edukacijski ciljevi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edukacijski ciljevi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edukacijski ciljevi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Edukacijski ciljevi - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

Edukacijski ciljevi. Objasniti drugu fazu procesa – planiranje zdravstvene njege i njen odnos s drugim fazama Objasniti utvrđivanje prioriteta u procesu zdravstvene njege na osnovi sljedećih kriterija: pacijentova percepcija, Maslowljeva hijerarhija motiva, situacioni činitelji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edukacijski ciljevi' - sinjin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edukacijski ciljevi

Edukacijski ciljevi

Objasniti drugu fazu procesa – planiranje zdravstvene

njege i njen odnos s drugim fazama

Objasniti utvrđivanje prioriteta u procesu zdravstvene njege

na osnovi sljedećih kriterija: pacijentova percepcija,

Maslowljeva hijerarhija motiva, situacioni činitelji

Objasniti ciljeve u procesu zdravstvene njege, njihov

sadržaj, osobine i način formuliranja

Objasniti i potkrijepiti primjerima vrste i osobine

intervencija u procesu zdravstvene njege, postupak pri

njihovom odabiru i nači formuliranja

Objasniti planove zdravstven njege i njihovu svrhu;

navesti vrste planova i njihove osobine; kritički analizirati

planove

planiranje zdravstvene njege
PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE
 • obuhvaća:
    • utvrđivanje prioriteta
    • definiranje ciljeva
    • planiranje intervencija
    • izradu plana zdravstvene njege
utvr ivanje prioriteta u procesu zdravstvene njege
UTVRĐIVANJE PRIORITETA U PROCESU ZDRAVSTVENE NJEGE

Medicinska sestra, zajedno s pacijentom,

utvrđuje prioritete u procesu zdravstvene njege.

Odluku donosi na osnovi:

 • pacijentove percepcije važnosti i težine problema
 • hijerarhije osnovnih ljudskih potreba i medicinskih spoznaja
 • mogućnosti rješavanja problema
utvr ivanje prioriteta prema maslowu
UTVRĐIVANJE PRIORITETA PREMA MASLOWU

POTREBE

PROBLEMI

neupućenost

samoaktualizacija

samopoštovanje

bespomoćnost

afilijativne

socijalna izolacija

mogućnost pada

sigurnosti

dehidracija

fiziološke

mogu nosti rje avanja problema
Mogućnosti rješavanja problema
 • Usklađeni s realnim mogućnostima za njihovo rješavanje
 • Pomagala, osoblje, osposobljenost osoblja
 • Objektivne poteškoće – obavijestiti odgovorne osobe
definiranje ciljeva u procesu zdravstvene njege
DEFINIRANJE CILJEVA U PROCESU ZDRAVSTVENE NJEGE
 • Cilj je željeni ali realan ishod zdravstvene njege
 • Proizlazi iz problema (opis je pacijentovog stanja i ponašanja koje ne zadovoljava i ne doprinosi zdravlju
 • Opis je istog stanja i ponašanja, ali u smjeru koji ukazuje da je problem uklonjen ili smanjen
formuliranje ciljeva
Formuliranje ciljeva

Ciljevi moraju biti:

 • jasno formulirani, razumljivi pacijentu i

drugim članovima tima

 • odnositi se na pacijenta, a ne intervencije
 • dovoljno specifični da omogućuju

evaluaciju

 • sadržavati razinu i vrijeme postignuća
ciljevi su opis eljenog stanja i pona anja pacijenta

STANJE

PROBLEM

CILJ

Tjelesno stanje

Simptomi

Znanje

Vještine

Emocionalno stanje

Sučeljavanje sa stresom

Standardna težina

Umjerena bol

Objašnjava dijabetičku dijetu

Pravilno primjenjuje priručni inhalator

Verbalizira tjeskobu, njene uzroke, postavlja pitanja

Prihvaća bolest i mijenja način života

Pretilost

Jaka bol

Neupućenost u dijabetičku dijetu

Nepravilna primjena priručnog inhalatora

Tjeskoba u svezi s neizvjesnim ishodom pretrage

Negiranje bolesti

Ciljevi su opis željenog stanja i ponašanja pacijenta
razlikovanje cilja od intervencije
Razlikovanje cilja od intervencije

Što želimo postići /

promijeniti? cilj

Kako želimo ostvariti promjenu?

Kako ćemo postići cilj?

Zašto provodimo aktivnost?

aktivnost

razlikovanje razine ciljeva
Razlikovanje razine ciljeva

opći cilj

Štoželimo

Postići/promijeniti

DUGOROČNO?

Zašto provodimo aktivnosti?

razumno zašto!

Štoželimo

Postići/promijeniti

KRATKOROČNO?

specifični

cilj

dijelovi formulacije cilja

SUBJEKT

STANJE

RAZINA

OKOLNOSTI

VRIJEME

Bolesnik

bolesnik

bolesnik

bolesnik

supruga

će popiti

će smršaviti

će se kupati

neće pasti

će objasniti postupke za sprečavanje dekubitusa

300 ml čaja

2 kg

Samostal-no

na žličicu

Dijeta od 1100 kcal

Uz prisustvo sestre

Pri ustajanju i hodanju

tijekom jutra

Za mjesec d.

za 10 dana

Tijekom hospitali-zacije

Po završe-noj eduk.

