwoorden door een stukje Bijbelstudie voor te lezen
 • Goede gespreksvragen helpen om beter het Bijbelgedeelte te verstaan en er lessen uit te diepen voor het leven
bijbelstudie werkvormen1
Bijbelstudie - werkvormen

Parafraseren: degene die leest geeft weer wat hij heeft gelezen.

De anderen reageren daarop

Op deze manier gaan we soms anders naar een Bijbelgedeelte kijken.

bijbelstudie werkvormen2
Bijbelstudie - werkvormen

Zweedse methode

Bijbelgedeelte wordt afgedrukt op A4-tje

Het Bijbelgedeelte wordt gelezen

Vervolgens krijgen de deelnemers gelegenheid om het gelezene te laten inwerken en enkele tekens op te schrijven bij:

? iets wat je niet begrijpt of moeilijk vindt

! iets wat je belangrijk vindt

+ iets wat je persoonlijk aanspreekt

bijbelstudie werkvormen3
Bijbelstudie - werkvormen

OIA-methode

Geschikt voor persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie

Observeren: wat staat er?

Interpreteren: wat betekent het?

Appliceren (Toepassen): Wat wil de Heere met dit gedeelte tot ons zeggen? (bemoediging, oproep, vermaning, belofte)

bijbelstudie werkvormen4
Bijbelstudie - werkvormen

Vers-voor-vers methode

Ieder reageert direct op het vers dat voorgelezen wordt en daarover gaat men vervolgens in gesprek.

Gespreksleider zorgt er voor dat niet allerlei onderwerpen aan de orde komen, die weinig of niets met het Bijbelgedeelte te maken hebben.

bijbelstudie werkvormen5
Bijbelstudie - werkvormen

SOLVAT:

Stil worden (Tot rust komen)

Open handen (Gebed om de Heilige Geest)

Lezen (aandachtig (her)lezen van bijbeltekst

Vragen stellen (Wat wil God zeggen?)

Antwoorden

Toepassen (Wat ga je er concreet mee doen?)

gebed blijvend nodig
Gebed blijvend nodig

Zingen Psalm 119:3 en 53

3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!

Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,

Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed

Bevestigen, in al mijn levensjaren,

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,

Door Uw gena bestendig zal bewaren.

afronding
Afronding

Dankgebed – zegen voor het seizoen

Uitreiking boekjes

(Her)verdeling van groepen