Dijelovi formulacije cilja
osobine ciljeva
Osobine ciljeva

Osobine ciljeva zdravstvene njege su:

 • Vremenska određenost
  • Kratkoročni
  • srednjoročni
  • Dugoročni
 • Realnost
 • Svrsishodnost
 • Usklađenost ciljeva s cjelokupnim planom zbrinjavanja
svrsishodnost edukacijskih ciljeva

SVRSIDHODAN

NESVRSIDHODAN

Bolesnik će biti u stanju prepoznati simptome i znakove predoziranja digitalisom

Bolesnik će demonstrirati primjenu priručnog inhalatora

Po završnoj edukaciji bolesnik će biti u stanju nabrojiti namirnice zabranjene u dijabetičkoj dijeti

Bolesnik će biti u stanju objasniti simptome i znakove predoziranja digitalisom

Bolesnik će biti u stanju opisati način primjene priručnog inhalatora

Po završnoj edukaciji bolesnik će biti u stanju nabrojiti namirnice dozvoljene u dijabetičkoj dijeti

Svrsishodnost edukacijskih ciljeva
planiranje intervencija
PLANIRANJE INTERVENCIJA

Intervencije iz područja zdravstvene njege su: specifične aktivnosti

usmjerene ublažavanju ili rješavanju problema odnosno

ostvarenju ciljeva i odgovor su na pitanje

što treba učiniti da se cilj postigne

vrste intervencija
Vrste intervencija

Vrste intervencije na osnovi:

 • Stupnja samostalnostimedicinske sestre (samostalne, međuzavisne, zavisne)
 • Vrste pomoći koju pruža pacijentu:
  • Neposredna fizička pomoć
  • Stvaranje povoljne fizičke okoline
  • Stvaranje povoljne socijalne okoline
  • Edukacija
  • motiviranje
osobine intervencija
Osobine intervencija

Rješavanju pacijentovih problema doprinijet će intervencije koje su:

 • utemeljene na znanju
 • individualizirane
 • usklađene s cjelokupnim planom skrbi
 • realne
 • atraktivne
 • logično raspoređene
 • minimum neželjenih učinaka
postupak pri odabiru intervencija
Postupak pri odabiru intervencija

Medicinska sestra

 • rezimira do tada učinjeno
 • navodi sve intervencije koje koje bi mogle doprinijeti rješavanju problema
 • analizira svaku ponaosob
 • vrši konačni izbor na osnovi sljedećih kriterija:
  • mogućnost rješavanja više problema
  • mogućnost kombinacije s drugim intervencijama
  • ugodnost za pacijenta
  • mogućnost aktivnog sudjelovanja pacijenta
dijelovi opisa intervencija

TKO

ŠTO

KAKO

KADA

GDJE

KOLIKO

U 13 i 19 sati

supruga

hrani bolesnika

Koristeći

samo žlicu

u krevetu

u termos boci

servirka

donosi natrenom zaslađen čaj

svakih 5 sati

400 ml

medicinska sestra SSS

palpira puls

svaka 4 sata

Perifer-no

po dvije min.

medicinska sestra VSS

Demonstriraprimjenu inhalatora

koristećiplcebo

Popo-dne

U sobi za edu-kaciju

Dijelovi opisa intervencija
plan zdravstvene njege
PLAN ZDRAVSTVENE NJEGE
 • Plan zdravstvene njege je dio pacijentove dokumentacije, izrađuje ga viša medicinska sestra
 • Sadrži četiri osnovne skupine informacija:
  • dijagnoze
  • ciljeve
  • planiranje intervencija
  • evaluaciju
preporuke za izradu plana zdravstvene njege
Preporuke za izradu plana zdravstvene njege
 • Navođenje samo jedne dijagnoze pripadajućih joj ciljeva i intervencija na jednom obrascu
 • Pisanje ključnih riječi umjesto cijelih rečenica
 • Za specifične potciljeve (za svaki) predvidjeti vrijeme postignuća i planirati intervencije
 • Ne upisivati intervencije koje se rutinski provode
 • Problemi koji se riješe tijekom jedne smjene ne zahtijevaju izradu plana, njihova pojava i rješavanje upisuje se u obrazac za praćenje
slide25
Vrste planova zdravstvene njege:
 • Individualizirani
 • Standardizirani
 • Modificirani standardizirani
svrha planova zdravstvene njege
Svrha planova zdravstvene njege

Pacijent

Staro znanje

ZDRAVSTVENA

NJEGA

Medicinska

sestra

novo znanje

dokumentacija

analiza

Potrebe

populacije

Ocjena

kvalitete

Osnova za

planiranje

slide27
S subjektivni podaci žali se na žeđ i umor, koža i sluznice suhe, turgor smanjen

O objektivni podaci spec.tež. urina 1030, diureza 800 ml

A analiza podataka dehidracija

zaključak o problemu

P planirane intervencije osigurati 2500 ml tekućine koju voli, poticati ga da pije

I intervencije dobio tekućinu koju voli, provedene popio 2300 ml

E evaluacija osjeća se bolje, diureza 1200 ml spec. tež. 1020